Katalog produktów

Pomiary w wentylacji

W skład kategorii przyrządów do pomiarów prędkości i przepływu powietrza wentylacyjnego oraz przepływu innych mediów wchodzą: anemometry, balometry, mikromanometry, rurki Prandtla, manometry do instalacji wodnych, testery szczelności, kratownice pomiarowe, a także urządzenia do pomiaru CO2.

Cenne urządzenia do pomiaru przepływu powietrza

Każde z wymienionych wyżej urządzeń służy do realizacji określonych zdań. Główną misją anemometrów jest zmierzenie prędkości przepływu powietrza. Modele bardziej rozbudowane sprawdzają także wydajność objętościową, kierunek przepływu powietrza oraz temperaturę. Anemometry dzielą się na: mechaniczne, ultradźwiękowe i termiczne.

Podstawowym zadaniem balometrów jest bezpośredni pomiar strumienia objętościowego, czyli wydajności kratek wentylacyjnych, anemostatów i nawiewników. Pomiar wentylacji odbywa się natomiast przy pomocy rurek Pitota (Prandtla) w wersji teleskopowej, które służą do mediów zapylonych, ze wbudowaną termoparą. Mierzenie niskich różnic ciśnienia oraz prędkości poprzez rurkę Pitota przebiega tymczasem przy pomocy mikromanometrów.

Innymi przedmiotami są testery szczelności, które wykorzystywane są przy testowaniu kanałów wentylacyjnych. Wyróżnia się tu miedzy innymi dwukierunkowy tester szczelności instalacji wentylacyjnych PANDA oraz model 2400.

Warto wiedzieć, że pozostałymi urządzeniami do pomiaru przepływu powietrza, znajdującymi się w ofercie są kratownice pomiarowe, które sprawdzają prędkość i wydajność w kanałach wentylacyjnych. Urządzenia do pomiaru przepływu powietrza dopełniają narzędzia do pomiaru dwutlenku węgla, ważnego parametru określającego jakość mikroklimatu pomieszczeń.

Pomiary przeprowadza się także przy użyciu manometrów do instalacji wodnych, jest to np. manometr do systemów cieczowych HM670 | HM680.

Balometr do pomiaru strumienia przepływu, ciśnienia, prędkości i temperatury powietrza.
Wymienne dzwony pomiarowe.
Zakres: 42...4250m3/h.
Pamięć 26500 pomiarów z czasem i datą
Interfejs cyfrowy USB i bluetooth.

Pomiar prędkości, strumienia i temperatury powietrza.
Uśrednianie pomiaru 1 do 30s.
Sonda teleskopowa o długości 1m.
Średnica sondy 7-13mm.
Sonda sztywna lub z odchylaną końcówką.
Pamięć 12700 pomiarów.

Pomiar prędkości i temperatury powietrza.
Sonda teleskopowa o długości 1m.
Średnica sondy 7-13mm.
Graficzny wyświetlacz LCD

Pomiar prędkości i temperatury powietrza.
Wyliczanie strumienia przepływu.
Funkcja pomiaru uśredniającego.
Średnica głowicy 100mm.
Opcjonalny wysięgnik teleskopowy.

Pomiar prędkości i temperatury powietrza.
Funkcja pomiaru uśredniającego.
Wyliczanie strumienia przepływu.
Obrotowa głowica.
Średnica głowicy 100mm.

Pomiar strumienia za pomocą zwykłego anemometru.
Do głowic AIRFLOW o średnicy 100mm.
Różne wymiary i kształty.

Pomiar prędkości i temperatury powietrza.
Uśrednianie w czasie 2s lub 16s.
Sonda zewnętrzna o długości 260mm.
Średnica głowicy 75mm.

Pomiar prędkości i temperatury
Możliwość wyliczania przepływu (wydatku)
Wysoka dokładność
Współpraca z wymiennymi sondami termoanemometrycznymi i skrzydełkowymi
Możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury

Pomiar prędkości i temperatury powietrza.
Uśrednianie w czasie 2s lub 16s.
Zintegrowana głowica turbinkowa.
Średnica głowicy 75mm.
Pomiar prędkości i temperatury
Możliwość wyliczania przepływu (wydatku)
Wysoka dokładność
Współpraca z wymiennymi sondami termoanemometrycznymi i skrzydełkowymi
Możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury
Zas
Czujnik prędkości do dygestoriów.
Sygnalizacja alarmu górnego i dolnego.
Alarm akustyczny.
Funkcja testu.
Przetwornik prędkości powietrza.
Zakresy: 0…4, 0…8, 0…16m/s.
Sygnał wyjściowy: 0…10V, 4…20mA.
Dokładnośc: ±5%.
IP67 (głowica).
Przetwornik prędkości powietrza (i temperatury).
Zakresy: 0…2.5, 10, 20, 40, 50 m/s.
Sygnał wyjściowy: 0…10V, 0..20mA / 4…20mA.
Dokładność: ±5%
Temperatura pracy: -20...120°C
IP65
Pomiar prędkości, strumienia, temperatury i wilgotności powietrza.
Uśrednianie pomiaru 1 do 60s.
Sonda teleskopowa o długości 1m.
Średnica sondy 7-13mm.
Sonda sztywna lub z odchylaną końcówką.
Pamięć 12700 pomiarów.

Zakres pomiarowy: (0...50m/s, -10...60°C, 0...95%RH, ±3735Pa, 517...930mmHg)
Najbardziej zaawansowana wersja termoanemometrów z pomiarem:
prędkości powietrza poprzez sondę
termoanemometryczną lub
opcjonalną rurkę Prandtla,

Przepływomierze termiczne
Zakres wydajności powietrza: 76 / 229 / 417 / 712m3/h.
Sygnał wyjściowy: impulsowy / 4…20mA.
Dokładność: ±3%
Temperatura pracy: 0...60°C
IP65
Przetwornik prędkości powietrza do nawiewów laminarnych.
Zakresy: 0…1, 2.5, 5, 10, 20m/s.
Sygnał wyjściowy: 0…2/5/10V, 0..20mA / 4…20mA
Dokładność: ±3%
Dwie wersje
Przetwornik prędkości powietrza do nawiewów laminarnych wszechkierunkowe.
Zakresy: 0…1, 2.5m/s.
Sygnał wyjściowy: 0…10V, 0..20mA / 4…20mA
Detekcja prędkości: od 0.06m/s
Dwie wersje

Sygnalizator prędkości powietrza
Głowica pomiarowa wszechkierunkowa
Zakresy: 0…1, 2.5, 10, 20m/s.
Sygnał wyjściowy: przekaźnik
Dokładność: ±2%
Dwie wersje

Przetwornik prędkości i temperatury powietrza.
Zakresy: 0…40, 60, 90m/s.|
Sygnał wyjściowy: 2 x 4..20mA |
Dokładność: ±5%, opcja: ±3%
Temperatura pracy: -20...85 | ciśnienie do 10bar
IP65

Pomiar prędkości, wydajności, temperatury powietrza.
Uśrednianie w czasie do 10h
Sonda zewnętrzna na kablu o długości 1.2mb.
Średnica głowicy 70mm.
Przetwornik prędkości powietrza do nawiewów laminarnych.
Zakresy: 0…1, 2.5, 5, 10, 20m/s.
Sygnał wyjściowy: 0…2/5/10V, 0..20mA / 4…20mA
Dokładność: ±3%
Dwie wersje
Spełnia wymagania EPA specyfikacja 40CFR (1) zakres pracy do 815ºC ciśnienie do 6.89bar współczynnik K=0.84 Przyłącze 1/8" NPT

Zakres pomiarowy: do 45m/s
zakres pracy do 815ºC
Rurka prosta współczynnik K=0.81
materiał stal 304SS
minimalna głębokość zanurzenia 40mm

Zakres pomiarowy: do 25m/s zakres pracy: -5...50ºC współczynnik K=0.843 Przyłącze 2mmOD

Pomiar prędkości i temperatury powietrza.
Sonda stała o długości 203mmm.
Średnica sondy 9mm.
Wyświetlacz LCD

Aktualnie niedostępny. Patrz: GMD100

GMD/W20 Przetwornik dwutlenku węgla do wymagających pomiarów wentylacji.

 • TA500 seria nowych 3 mierników uniwersalnych firmy TSI Airflow
 • 3 różne modele TA500, 530, 550
 • Uniwersalne sondy pomiarowe
 • Pomiar prędkości powietrza, przepływu objętościowego
 • Wilgotności, temperatury mokrego termometru, punktu rosy, CO, CO2
 • Dla wersji 530 i 550 wbudowany mikromanometr różnicy ciśnień ±3750Pa
GMW116 Przetwornik temperatury i dwutlenku węgla stosowany w systemach wentylacyjnych.
Pomiar CO | CO2 | prędkości |wilgotności i temperatury
Możliwość wyliczania przepływu (wydatku)
Wysoka dokładność
Współpraca z wymiennymi sondami termoanemometrycznymi i skrzydełkowymi
Możliwość podłączenia zewnętrznego czujnik
Uniwersalny miernik Indigo80 pomiar za pomocą odpowiednich sond:
 • temperatura + wilgotność
 • punkt rosy
 • CO2
 • Nadtlenek wodoru H2O2
 • Woda w oleju
- Przeznaczony do wysoce niezawodnego pomiaru CO2 w kanałach wentylacyjnych
- Czujnik Vaisala CARBOCAP
- Dokładność ± 40 ppm CO2
- Doskonała stabilność długoterminowa
- Wyjście analogowe i Modbus RTU
- Obudowa zgodna z normą IP65
- Identyfikowalna kalibracja (certyfikat w zestawie)
Kategoria: Ciśnienie

Zakres ±3750Pa.
Dokładność 1%.
Pomiar ciśnienia, prędkości i strumienia.
Wybór jednostek.
Uśrednianie 1 do 30s.
Graficzny wyświetlacz.
Pamięć 12700 pomiarów.

Kategoria: Ciśnienie

Zakres ±3750Pa.
Dokładność 1%.
Pomiar prędkości.
Wybór jednostek.
Graficzny wyświetlacz.

Kategoria: Ciśnienie
Mikromanometr przenośny.
Zakresy od 0-50Pa do 0-100kPa.
Dokładność 2%, 1%, 0.5% i 0.2%.
Pokrętło zerowania z boku.
Opcjonalne wyjście analogowe.
Kategoria: Ciśnienie

Magnehelic M2000
Zakresy od 0-30Pa do 0-30kPa.
Zakresy różnicowe.
Dokładność 2% zakresu.
Do powietrza

Kategoria: Ciśnienie

Zakresy od ±200Pa do ±200kPa.
Dokładność 0.5%.
Pomiar prędkości.
Przełącznik jednostek.
Funkcja HOLD.
Pamięć max./min.
Wyjście analogowe 0…2V.

Kategoria: Ciśnienie
Zakresy od 0-60Pa do 0-25kPa.[ssbr]Zakresy różnicowe.[ssbr]Dokładność 1% zakresu.
Kategoria: Ciśnienie
Zakresy pomiarowe: ±100Pa do ±20kPa
Wysoka dokładność i stabilność Linearyzacja: 2%
Bardzo mały dryft zera: 0,1%/K
Bardzo mała histereza: 0,1%/K
Sygnały wyjściowe: 0...10V, 0/4...20mA
Zasilanie: 24VAC/DC lub 15...32VDC (dwuprzewodowo opcja)
Kategoria: Ciśnienie
Zakresy od 0-60Pa do 0-12kPa.[ssbr]Zakresy różnicowe.[ssbr]Dokładność 1% zakresu. Pomiar prędkości lub wydajności
Kategoria: Ciśnienie
Manometr Capsuhelic 4000
Zakresy od 0-120Pa do 0-30kPa.
Zakresy różnicowe.
Dokładność 2% zakresu. Medium powietrze i woda[ssbr] Temperatura medium do 93C
Kategoria: Ciśnienie
Mikromanometr różnicowy: TT570SV lub 570S
TT570SV: 3 podzakresy ±0...99.9Pa | ±100...999Pa | ±1.00...7.50kPa
TT570S: wbudowane 2 podzakresy pomiarowe: ±0...999Pa | ±1.00...7.50kPa,
Kategoria: Ciśnienie

Modele różnicowe do instalacji cieczowych HVAC
Sprawdzanie zaworów
Balansowanie systemów.
Sprawdzanie pracy pomp
Zakres 0...2068kPa

Spirit 900 to wytwornica dymu do m.in. sprawdzenia szczelności wykonania połączeń np. kanałów wentylacyjnych
do kontroli przeciwpożarowej

Wytwornica dymu Vicount firmy Concept Smoke
Dwie wersje wykonania: 1.1kW i 2.2kW
Wydajność 263m³/min oraz 510m³/min
Pojemnik 1300ml lub 5000ml
Specjalna wersja do precyzyjnej regulacji generowanego dymu Vicount WT

Ręczna akumulatorowa wytwornica dymu B1

Natychmiastowy, bezpieczny dym na żądanie
Praktycznie brak czasu nagrzewania
Zasilanie 12 V DC - nie wymaga zasilania sieciowego (zasilanie akumulatorowe)
Do 10 minut pracy przy maksymalnej emisji dymu
Dostępne opcje zdalnego sterowania, TIME-IT i DMX
Ładowarka impulsowa (może być ładowana napięciem 110 V / 230 V)

Kategoria: Mikroklimat

Miernik CO2 IAQ-CALC 7515
Typ sensora: NDIR
Zakres pomiaru: 0...5000 ppm 0...0,5 %
Dokładność pomiaru CO2: ±3 % zakresu (50 ppm)
Rozdzielczość pomiaru CO2: 1ppm

Kategoria: Mikroklimat
Rejestratory CO (tlenku węgla) / CO2 (dwutlenku węgla), temperatury i wilgotności HD37AB17D i HD37B17D
Typ sensora: NDIR
Zakresy pomiaru:
CO2: 0...5000 ppm
CO: 0...500 ppm
Wilgotność: 0...100%
Temperatu
Kategoria: Mikroklimat

Rejestratory CO (tlenku węgla) / CO2 (dwutlenku węgla), temperatury, wilgotności, ciśnienia barometrycznego HD21AB17 i HD21AB
Typ sensora CO2: NDIR
i elektrochemiczny dla CO
Zakresy pomiaru:
CO2: 0...5000 p

Kategoria: Mikromanometry
- HD2114P.0 manometr ±20mbar z wyjściem RS232
- HD2114P.2 manometr ±20mbar z pamięcią 36 000 pomiarów i wyjściem RS232 / USB
- Mikromanometr - termometr - anemometr do współpracy z rurką Pitota
- Zakres pomiarowy dla ciśnienia różnico
Kategoria: Mikromanometry
- HD2134P.0 manometr ±200mbar z wyjściem RS232
- HD2134P.2 manometr ±200mbar z pamięcią 36 000 pomiarów i wyjściem RS232 / USB
- Mikromanometr - termometr - anemometr do współpracy z rurką Pitota
- Zakres pomiarowy dla ciśnienia różni
Kategoria: Mikromanometry
Bezprzewodowe uniwersalne mierniki
Wbudowany czujnik ciśnienia barometrycznego
Wymienne sondy prędkości, temperatury i wilgotności
Kategoria: Mikromanometry
Mark II M - 700Pa 10-0-700Pa Mark II 40 - 250Pa 10-0-250Pa Mark II 40 - 600Pa 20-0-600Pa Wersja z podwójną skalą Mark II 40 - 250Pa-AV 0...260Pa 0...21m/s
Przetwornik różnicy ciśnień HD402T z programowanym podzakresem oraz sposobem pracy symetrycznym lub 0...+
HD402T | ST | AT 50/100/250Pa
HD402T2 | ST | AT 250/500/1000Pa
HD402T3 | ST | AT 2.5/5/10kPa
HD402T4 | ST | AT 25/50/100kPa
HD402T5 | ST | AT 50/100/200kP
Kategoria: Mikromanometry
Mikromanometr różnicowy: 477AV zakresy pomiarowe: od ±249.1Pa do ±1034kPa
Dokładność od ±0.5% zakresu
Kategoria: Manometry
Manometr kontaktowy EKM
Wersje 0 ... 1000 Pa, 0 ... 1500 Pa i 0 ... 2250 Pa.
Zasilanie: 230 V, 24VDC lub 24VAC.
Kategoria: Mikromanometry

Manometr różnicowy DM-2000
Zakres 0...24.9Pa~1243Pa
Zakres symetryczny: ±60~±124Pa
Dokładność: ±1% zakresu
Zasilanie 10...35VDC 2-przewodowe
Wyjście: 4...20mA

Przetwornik różnicy ciśnień
MSX-W10-PA
MSX-W11-PA
MSX-W12-PA
MSX-W13-PA
MSX-W14-PA
Wyjście: 4-20 mA | 0...5 (10V)
Zakresy od 0...25Pa do 0...7kPa
Prędkość z rurki Prandtla: od 0..5[m/s] do 0...107[m/s]

Kategoria: Anemometry
Zakres ±5000Pa. Dokładność: ±1% wartości mierzonej ±1cyfra . Pomiar ciśnienia, prędkości i strumienia. Wybór jednostek. Pamięć: 4000 Graficzny wyświetlacz. Podświetlenie
Kategoria: Anemometry
Uniwersalny miernik model 473B
Sonda skrzydełkowa 100mm 0.2...25m/s
Sonda termoanemometryczna 0...30m/s
Sonda temperatury i wilgotności (-20...+60°C | 0...100%).
Dwukierunkowy tester szczelności instalacji wentylacyjnych
Zakres pomiarowy do ±2580 Pa
Dodatkowo pomiar temperatury i ciśnienia barometrycznego
Dwukierunkowy tester szczelności instalacji wentylacyjnych
Zakres pomiarowy do ±1000 Pa
Wydajność do 1000m3/h
Pastylki dymne tworzące nietoksyczny dym. Z 1 pastylki do 7m3 dymu.Idealne do wykrywania nieszczelności w instalacjach wentylacyjnych.
Kategoria: Balometry

Zakres pomiarowy: 17...850 m3/h, 4.7...236 l/s
Dzwon: 406x406mm lub 610x610mm

Kategoria: Balometry

Zakres pomiarowy: 10-400 m³/h, -15 ... +70ºC. Warunki pracy: -10 ... +50ºC, 0-95% RH, (bez kondensacji). Rozdzielczość wyświetlacza: 0,1 1 m³/h, 0,1 ºC. Rozdzielczość pomiaru zera: ±1 m³/h, 1ºC.

Kategoria: Balometry

Balometr Wymienne dzwony pomiarowe. Zakres: 42...4250m³/h. Pamięć 26500 pomiarów z czasem i datą Interfejs cyfrowy USB i bluetooth.

Kategoria: Rurki Prandtla
Rurki Prandtla
Pomiar prędkości powietrza
Wykonania:
Przemysłowe
Teleskopowe
Do mediów zapylonych
Kategoria: Rurki Prandtla
Rurki Prandtla
Pomiar prędkości powietrza
Wykonanie miniaturowe przemysłowe
Kategoria: Rurki Prandtla

Rurki w wykonaniu teleskopowym
Szeroki zakres wymiarowy
Współczynnik K:~1

Kategoria: Rurki Prandtla
Seria czujników uśredniających MAFS to idealne budżetowe rozwiązanie do pomiaru prędkości i wydajności powietrza w kanałach wentylacyjnych.
Kategoria: Rurki Prandtla
Elementy uśredniające przepływ w kanałach. Wersje z zakresem pomiarowym medium do 80ºC lub 680°C pracy ciągłej. Dokładność: ±5% lub po kalibracji ±2%
Kategoria: Rurki Prandtla
Pomiar powietrza zapylonego
Pomiary prędkości i wydajności
Medium do 600°C
Wykonanie kwasoodporne
Przedmuch elementu pomiarowego
Kategoria: Rurki Prandtla

Sondy MFS uśredniające przepływ powietrza
Temperatura pracy: standard 80°C, opcja: 150°C oraz 400°C
Zakres pomiaru prędkości: 2...25m/s
Błąd pomiarowy: < ±3...5%
Ciśnienie 2.5x większe od podobnego na rurce Prandtla

Pomiar wydajności
Kratownica pomiarowa uśredniająca
Element pomiarowy uśredniający
Różne kształty i wymiary

Pomiar wydajnościWbudowana prostownica ulowa Element pomiarowy uśredniający Różne kształty i wymiary

Kategoria: Pomiar CO2

Vaisala nowy przetwornik GMP251 do pomiaru poziomu dwutlenku węgla [CO2]
Zakres pomiarowy: 0...20%CO2
skalowanie do wyboru: 0...2% | 5% | 10% | 20%
Inteligentna i samodzielna sonda z wyjściem analogowym, (V, mA) oraz cyfrowym RS485

Kategoria: Pomiar CO2

Inteligentny przetwornik CO2 z zakresem do 10 000ppm.
Wbudowana kompensacji wpływu ciśnienia, temperatury, wilgotności oraz tlenu.
W opcji z wyjściem cyfrowym RS-485 i protokołem Modbus lub ASCII Vaisala lub
wyjściem analogowym: 0...20 | 4...20mA | 0...5 | 0...10V.

Kategoria: Pomiar CO2

Sygnalizator CO2 poprawności pracy instalacji wentylacyjnej
Dla biur, szpitali, sal lekcyjnych
3 progi sygnalizacji
Zasilanie akumulatorowe

Kategoria: Rurki Prandtla
Rurka S-Pitot
Nadaje się do pomiarów w gazach agresywnych i może być stosowana ze współczynnikiem korekcyjnym (ISO 10780: 1994 (E) i ISO 16911, dostawa z certyfikatem kalibracji).
Może być dostarczona z wbudowaną termoparą NiCr-Ni.
Dostępny materiał:
Tytan (400 °C),
Stal nierdzewna (500 °C),
Stal specjalna (1100 °C).
Digihelic® DHC precyzyjny manometr z wyjścidem cyfrowym, analogowym i przekaźnikami
Regulator różnicy ciśnień serii DHC Digihelic®
Zakresy od 25Pa do 25kPa
Wyjście przekaźnikowe, analogowe i cyfrowe Modbus RTU + BACnet

Kategoria: Pomiar CO2
Zakres pomiarowy stężenia CO2 0 do 10000 ppm
Dokładność pomiaru stężenia CO2 ±(110ppm +5% odczytu) w 25°C i 1013hPa
Zakres temperatury pracy -30 do +60°C
Stopień ochrony IP30
Zasilanie 9-30Vdc
Wymiary 88.5 x 94 x 39.5 mm (S x W x G)
Masa około 145g
Manometr cyfrowy DigiMag DM
Zakres 0...30Pa~1250Pa
Zakres symetryczny: ±30~±1250Pa
Dokładność: ±1% zakresu
Zasilanie 10...35VDC 2-przewodowe
Wyjście: 4...20mA
Kategoria: Rurki Prandtla
Sondy MFS - SS uśredniające przepływ powietrza
Temperatura pracy: standard 600°C
Zakres pomiaru prędkości: 2...25m/s | wyższy zakres na życzenie
Błąd pomiarowy: < ±3...5%
Ciśnienie 2x większe od podobnego na rurce Prandtla
Mocowanie poprzez uchwyt R3/4"
ECO210-3: ±2000Pa...±200.0hPa
ECO210-5: ±200.0hPa .....±2000hPa
Jednostki wyświetlania Pa, hPa, mbar, PSI, mmHg
Częstotliwość pomiaru: Wolne 2,5 pomiarów/s; szybkie 25 pomiarów/s.
Maksymalne przeciążenie: +/- 1700 hPa
Temperatura pracy: -20°C do +50°C

Wytwornica dymu
Spełnia wymagania CNBOP-PIB w testach systemów oddymiania klatek schodowych
Generator dymu
Posiada kodyfikacje NATO
Dym na bazie oleju trwały do 200°C

Concept Air Trace MK2
Generator dymu: 170m³/h
Wizualizacja przepływu powietrza
Praca na akumulatorze lub sieciowa
W opcji grzebień rozdzielający dym

Zakres pomiarowy CO2 0 - 2000ppm Dokładność pomiaru CO2 ±(50ppm +2% wartości mierzonej) w 25°C i 1013hPa W opcji zakres CO2 0 - 10000ppm ±(100ppm +5% wartości mierzonej) w 25°C i 1013hPa

Aktualnie niedostępny.

Przetwornik zawartości CO2 w zastosowaniach przemysłowych. Zakresy: 0...2000ppm | 0...3000ppm | 0...5000ppm | 0...7000ppm| 0...10000ppm

Przetwornik zawartości CO2 w zastosowaniach w HVAC. CO2 - 0...5000ppm - czujnik Vaisala Carbocap GM10 Zakres pomiarowy T: -5...+55ºC Zakres pomiarowy RH: 0...95% w zakresie +10...+40ºC:

Czujnik dwutlenku węgla GMP343 dla wymagających pomiarów.
Szczególnie polecany do pomiaru CO2 w glebie.
Respiracja gleby.
Sprawdzenie podziemnych składowisk CO2

Aktuanie niedostępny.

Moduł GMM220 pomiarowy dwutlenku węgla dla wymagających aplikacji OEM Zapewnia wysoką dokładność pomiaru w szerokim zakresie temperatury oraz wilgotności względnej.

Uniwersalny przenośny miernik MI70 | GM70 współpracujący z różnymi sondami: CO2, wilgotności, punktu rosy, wody w oleju.
W przypadku sondy CO2 model GMP343 można wprowadzić kompensację ciśnienia, wilgotności i tlenu.