Katalog produktów

Pionowy pomiar profilu atmosfery

Ceilometry to urządzenia stosowane w meteorologii, służące analizie wysokości podstawy chmur oraz badaniu profilu pionowego atmosfery. Są obecne na lotniskach, gdzie pomagają w określeniu panujących warunków atmosferycznych.

Zastosowanie ceilometrów

Ceilometry są powszechnie użytkowane jako mierniki wysokości podstawy chmur. Znajdują zastosowanie na lotniskach, gdzie służą do oceny wysokości chmur nad powierzchnią ziemi. Używa się ich nie tylko w meteorologii lotniczej, ale również w szerzej rozumianej meteorologii i klimatologii.

Z pomocą tych instrumentów wykonuje się pionowy pomiar profilu atmosfery, pozyskując informację o strukturze pionowej chmur, oceniając liczbę kropel na różnych poziomach chmur nad powierzchnią ziemi oraz ich wodność, czyli zawartość wody w przeliczeniu na jednostkę pojemności powietrza (najczęściej na 1 m3).

Urządzenia te są pomocne w pomiarze aerozoli atmosferycznych, zwłaszcza znajdujących się w dolnej warstwie atmosfery. Mimo że aerozole atmosferyczne mają mniejsze rozmiary niż krople chmurowe, to dostatecznie czułe urządzenia, takie jak oferowane w naszym asortymencie, są w stanie zarejestrować dane o aerozolach. Mogą również rejestrować pyły zawieszone.

Jak działają mierniki profilu atmosfery?

Ceilometry służą do aktywnej teledetekcji atmosfery i są urządzeniami optycznymi. Ich działanie opiera się na laserach półprzewodnikowych i w uproszczeniu polega na pomiarze uzyskiwanym na podstawie czasu, jaki pokonuje światło lasera między powierzchnią ziemi a kroplą chmurową (lub kroplą aerozolu atmosferycznego) i z powrotem.

Warto podkreślić, że część światła laserowego jest absorbowana, a część odbijana przez wodę. Urządzenie składa się z trzech podstawowych elementów umożliwiających jego pracę. Są to:

  • laserowe źródło światła,
  • detektor do pomiaru światła przychodzącego,
  • komputer, który zbiera oraz przetwarza dane.

Nietrudno zauważyć, że instrumenty te działają nie tylko jako detektory i mierniki, ale także jako przetworniki profilu atmosfery.

Mierniki profilu atmosfery dostępne w naszej ofercie

Naszym Klientom oferujemy ceilometry laserowe przystosowane do pracy w każdych warunkach klimatycznych. Wyposażone w podwójną obudowę, zaopatrzone w system czyszczenia szyby i ogrzewanie, urządzenia mogą dokonywać pomiarów niezależnie od niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak opady, mgła, mróz czy też wysoka temperatura.

Działanie instrumentu obejmuje detekcję i pomiar aerozoli atmosferycznych zlokalizowanych aż 15 km od miernika w dolnej warstwie atmosfery i pomiar górnej wysokości chmur. Poza dużym zasięgiem Klienci mogą liczyć również na wzmocniony moduł wykrywania chmur wielowarstwowych, a także łatwość obsługi i różne wersje przesyłu danych, włącznie z danymi surowymi.

Dostępne w sprzedaży instrumenty służą analizie rozproszenia zanieczyszczeń (pyły PM2.5 i PM10) w odniesieniu do wysokości, lecz bez określania wartości, a także badaniu rozkładu cząstek w atmosferze. Można dzięki nim dokonywać obserwacji koncentracji drobin chmur wulkanicznych oraz tych powstających przy pożarach, a także analizy cząstek piasku saharyjskiego. Pozwalają na określenie wysokości podstawy chmur oraz wysokości mgieł.

Przetwornik przeznaczony do pomiaru profilu atmosfery oraz m.in. podstawy chmur. Ceilometr, wysyła impuls promieniowania elektromagnetycznego z lasera, który odbija się od podstawy chmur (kropli wody i/lub kryształków lodu) i powraca do detektora.