Katalog produktów

Przepływomierze termiczne

Pomiar termiczny polega na monitorowaniu efektu schładzania podgrzewanego czujnika przez opływający go medium.

W przepływomierzu termicznym, mierzony produkt opływa dwa czujniki. Jeden z nich wykorzystywany jest jako czujnik monitorujący temperaturę medium. Drugi czujnik stanowi element podgrzewany, który poprzez zmianę płynącego przez niego prądu, utrzymywany jest w temperaturze zapewniającej stałą różnicę temperatur między nim samym a czujnikiem niepodgrzewanym. Im większa jest prędkość przepływu, tym intensywniejszy proces chłodzenia oraz natężenie prądu potrzebne do utrzymania stałej różnicy temperatur. Prędkość przepływu jest funkcją natężenia prądu grzejącego czujnik.

Zalety:

  • bezpośredni pomiar/wskazanie przepływu masowego gazów i cieczy
  • wysoka czułość pomiarowa
  • brak części ruchomych
  • pomijalny spadek ciśnienia
  • szybka odpowiedz pomiarowa

W ofercie modele firmy Schmidt i Dwyer

Przepływomierze termiczne
Zakres wydajności powietrza: 76 / 229 / 417 / 712m3/h.
Sygnał wyjściowy: impulsowy / 4…20mA.
Dokładność: ±3%
Temperatura pracy: 0...60°C
IP65

Zakresy pomiarowe od 3,125 sml/min do 10 sl/min
Standardowa dokładność ± (0,5% RD + 0,2% FS) na podstawie rzeczywistej kalibracji
Uniwersalne wejście zasilania 14-24 Vdc
Obsługa do 46 jednostek inżynierskich (w tym zdefiniowanych przez użytkownika)
Przechowuje dodatkowe dane tabeli kalibracji użytkownika dla maksymalnie 10 gazów
Dwa programowalne sumatory wskazują całkowitą ilość gazu
Programowalne przez użytkownika wyjście impulsowe (poprzez SSR)

Przepływomierz masowy Aalborg DPM
Możliwość programowania składu mieszanin
Wyjście Modbus RTU
Opcjonalny wyświetlacz graficzny OLED
Kompensacja temperatury i ciśnienia

Przepływomierz masowy firmy Aalborg
Zakresy pomiarowe: 0...0.5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000l/min
Dokładność: ±1% zakresu
Programowalna funkcja sumatora
Alarm niskiego i wysokiego stanu
Funkcja autozero
Autodiagnostyka wbudowana
Opcjonalny wyświetlacz
Wyjście analogowe i cyfrowe

Przepływomierz CS Instruments VA550 | VA570
Prędkość do 224m/s
W opcji: ATEX II 2G Ex d IIC T4
Obrotowy wyświetlacz
Kalibracja dla powietrza, azotu, tlenu, argonu itd.

Przepływomierz masowy Aalborg model DFM
Pomiar: przepływu [l/min], temperatury [ºC] i ciśnienia [bar]
Zakres pomiarowy: 0...10ml/min~0...100l/min
Wyświetlacz graficzny
Wyjście cyfrowe w opcji

Dokładność ± 1% zakresu Regulator masowy przepływu GFC
Dostępne zakresy przepływu od 0~10 scm³/min do 0~1000 sl/min
maksymalne ciśnienie medium 70bar
szczelność 1 x 10-9 cm³/s dla helu
Regulator masowy z wyświetlaczem DPC
Zakres od 0.5...50ml/min do 51...100l/min
Nowość: wersje do 1000l/min
Programowanie mieszaniny gazów
16 kroków regulacji

Przepływomierz do sprężonego powietrza
0.15...76.3m³/h
0.50...229 m³/h
1.00…417m³/h
2.0…712m³/h

VA525 Przepływomierz do sprężonych gazów
Praca do 16bar
Do pomiaru sprężonego powietrza, azotu, argonu, dwutlenku węgla, podtlenku azotu i innych.
Opcjonalny wyświetlacz i czujnik ciśnienia