Katalog produktów

Uniwersalne

Pomiar kilku parametrów: pH, konduktacja (przewodność),  REDOX, mV, temperatura, TDS, zasolenie, tlen rozpuszczony, saturacja

Pehametr przenośny z pamięcią 34000 pomiarów.
Możliwość automatycznej rejestracji danych. Współpraca z komputerem i drukarką. W komplecie walizeczka i oprogramowanie. Bez sond pomiarowych.
Konduktometr laboratoryjny z pamięcią 20000 pomiarów.
Funkcja rejestracji danych. Współpraca z komputerem i drukarką. W komplecie walizeczka i oprogramowanie. Bez sond pomiarowych.
Laboratoryjny tlenomierz tlenu rozpuszczonego.
Pamięć 18000 pomiarów.Funkcja rejestracji danych. Współpraca z komputerem i drukarką. Bez sondy pomiarowej.
Laboratoryjny pehametr-konduktometr z pamięcią 20000 pomiarów.
Funkcja rejestracji danych. Współpraca z komputerem i drukarką. W komplecie oprogramowanie. Bez sond pomiarowych.
Pehametr-Termometr do pomiaru pH, temperatury i napięcia (REDOX)
Dwa wejścia BNC dla elektrod
Wbudowany rejestrator z pamięcią 2000 pomiarów
interfejsy RS232 i USB
Laboratoryjny miernik pH, mV, χ, Ω, TDS, NaCl, °C,
Pomiar: pH, potencjału redox z pH, z oddzieloną elektrodą odniesienia,
przewodności (konduktywności)
rezystancji w cieczach, zasolenia,
TDS (całkowitej ilości rozpuszczonych soli)