Katalog produktów

Przepływomierz masowy ZFM

Nr kat.: ZFM przepływomierz masowy
+
Przepływomierz masowy firmy Aalborg serii ZFM o zakresie pomiarowym od 3,125sml/min do 10sL/min dostępnym w siedmiu modelach. Przepływomierz masowy ZFM posiada wbudowany 32-bitowy mikroprocesor oraz nieulotną pamięć, w której przechowywane są wszystkie zmienne specyficzne dla gazu, tabela kalibracji głównej oraz do 10 różnych tabel kalibracji użytkownika. Przepływ może być wyświetlany w 45 różnych jednostkach objętościowych lub masowych. Parametry i funkcje przepływomierza mogą być programowane lokalnie poprzez opcjonalny interfejs OLED/Joystick lub zdalnie poprzez interfejs RS232/RS485 lub opcjonalny interfejs Modbus RTU.

Przepływomierze ZFM obsługują różne funkcje w tym:
 • dwa programowalne sumatory przepływu, alarm niskiego, wysokiego zakresu przepływu,
 • automatyczne zerowanie (aktywowane przez interfejs lokalny lub komunikacyjny),
 • programowalny przekaźnik SSR,
 • programowalne wyjścia analogowe 0-5 Vdc, 0-10 Vdc lub 4-20 mA,
 • programowalne przez użytkownika wyjście impulsowe (przez SSR),
 • alarm autodiagnostyczny,
 • 26 wewnętrzny i definiowany przez użytkownika współczynnik K.
 • Opcjonalny lokalny wyświetlacz OLED z regulowanym poziomem jasności zapewnia odczyt natężenia przepływu i objętości całkowitej w aktualnie wybranych jednostkach inżynierskich

Zasad pomiary przepływu:

zfm przepływomierzStrumień gazu wpływający do przepływomierza masowego jest rozdzielany na dwie nitki poprzez skierowanie niewielkiej części przepływu przez kapilarną rurkę  wykonaną ze stali nierdzewnej. Pozostała część gazu przepływa przez element ograniczający przepływ (RFE) w głównym przewodzie przepływowym. Zgodnie z zasadami dynamiki płynów, natężenia przepływu gazu w dwóch przewodach o przepływie laminarnym są do siebie proporcjonalne.
W celu pomiaru przepływu w kapilarze umieszczono grzałkę wprowadzającą strumień ciepła za pomocą precyzyjnie nawiniętej cewki. Ciepło przekazywane jest przez cienką ściankę rurki czujnika do przepływającego wewnątrz gazu. Rurka czujnika mierzy jego masowe natężenie przepływu za pomocą dwóch identycznych uzwojeń cewki rezystancyjnych (uzwojenie przed i za) umieszczonych symetrycznie od środka. W trakcie przepływu medium ciepło jest przenoszone przez strumień gazu z cewki górnej do uzwojenia cewki dolnej. Efektem jest, że temperatura uzwojenia dolnego staje się wyższa niż temperatura uzwojenia górnego. W wyniku tego opór elektryczny uzwojenia znajdującego się za nim staje się wyższy niż opór uzwojenia znajdującego się przed nim. Różnica tych dwóch rezystancji stanowi sygnał wyjściowy przyrządu i jest wprost proporcjonalna do masowego natężenia przepływu gazu przemieszczającego się przez rurkę czujnika. Przepływomierz ZFM obsługuje funkcje wielogazowe/wielozakresowe, które umożliwiają użytkownikom na miejscu przeskalowanie przyrządu do żądanego gazu i zakresu pełnej skali w oparciu o minimalny i maksymalny obsługiwany zakres pełnej skali (patrz tabela poniżej dla danego numeru modelu). Obecnie obsługiwane są obsługiwane są następujące gazy: N2, powietrze, O2, Argon, Hel, CO2.

Cechy:

 • Zakresy przepływu od 3,125 sml/min do 10 sL/min dostępne w siedmiu modelach
 • Standardowa dokładność ± (0,5% RD + 0,2% FS) na podstawie rzeczywistej kalibracji.
 • Uniwersalne wejście zasilania 14-24 Vdc.
 • Obsługa do 46 jednostek inżynierskich (w tym zdefiniowanych przez użytkownika).
 • Przechowuje dodatkowe dane tabeli kalibracji użytkownika dla maksymalnie 10 gazów.
 • Dwa programowalne sumator wskazują całkowitą ilość gazu.
 • Programowalne przez użytkownika wyjście impulsowe (poprzez SSR).
 • Limity alarmowe wysokiego i niskiego przepływu gazu z ustawionym przedziałem opóźnienia.
 • Jeden programowalny przez użytkownika przekaźnik półprzewodnikowy z opcją blokady.
 • Wybierane przez użytkownika wyjścia analogowe 0-5 Vdc, 0-10 Vdc lub 4-20mA.
 • Wewnętrzne współczynniki konwersji dla maksymalnie 26 gazów.
 • Interfejs cyfrowy (RS-232 lub RS-485) port testowy/konfiguracyjny, opcjonalnie Modbus RTU z izolowanym RS-485).
 • Możliwość pracy w trybie Multi-Drop do 247 jednostek (opcja RS-485).
 • Opcjonalny interfejs sieciowy Modbus RTU z izolowanym RS-485.
 • Automatyczna regulacja przesunięcia zera czujnika (przez interfejs cyfrowy lub lokalny przycisk).
 • Rozbudowana autodiagnostyka z sygnalizacją LED stanu lub OLED (opcja).
 • Lokalny wyświetlacz graficzny 128 x 64 OLED o wysokim kontraście (opcja) ze sterowaniem za pomocą joysticka.
 • Darmowe, łatwe w użyciu oprogramowanie do konfiguracji i kalibracji (RS-232/RS-485).
 
 
Zakresy przepływu dla ZFM
Kod Zakres nominalny przepływu
sL/min [N2]
Programowalny zakres
Podzakresy [Min – Max] sL/min [N2]
01 0.0125 0.003125 – 0.0125
03 0.05 0.0125 – 0.05
05 0.2 0.05 – 0.2
06 0.8 0.2 – 0.8
08 2.0 0.5 – 2.0
09 6.0 1.5 – 6.0
10 10.0 2.5 – 10.0
 

 Dane techniczne:

MEDIUM: przepływomierze masowe ZFM są zaprojektowane do pracy tylko z czystymi gazami
KALIBRACJE: Wykonywane w warunkach standardowych [101,4kPa i 21,1°C],
DOKŁADNOŚĆ PRZEPŁYWU (w tym liniowość): ±(0,5% WM + 0,2% zakresu) w oparciu o rzeczywistą kalibrację (w temperaturze i ciśnieniu kalibracji).
POWTARZALNOŚĆ: ±0,15% pełnej skali.
WSPÓŁCZYNNIK TEMPERATUROWY: 0,05% pełnej skali/ °C lub lepszy.
WSPÓŁCZYNNIK CIŚNIENIOWY: 0,01% pełnej skali/psi (6,895 kPa) lub lepszy.
STAŁA CZASOWA: 1000ms
MAKSYMALNE CIŚNIENIE: 6894 [kPa] względne.
Spadek ciśnienia na przepływomierzu: Około 0,8 psi przy przepływie 10 l/min .
TEMPERATURA PRACY: 0°C do 50°C.
WILGOTNOŚĆ GAZU: do 70%.
Szczelność obudowy: 1 x 10-9 ml/s He
SYGNAŁY WYJŚCIOWE:
liniowe 0-5 Vdc (impedancja obciążenia min 3000Ω);
liniowy 0-10 Vdc (impedancja obciążenia min. 5000Ω);
liniowy 4-20 mA (maksymalna rezystancja pętli 500Ω).

Zasilanie: 14 do 26 Vdc
Pobór prądu: maksymalnie 100 mA @ 24Vdc;
Materiał:
Modele aluminiowe: anodowane aluminium, mosiądz, stal nierdzewna 316, O-ringi Viton.
Modele ze stali nierdzewnej: Stal nierdzewna 316, O-ringi Viton.
Opcjonalne materiały O-ringów: Buna-N , EPR  lub Kalrez.

zfm przepływomierz AAlborg

Pliki

Zapytaj o produkt