Katalog produktów

Przesył danych po sieci elektrycznej PLC

 

Do urządzeń, które służą do przesyłu danych PLC – po sieci elektrycznej zalicza się m.in. Modem PLC MT 49R. Moduły PLC, a także PLC przesył danych. Urządzenia te, dostępne na stronie test-therm.pl  w znacznym stopniu ułatwiają prace pomiarowe. Umożliwiają one zdalne dokonywanie pomiaru, np. ISAR (inteligentny system zdalnego sterowania), pozwala na zdalny pomiar zużycia, a także sterowania odbioru energii elektrycznej (liczniki jednofazowe, trójfazowe) oraz zużycie wody, gazu, ciepła. Nie jest konieczne osobiste sprawdzanie stanu licznika, wszystko odbywa się przy pomocy linii telefonicznej, GPRS, komunikacji lub interfejsu optycznego.

Bardzo cennym urządzeniem są moduły PLC, gdzie przesył danych odbywa się w oparciu o dostępną sieć elektryczną. Dużym plusem jest tu redukcja kosztów instalacji systemów monitoringu różnych parametrów. Oprogramowanie modułów pozwala nie tylko na gromadzenie danych, ale też na ich archiwizację i przetwarzanie. Przechowywane dane są bezpieczne, istnieje też opcja prezentacji w tabelarycznym i graficznym formacie, a także przeglądanie danych za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej.

Moduły komunikacyjne

Jednym z przykładów modułów komunikacyjnych jest Modem PLC MT49R, dzięki któremu można przesłać dane na odległość w obrębie transformatora dystrybucyjnego. Nawet do kilku kilometrów, przy założeniu że są to krótkie datagramy o długości maksymalnej 520 bajtów. Doskonały do transmisji danych w środowiskach przemysłowych, nie wymagane jest tu instalowanie dodatkowych kabli. Zasada działania jest prosta. Przy użyciu interfejsu RS232, a także RS485 podłącza się modem do urządzenia, z którego będą odczytywane dane np. z maszyn. W miejscu, do którego transmituje się dane, instaluje się drugi modem podłączony do urządzenia końcowego. Modemy MT49R działają w trybie sparowanym lub sieciowym, można z sobą połączyć kilka punktów.

- ISAR - inteligentny system zdalnego odczytu liczników
- Transmisja danych w przemyśle
- TransKlim: monitorowanie temperatury oraz wilgotności w muzeum oraz archiwum
- TransTherm - pomiar oraz przekaz temperatury
MT21 – źródło zasilające
MT22 - moduły dla wyjść/wejść analogowych
MT23 - moduły do komunikacji jednofazowej
MT24 - moduły do komunikacji trójfazowej
MT25 - moduły dla wejść/wyjść binarnych
MT29 - moduły do odczytu licznik
Moduł komunikacyjny służący do przezroczystej transmisji danych z jednego portu szeregowego (RS232/422/485) do innego. Do transmisji są wykorzystywane linie energetyczne 230V/50Hz.