Katalog produktów

Przepływomierze termiczne

W tej kategorii produktów katalogowych prezentujemy wysokiej dokładności przepływomierze termiczne, które umożliwiają pomiar przepływu cieczy oraz gazów. Urządzenia sprawdzają się wszędzie tam, gdzie istotną rolę odgrywają szerokie zakresy pomiarów i niskie straty ciśnienia. Stosuje się je przy monitorowaniu zużycia mediów, wykrywaniu wycieków, regulacji procesów czy nadzorowaniu rozpływów mediów w przemyśle.

Czym są termiczne przepływomierze masowe?

Zarówno przepływomierze termiczne do powietrza, innych gazów, jak i cieczy, nazywa się przepływomierzami masowymi. Są to urządzenia skonstruowane tak, żeby w łatwy sposób mogły mierzyć prędkość przepływu medium wykorzystując zmiany temperatury. Określenie „masowy” podkreśla, że przepływomierze nie dokonują pomiaru objętości, lecz masy medium poruszającego się przeważnie w rurce przepływomierza.

Zalety przepływomierzy termicznych

Przepływomierze masowe odznaczają się wysoką czułością pomiarową, dlatego bardzo precyzyjnie mierzą przepływ. Nie posiadają części ruchomych, co ogranicza ich awaryjność oraz negatywny wpływ na wynik pomiaru.

Ponadto odznaczają się pomijalnym spadkiem ciśnienia oraz wysoką dynamiką pomiaru. Pozwalają na szybkie uzyskanie odpowiedzi pomiarowej w postaci bezpośredniego wskazania masowego przepływu cieczy oraz gazów.

Podsumowując najważniejsze zalety przepływomierzy termicznych to:

  • bezpośredni pomiar/wskazanie przepływu masowego gazów i cieczy
  • wysoka czułość pomiarowa
  • brak części ruchomych
  • pomijalny spadek ciśnienia
  • szybka odpowiedz pomiarowa

Zasada działania przepływomierzy termicznych do gazów i cieczy

Prezentowane w tej sekcji katalogu produktów przepływomierze termiczne do cieczy i gazów działają dzięki różnicy temperatur czujników pomiarowych oraz zjawisku dyspersji termicznej.

Jeden z czujników mierzy temperaturę medium, w którym znajduje się przepływomierz (ciecz, gaz). Temperatura ta jest wartością odniesienia. Drugi czujnik zostaje ogrzany przez grzałkę o stałej mocy do temperatury wyższej niż pierwszy. W ten sposób, kiedy medium przepływa przez rurkę pomiarową, czujnik ogrzewany ulega schłodzeniu. Im większa prędkość przepływu medium, tym efektywniejsze chłodzenie czujnika.

Alternatywnym sposobem pomiaru jest zastosowanie w przepływomierzu grzałki o zmiennej mocy. Wówczas temperatura między czujnikami utrzymywana jest na stałym poziomie, a przepływ mierzony jest na podstawie zmian mocy grzałki. Bezpośrednią miarę strumienia masy medium stanowi ilość energii potrzebnej do utrzymania stałej różnicy temperatur między czujnikami.

Gdzie stosuje się termiczne przepływomierze masowe?

Urządzenia zebrane w tej kategorii produktów katalogowych to głównie przepływomierze termiczne przemysłowe, stosowane w różnych branżach.

Służą do pomiaru prędkości poruszającej się masy cieczy lub gazów, np.:

  • przy poborze i dystrybucji sprężonego powietrza w procesach produkcyjnych,
  • do pomiaru przepływu dwutlenku węgla w produkcji napojów czy chłodnictwie,
  • do pomiaru przepływu argonu przy produkcji stali,
  • do pomiaru przepływu azotu i tlenu w procesach wytwórczych,
  • do pomiarów przepływu powietrza i biogazu w oczyszczalniach ścieków.

Przepływomierze stosowane są również przy zasilaniu palników i kotłów gazowych gazem ziemnym pochodzącym z sieci dystrybucyjnej.

Przepływomierze termiczne
Zakres wydajności powietrza: 76 / 229 / 417 / 712m3/h.
Sygnał wyjściowy: impulsowy / 4…20mA.
Dokładność: ±3%
Temperatura pracy: 0...60°C
IP65

Zakresy pomiarowe od 3,125 sml/min do 10 sl/min
Standardowa dokładność ± (0,5% RD + 0,2% FS) na podstawie rzeczywistej kalibracji
Uniwersalne wejście zasilania 14-24 Vdc
Obsługa do 46 jednostek inżynierskich (w tym zdefiniowanych przez użytkownika)
Przechowuje dodatkowe dane tabeli kalibracji użytkownika dla maksymalnie 10 gazów
Dwa programowalne sumatory wskazują całkowitą ilość gazu
Programowalne przez użytkownika wyjście impulsowe (poprzez SSR)

Przepływomierz masowy Aalborg DPM
Możliwość programowania składu mieszanin
Wyjście Modbus RTU
Opcjonalny wyświetlacz graficzny OLED
Kompensacja temperatury i ciśnienia

Przepływomierz masowy firmy Aalborg
Zakresy pomiarowe: 0...0.5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000l/min
Dokładność: ±1% zakresu
Programowalna funkcja sumatora
Alarm niskiego i wysokiego stanu
Funkcja autozero
Autodiagnostyka wbudowana
Opcjonalny wyświetlacz
Wyjście analogowe i cyfrowe

Przepływomierz CS Instruments VA550 | VA570
Prędkość do 224m/s
W opcji: ATEX II 2G Ex d IIC T4
Obrotowy wyświetlacz
Kalibracja dla powietrza, azotu, tlenu, argonu itd.

Przepływomierz masowy Aalborg model DFM
Pomiar: przepływu [l/min], temperatury [ºC] i ciśnienia [bar]
Zakres pomiarowy: 0...10ml/min~0...100l/min
Wyświetlacz graficzny
Wyjście cyfrowe w opcji

Dokładność ± 1% zakresu Regulator masowy przepływu GFC
Dostępne zakresy przepływu od 0~10 scm³/min do 0~1000 sl/min
maksymalne ciśnienie medium 70bar
szczelność 1 x 10-9 cm³/s dla helu
Regulator masowy z wyświetlaczem DPC
Zakres od 0.5...50ml/min do 51...100l/min
Nowość: wersje do 1000l/min
Programowanie mieszaniny gazów
16 kroków regulacji

Przepływomierz do sprężonego powietrza
0.15...76.3m³/h
0.50...229 m³/h
1.00…417m³/h
2.0…712m³/h

VA525 Przepływomierz do sprężonych gazów
Praca do 16bar
Do pomiaru sprężonego powietrza, azotu, argonu, dwutlenku węgla, podtlenku azotu i innych.
Opcjonalny wyświetlacz i czujnik ciśnienia