Katalog produktów

Przepływomierze turbinowe

Przepływomierze turbinowe są urządzeniami, które służą do pomiaru przepływu cieczy lub gazów. Zasada ich działania jest bardzo prosta – dla dokonania pomiaru wykorzystuje się niewielką turbinkę napędzaną przez przepływające medium i na podstawie częstotliwości jej obrotów, ustala się przepływ.

Do czego służą przepływomierze turbinowe?

Przepływomierze turbinowe są urządzeniami pomiarowymi, które służą do badania przepływu gazów lub cieczy. Zwykle są to ciecze czyste, nieprzewodzące prądu elektrycznego, np. paliwa, kondensat oleje o stosunkowo niskiej lepkości.

Przepływomierze stosuje się w warunkach laboratoryjnych, a także w wielu gałęziach przemysłu w celach badawczych oraz testowych. Można je spotkać często m.in. w przemyśle chemicznym, naftowym, spożywczym czy medycznym.

Poza badaniami przepływomierze służą również optymalizacji procesów produkcyjnych, a w konsekwencji mogą przyczynić się do zmniejszenia zużycia różnego rodzaju składników produkcji oraz do ograniczenia jej kosztów.

Jaka jest zasada działania przepływomierzy turbinowych?

Przepływomierz łopatkowy wyposażony jest w wirnik, który obraca się w wyniku przepływu medium przez rurkę pomiarową, oraz czujnik mierzący częstotliwość obrotów wirnika. Im większa prędkość przepływu, tym szybciej obraca się wirnik, co przekłada się na zwiększenie częstotliwości sygnału wyjściowego.

W celu pomiaru przepływu medium, przepływomierz jest zazwyczaj montowany w rurze, przez którą płynie badane medium, lub odpowiednio mocowany między zaworami, tak żeby po zamocowaniu imitować element badanej rury. Wirnik jest umieszczony wewnątrz rurki przepływomierza osiowo i wyposażony w łopatki, co umożliwia przekazywanie energii kinetycznej przepływającego medium na wirnik. Zwykle do montażu przepływomierzy łopatkowych wykorzystywane są standardowe rury o określonym rozmiarze, dlatego łatwo przeprowadzić pomiary.

W celu odczytu wartości pomiarowej sygnał z czujnika jest przekazywany do elektronicznego układu pomiarowego, który dokonuje odpowiedniej konwersji sygnału oraz wyświetlenia wyników pomiaru lub przekazania sygnału do dalszej obróbki. Oczywiście jest to już wówczas sygnał elektryczny.

Na co zwrócić uwagę kupując przepływomierz?

Poza właściwym doborem rodzaju przepływomierza do badanego medium należy zwrócić uwagę na szereg parametrów technicznych urządzenia. Będą to m.in. dokładność pomiaru (im mniejszy błąd pomiarowy, tym bardziej rzeczywista wartość mierzona), a także jego powtarzalność, czyli stopień zgodności wyników kolejnych pomiarów tego samego parametru. Istotna jest także liniowość pomiaru (stosunek liniowości wzrostu wartości mierzonej do liniowości wzrostu wartości pomiaru) oraz wiele innych cech urządzenia.

Wszystkie przepływomierze turbinowe dostępne w naszej ofercie posiadają pełną informację producenta odnośnie do parametrów pracy urządzeń, a także ich danych związanych z ciężarem, stopniem ochrony IP, sposobem prezentacji danych pomiarowych (najczęściej w postaci wyświetlacza LCD), obecnością klawiatury czy zgodnością z normami i dyrektywami unijnymi.

Przepływomierze turbinkowe Dla cieczy i gazów Wersje z wyświetlaczem LCD Wyjście analogowe 0...5V | impulsowe

Przeznaczone do gazów i cieczy
Zakresy13ml do 500l/min
Wyjście 0..5V lub 4...20mA
W opcji wersje z wyświetlaczem

Przepływomierz łopatkowy PWE
Pomiar przepływu cieczy
PWE4: 0.15-18.9l/min
PWE6: 0.3-37.6 l/min
PWE8: 0.6-64.4 l/min
PWE10: 1.3-132.5 l/min
Przeznaczone do pomiaru przepływu cieczy
Zakresy13ml do 10l/min
Wyjście 0..5V lub 4...20mA
Ciśnienie medium do 34bar
Dokładność: od ±1%
Przeznaczone do pomiaru przepływu cieczy
Zakresy od 13-100ml/min do 1-10l/min
Wyjście 0..5V
Ciśnienie medium do 34bar
Dokładność: ±1% lub ±0.5% zakresu