Katalog produktów

Pyłomierze

Pyłomierze są wykorzystywane przede wszystkim do badania jakości powietrza. Umożliwiają zlokalizowanie źródła pylenia oraz pozwalają ocenić poziom zagrożenia dla zdrowia, szczególnie w warunkach przemysłowych.

Profesjonalny pomiar wartości stężenia pyłów

Oferujemy profesjonalne urządzenia do pomiaru wartości stężenia pyłów w powietrzu o szerokim zakresie zastosowań: do celów BHP, pomiaru zanieczyszczenia w kanałach i kominach, oceny stanu filtrów, lokalizacji źródeł pyłu przemysłowego, zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Urządzenia, które znajdują się w naszej ofercie, pozwalają na zachowanie historii pomiarów oraz błyskawiczną analizę ich wartości. Zapewniają wydajną i długą pracę oraz dokładność pomiaru.

Zanieczyszczenie pod kontrolą

Pyłomierze umożliwiają monitoring stopnia zanieczyszczenia środowiska pyłami, zwłaszcza w sezonie grzewczym, gdy ryzyko przekroczenia dopuszczalnych norm jest dużo wyższe, a także kontrolę pracy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Dzięki naszym urządzeniom dowiesz się, czy poziom pyłów w pomieszczeniach przemysłowych, biurowych lub budynkach użyteczności publicznej przekroczył stan alarmowy, czy utrzymuje się na dopuszczalnym poziomie zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Środowiska. Oferujemy urządzenia stacjonarne lub przenośne o szerokim zakresie temperatury pracy pozwalające na łatwą konserwację oraz intuicyjną obsługę, którą zapewnia nowoczesny wyświetlacz.

Kategoria: Pyłomierze

Miernik zapylenia wraz z opcjonalnymi sondami elektrochemicznymi gazów toksycznych realizuje pomiar kolejno 4 frakcji pyłu zawieszonego: PM 10, 4, 2.5, oraz pyłu całkowitego. Pobierany pył jest optycznie analizowany i wyznaczana jest zawartość poszczególnych frakcji dzięki kolejno obracanemu impaktorowi.

Kategoria: Pyłomierze

Precyzyjny pyłomierz przemysłowy o zakresie pomiarowym 200ug...250mg/m3

Pomiar pyłu o temperaturze do 500°C na końcówce sondy pomiarowej

Kategoria: Pyłomierze

Zakres: 0 - 1,000 μg/m³
Pomiar: PM1, PM2.5, PM4 oraz PM10
Pobór próbki: 2.83 l/min
Czas pomiaru co 1min

Kategoria: Pyłomierze
Pyłomierz Respicon to połączenie pomiaru grawimetrycznego z pomocą impaktora z 3 poziomami segregacji ziaren pyłów z wbudowanym w niego fotometrem
Kategoria: Pyłomierze
Najnowszy stacjonarny fotometr przeznaczony do ciągłego monitoringu stanu filtrów w kanałach wentylacyjnych. W fotometrze TM-F wykorzystano metodę pomiaru opartą o rozproszenie światła, metoda ta została następnie rozwinięta specjalnie do pracy stacjonarnej i pomiaru emisji pyłu. Urządzenie przeznaczone jest do instalacji m.in. w kanałach wentylacyjnych lub innych urządzeniach poprzez TM-F Hund opcjonalny bajpas umożliwiając pomiar w sposób ciągły skuteczności filtracji powietrza o bardzo niskim stężeniu.
Kategoria: Pyłomierze

Przenośny pyłomierz TM data II o zakresie pomiarowym 0...100mg/m³. Pomiar pyłu respirabilnego w przemyśle instalacjach klimatyzacyjno wentylacyjnych i innych

Kategoria: Pyłomierze

Przetwornik PMT2 firmy Dwyer do pomiaru zapylenia w przewodach wentylacyjnych lub kanałach

Kategoria: Pyłomierze

Stacja monitoringu zapylenia ES-642
Zakres pomiarowy: 0...100mg/m3
Cząstki zliczane: 0.1 do 100μm
Pomiar temperatury i wilgotności i ciśnienia barometrycznego

Kategoria: Pyłomierze

MetOne ES-405 pyłomierz z podgrzewaniem
Pomiar równoległy: PM10, PM4, PM2,5 i PM1
Dostęp do danych poprzez opcjonalną chmurę

Kategoria: Pyłomierze

Pyłomierz zewnętrzny PMSense
Zakres 0…1000μg/m3 dla PM1.0,PM2.5 i PM10
W opcji pomiar CO2
Wyjście cyfrowe Modbus RTU

HD50PM - Pyłomierz do zastosowań wnętrznych
Pomiar PM1, PM2.5, PM4 i PM10
Wbudowany serwer www
Komunikacja poprzez wifi lub ethernet