Katalog produktów

Przetwornik prędkości powietrza

Przetworniki prędkości powietrza wykorzystujące zjawisko dyspersji termicznej to wydajne i niezawodne przyrządy stosowane do monitoringu parametrów różnego rodzaju gazów, w tym powietrza.

 

Przetworniki prędkości powietrza dostępne w naszej ofercie stosuje się m.in. w aplikacjach takich jak:

 • kontrola temperatury i prędkości powietrza w systemach wentylacyjnych budynków,
 • monitoring parametrów pracy wentylatorów i systemów klimatyzacji,
 • kontrola skuteczności działania wyciągów,
 • przepływ gazów w instalacjach przemysłowych i chemicznych,
 • i wiele innych.

 

Pomiary wykonywane przepływomierzem termicznym służą określaniu sprawności instalacji wentylacji w różnego rodzaju pomieszczeniach technicznych i przemysłowych, w tym:

 • w komorach lakierniczych,
 • clean roomach farmaceutycznych,
 • serwerowniach,
 • w obiektach i laboratoriach chemicznych itp.

W takich zastosowaniach wykorzystuje się zazwyczaj typowe mobilne przetworniki prędkości powietrza.

 

Przepływomierze termiczne do wspawania

 

Przetworniki prędkości powietrza to także ważny składnik systemu monitorowania wielu instalacji przemysłowych, chemicznych i farmaceutycznych. W tym celu stosuje się przetworniki o odpowiednich parametrach, które są:

 • odporne na agresywne działanie gazów w środowisku pracy,
 • wykonane w sposób eliminujący zagrożenie wygenerowania iskry,
 • przystosowane do współpracy ze złożoną siecią przyrządów pomiarowych instalacji.

 

Oferowane przez nas czujniki są wykonane w taki sposób, by w ramach okresowych czynności serwisowych możliwie było ich czyszczenie, aby zagwarantować możliwie najdłuższy okres skutecznej eksploatacji bez konieczności ponownej kalibracji i wymiany przepływomierzy.

Czujnik prędkości do dygestoriów.
Sygnalizacja alarmu górnego i dolnego.
Alarm akustyczny.
Funkcja testu.
Przetwornik prędkości powietrza.
Zakresy: 0…4, 0…8, 0…16m/s.
Sygnał wyjściowy: 0…10V, 4…20mA.
Dokładnośc: ±5%.
IP67 (głowica).
Przetwornik prędkości powietrza (i temperatury).
Zakresy: 0…2.5, 10, 20, 40, 50 m/s.
Sygnał wyjściowy: 0…10V, 0..20mA / 4…20mA.
Dokładność: ±5%
Temperatura pracy: -20...120°C
IP65
Przepływomierze termiczne
Zakres wydajności powietrza: 76 / 229 / 417 / 712m3/h.
Sygnał wyjściowy: impulsowy / 4…20mA.
Dokładność: ±3%
Temperatura pracy: 0...60°C
IP65
Przetwornik prędkości powietrza do nawiewów laminarnych.
Zakresy: 0…1, 2.5, 5, 10, 20m/s.
Sygnał wyjściowy: 0…2/5/10V, 0..20mA / 4…20mA
Dokładność: ±3%
Dwie wersje
Przetwornik prędkości powietrza do nawiewów laminarnych wszechkierunkowe.
Zakresy: 0…1, 2.5m/s.
Sygnał wyjściowy: 0…10V, 0..20mA / 4…20mA
Detekcja prędkości: od 0.06m/s
Dwie wersje

Sygnalizator prędkości powietrza
Głowica pomiarowa wszechkierunkowa
Zakresy: 0…1, 2.5, 10, 20m/s.
Sygnał wyjściowy: przekaźnik
Dokładność: ±2%
Dwie wersje

Przetwornik prędkości i temperatury powietrza.
Zakresy: 0…40, 60, 90m/s.|
Sygnał wyjściowy: 2 x 4..20mA |
Dokładność: ±5%, opcja: ±3%
Temperatura pracy: -20...85 | ciśnienie do 10bar
IP65

Przetwornik prędkości powietrza do nawiewów laminarnych.
Zakresy: 0…1, 2.5, 5, 10, 20m/s.
Sygnał wyjściowy: 0…2/5/10V, 0..20mA / 4…20mA
Dokładność: ±3%
Dwie wersje

Pomiar prękości nawiewów laminarnych
Prędkość: 0...1 | 2.5m/s
Próg detekcji 0.05m/s
Standardowa precyzja  ± (3 % wartości mierzonej + 0,05 m/s)
Wysoka precyzja  ± (1 % wartości mierzonej + 0,04 m/s)

SCHMIDT® Czujnik przepływu SS 20.225
Małe urządzenie uniwersalne  i wydajne
Głowica typu Dumb-bell (w dużej mierze niezależna od kierunku przepływu, łatwa do czyszczenia)
Sygnał prędkości przepływu i temperatury
Długość sondy 100 ... 500 mm
Zakresy pomiarowe 0 ... 1 / 2,5 / 10 / 20 m/s
Opcjonalnie powlekana (PU, czarna)
Przetwornik prędkości do laminarów
Metalowa obudowa odporna na sterylizację gazowym H2O2
Zakres pomiarowy: 0.1....1| 2.5 | 10m/s
Praca: -20...70ºC
Precyzyjny pomiar niskich prędkości przepływu [wN]
Prosta i kątowa konstrukcja do montażu na ścianie lub suficie

 

Kategoria: Rurki Prandtla
Sondy MFS - SS uśredniające przepływ powietrza
Temperatura pracy: standard 600°C
Zakres pomiaru prędkości: 2...25m/s | wyższy zakres na życzenie
Błąd pomiarowy: < ±3...5%
Ciśnienie 2x większe od podobnego na rurce Prandtla
Mocowanie poprzez uchwyt R3/4"

• 2 wejścia analogowe
• 2 wejścia typu PULS
• 2 kanały obliczeniowe
• 1 wyjście analogowe 4-20mA
• 4 półprzewodnikowe wyjścia przekaźnikowe
• Port USB na płycie czołowej
• Port RS-485 (protokół Modbus RTU)
• Port Ethernet (protokół Modbus TCP, serwer www)

- Standardowe
- Wersje wszechkierunkowe
- Wersje pracujący w czystym tlenie
- Wersje z atestem ATEX - strefa Ex
- Wersja pracujące w sprężonym powietrzu
- Wersje do clean roomów
- Wersje z pomiarem stopnia turbule

Przetwornik termoanemometryczne prędkości HD2903T i HD29V3T
Opcje z pomiarem temperatury HD2937T i HD29V37T
i wilgotności powietrza HD29371T i HD29V371T

Przetwornik prędkości do wysokich temperatur 200|350°C
SS20.261
Zakresy: 0…10, 20, 40, 60m/s.
Sygnał wyjściowy: 0…10V, 0..20mA / 4…20mA, PROFIBUS DP lub DeviceNet
Dokładność: ±3%
Zakres pomiarowy: 0...1 | 2.5 | 10 | 20 | 35 m/s | 50m/s
Certyfikat ATEX dla strefy 2 gazowej i 22 pyłowej w opcji
Ciśnienie: 10 bar max.
Zasilanie: 24 VDC / ok. 100 mA.
Wyjście: 0...10V | 4...20mA
Wyświetlacz: 4 LED z informacją o statusie.
Przetwornik prędkości i temperatury powietrza.
| Zakresy: 0…1, 10, 20m/s.|
Sygnał wyjściowy: 2 x 4..20mA/0...10V |
Dokładność: ±5%, opcja: ±3%
Temperatura pracy: -20...70 | ciśnienie 700...1300hPa
IP65

Zakresy prędkości do 220m/s
Temperatura max. 120ºC
Sygnał wyjściowy: 0…10V, 4…20mA, Modbus, PROFIBUS DP lub DeviceNet
Dokładność: ±3%
wersja Ex

Przetwornik posiada 4 zakresy pomiarowe wybierane zworką.
Zakres przetwornika programowalny do 20, 15, 10 lub 5m/s.
Wyjście: 4...20mA | 0...5(10)V
Opcja: z wyjściem cyfrowym Modbus lub BACnet.
Przetwornik prędkości powietrza
Zakres: 0...1 | 2.5 | 5 |10m/s
Wyjście: 0...10V
Opcja: rozróżnianie kierunku

Tani przetwornik prędkości i temperatury z wyjściem 0....10V
Zakresy pomiarowe:
0 ... 2.5 m/s ±(4 % wartości mierzonej + 0.05 m/s)
0 ... 10 m/s± (4 % wartości mierzonej + 0.2 m/s)
0 ... 20 m/s± (4 % wartości mierzonej + 0.4 m/s)

Sygnalizacja kierunku przepływu powietrza
Minimalny przepływ od 0.1m/s
Maksymalne ciśnienie; 16bar

Zakres pomiarowy: do 224m/s lub 600m/s
Mierzone medium: powietrze, gazy nieagresywne
Ciśnienie robocze: max. 20 barów
Nominalny przekrój rury: DN 20 do DN 500

Przetwornik prędkości powietrza: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 m/s
Dokładność: ± (2% odczytu + 0,04 m/s) lub ± (1% odczytu + 0,04 m/s)
Wyjście cyfrowe: BACnet MS / TP lub Modbus RTU / ASCII:

Zakresy pomiarowe 0 ... 10 m/s do 0 ... 220 m/s,
Bezsmarowe / do zastosowań O2
Odporność na ciśnienie do 16 bar
Zakres temperatur +120 °C

Czujnik przepływu SCHMIDT® SS 23.700 Biogaz
Do powietrza i innych gazów w trudnych warunkach (medium z agresywnymi składnikami, zanieczyszczenia, wysoka wilgotność)
Sygnał przepływu i temperatury
Długość sondy 250 lub 600 mm
Zakresy pomiarowe 0 ... 10 m/s do 0 ... 220 m/s, specjalny zakres pomiarowy dla biogazu
Wyjście impulsowe
Zgodność z PWIS (opcja)
Odporność na ciśnienie do 16 bar
Zakres temperatur od -20 °C do +120 °C
ATEX :
- Gazy, strefa 2: II 3G Ex ec ic IIC T4 Gc
- Pył, strefa 22: II 3D Ex ic tc IIIC T135°C Dc

VA525 Przepływomierz do sprężonych gazów
Praca do 16bar
Do pomiaru sprężonego powietrza, azotu, argonu, dwutlenku węgla, podtlenku azotu i innych.
Opcjonalny wyświetlacz i czujnik ciśnienia