Katalog produktów

Uniwersalny miernik HD2256.2

Nr kat.: HD2256.2
+

Najnowsza seria zaawansowanych mierników fizykochemicznych. Wszystkie modele posiadają pamięć wewnętrzną umożliwiającą zapis 2000 próbek pomiarowych. Dodatkowo wbudowane wyjście cyfrowe RS232 umożliwia podłączenie zewnętrznej drukarki . W standardzie równolegle wyjście USB.  W opcji dostępne jest również wyjście bezprzewodowe bluetooth. Dla celów pomiarów laboratoryjnych dokupić można statyw z wbudowanym mieszadłem magnetycznym: HD22.2 lub statyw z ruchomym ramieniem HD22.3 do podłączenia sond o średnicy Ø12mm

Laboratoryjny miernik pH, mV, χ, Ω, TDS, NaCl, °C
Wyświetlacz alfanumeryczny.
Pamięć 20000 pomiarów.hd2256.2_4
Interwał rejestracji 1s...1h.
Automatyczna kalibracja.
Parametry mierzone:pH, mV, χ, Ω, TDS, NaCl, °C, °F.

Pomiar pH:

 • Zakres pomiarowy: -9.999...+19.999pH
 • Dokładność: ±0.001pH ±1 cyfra
 • Rozdzielczość: 0.01...0.001 deklarowana z menu
 • Impedancja wejściowa: >1012Ω
 • Punkty kalibracyjne: do 5 z listy 13 buforów automatycznie wykrywanych

Pomiar mV:

 • Zakres: -1999.9...+1999.9mV
 • Rozdzielczość: 0.1mV
 • Dokładność: ±0.1mV ±1 cyfra
 • Dryft po 1 roku: 0.5mV / rok
Pomiar przewodności:
 • Dokładnośc: ±0.5% ±1cyfra
 • Rozdzielczość i zakresy (k=0.01):
 • 0.001µS/cm (0.000...1.999µS/cm)
 • Rozdzielczość i zakresy (k=0.1):
 • 0.01µS/cm (0.00...19.99µS/cm)
 • Rozdzielczość i zakresy (k=1):
 • 0.1µS/cm (0.0...199.9µS/cm)
 • 1µS/cm (200...1999µS/cm)
 • 0.01mS/cm (2.00...19.99mS/cm)
 • 0.1mS/cm (20.0...199.9mS/cm)
 • Rozdzielczość i zakresy (k=10):
 • 1mS/cm (200...1999mS/cm)
Pomiar rezystancji:
 • Dokładnośc: ±0.5% ±1cyfra
 • Stała k=0.01 do 1GΩ x cm
 • Stała k=0.1 do 100MΩ x cm
 • Stała k=1
  5.0 ... 199.9Ω x cm / 0.1Ω x cm
  200 ... 999Ω x cm / 1Ω x cm
  1.00k ... 19.99kΩ x cm / 0.01kΩ x cm
  20.0k ... 99.9kΩ x cm / 0.1kΩ x cm
  100k ... 999kΩ x cm / 1kΩ x cm
 • Stała k=10
  0.5 ... 5.0Ω x cm / 0.1Ω x cm

Pomiar TDS (χ/TDS=0.5):

 • Stała (k=0.01):
  Rozdzielczość:
  0.005mg/l (0.00...1.999mg/l)
 • Stała (k=0.1):
  Rozdzielczość:
  0.05mg/l (0.00...19.99mg/l)
 • Stała (k=1):
 • Rozdzielczość i zakresy:
  • 0.5mg/l (0.0...199.9mg/l)
  • 1mg/l (200...1999mg/l)
  • 0.01g/l (2.00...19.99g/l)
  • 0.1g/l (20.0...199.9g/l)
 • Stała (k=10):
  Rozdzielczość:
  1g/l (100...999g/l)

Pomiar zasolenia:

 • Rozdzielczość i zakresy:
  • 1mg/l (0.000...1.999g/l)
  • 10mg/l (2.00...19.99g/l)
  • 0.1g/l (20.0...199.9g/l)
 • Dokładność: ±0.5% ±1cyfra
hd22.3 hd22.2


hd2256.2_3

Automatyczna/manualna kompensacji temperatury:

 • 0...100°C z αT =0.00...4.00 %/°C
 • Temperatura referencyjna: 0...50°C
 • Współczynnik konwersji : χ / TDS: 0.4 ...0.8
 • Stała k w instrumencie (cm-1): 0.01 - 0.1 - 0.5 - 0.7 - 1.0 - 10.0
 • Stała k ustawiana przez użytkownika (cm-1): 0.01 ... 20.00

Pomiar temperatury:

 • Typ wejścia: Pt100/Pt1000
 • Zakres pomiarowy: -50...150°C
 • Rozdzielczość: 0.1°C
 • Dokładność: 0.1°C

Roztwory buforowe automatycznie rozpoznawane:

 • 147µS/cm
 • 1413µS/cm
 • 12888µS/cm
 • 111800µS/cm

hd2256.2_5

Automatyczna lub ręczna kompensacja
Interfejsy szeregowe: RS232 i USB.
Oprogramowanie: DeltaLog9.
Zasilanie: 3 ogniwa LR6.
Czas pracy: 100 godzin.
Wymiary: 265 x 185 x 70mm.
Masa: 490g (z bateriami).
Stopień ochrony: IP66.

Zapytaj o produkt