Katalog produktów

Wilgotność papieru

Wilgotnościomierze do papieru to specjalistyczne przyrządy stosowane szczególnie w drukarniach i magazynach. Poznaj mierniki wilgotności do papieru austriackiej marki Shaller dostępne w ofercie Test-Therm.

Czym są mierniki do pomiaru wilgotności papieru?

Mierniki wilgotności papieru to specjalistyczne przyrządy używane do pomiaru zawartości wody w papierze. Są one istotne w różnych dziedzinach przemysłu, zwłaszcza w produkcji papieru, drukarstwie, oraz w branżach, gdzie odpowiednia wilgotność materiału jest istotna dla jakości końcowego produktu.

W ofercie Test-Therm znajdują się mierniki, które służą do pomiarów wilgotności względnej w:

  • belach,
  • ryzach,
  • papierze pakowym,
  • tekturze.

Mierniki pozwalają na pomiar wilgotności papieru w drukarni czy magazynie. Podczas magazynowania (a także w procesie drukowania), papier wymaga odpowiednich warunków klimatycznych obejmujących w szczególności właściwą temperaturę i wilgotność względną powietrza.

Najczęściej niezbędna jest temperatura około 20°C i wilgotność powietrza między 50 a 55%.

Dlaczego regularny pomiar wilgotności papieru jest ważny?

Jednym z parametrów papieru jest tzw. równowagowa zawartość wilgoci względnej (ERH - Equilibrum Relative Humidity). Papier jest zazwyczaj produkowany tak, aby spełniał określoną wartość równowagi higroskopijnej (ERH).

Jeśli zostanie wystawiony na warunki o wilgotności wyższej lub niższej niż ta wartość, mogą wystąpić różne problemy, takie jak marszczenie, wybrzuszanie, falowanie na krawędziach, a także zmiany wymiarów.

To z kolei może prowadzić do obniżenia jakości wydruku, szczególnie w technice offsetowej, do zerwania pasma papieru, zmian w gramaturze i innych problemów.

Jak przeprowadza się pomiar wilgotności papieru? Mierniki z sondą

Istnieją różne metody przeprowadzania pomiaru wilgotności papieru. Urządzenia dostępne w ofercie Test-Therm to w większości mierniki wyposażone w sondy – reprezentują je np. wilgotnościomierze do papieru HUMIMETER RH5, RH5.1 i RH6.

Żeby wykonać pomiar, należy umieścić sondę w ryzie czy beli papieru, a następnie dokonać odczytu wyników. Model RH5 i RH5.1 pozwalają zmierzyć wilgotność względną od 0 do 100%, a także wilgotność względną równowagową, przy czym RH5.1 nie umożliwia zastosowania dodatkowych akcesoriów.

Z kolei RH6 pozwala dodatkowo na pomiar wilgotności absolutnej od 0 do 130g/m3, oferując również inne funkcje.

Mierniki bezinwazyjne do pomiaru wilgotności papieru

Inną grupą wilgotnościomierzy do papieru są mierniki bezinwazyjne. W Test-Therm można nabyć m.in. urządzenie P2 i P4 Schaller.

Obydwa mierniki zapewniają szybki i bardzo dokładny pomiar zawartości wody metodą bezinwazyjną (bez ingerencji w badaną próbkę). Wymagają co najmniej 20 mm grubości beli papieru lub ryzy, którą skanują na głębokość 13 mm. Posiadają 3 cyfrowe wyświetlacze oraz funkcję automatycznego wyłączenia po 90 sekundach lub w przypadku znacznego przekroczenia zakresu pomiarowego.

Urządzenie P2 służy do ustalenia zawartości wody w papierze pakowym, tekturze oraz opakowaniach (zakres pomiarowy to 3 do 10%), podczas gdy P4 wskazuje zawartość wody w papierze zadrukowanym (zakres pomiarowy od 3 do 8%).

Mierniki i przetworniki zawartości wody i wilgotności papieru firmy Schaller.