Katalog produktów

Pirometry stacjonarne

Pirometr to urządzenie służące do bezkontaktowego pomiaru temperatury. W pirometrze wbudowany bierny element będący detektorem promieniowania podczerwonego czyli teoretycznie można rejestrować promieniowanie z nieskończoności ale niestety w rzeczywistości wchodzą w grę czynnik zewnętrzne tłumiące to promieniowanie takie jak np. para wodna, pył itd. Ogólna zasada doboru pirometrów: czym wyższa temperatura mierzonego obiektu tym należy stosować pirometr z detektorem na krótszą długość fali (zgodnie z prawem Wiena):

 • ogólnie: ≤1000oC detektor uniwersalny 8...14μm

 • powyżej: >1000oC pirometry wyposażone w krótszą długość fali 2.3 | 1.6 | 1μm

Są oczywiście wyjątki od tej zasady:

 • jeżeli mierzymy pirometrem temperaturę stali lub ceramiki w niskich zakresach temperatur korzystnie jest zastosować pirometr serii CT 3M lub CT3M z celownikiem laserowym

 • przy braku widoczności celownika laserowego można zastosować pirometr z wbudowaną kamerą video do podglądu mierzonego obiektu, model CSvideo lub CTvideo.

 • cienkie folie z tworzywa sztucznego mierzy się w dwóch pasmach: 7.9µm (model OPTRIS CT P7) oraz 3.43µm (model OPTRIS CT P3).

 • jeżeli mierzymy temperaturę szkła w masie, baniek szklanych, szyb itp. należy zastosować pirometr z detektorem 5.2μm - modele CT G5 oraz z laserem CTlaser G5

 • temperatura dużego płomienia gazów palnych (od ok. 50cm) - (200~1400oC) z detektorem czułym na CO (4.64μm) -CTlaser F6 lub CO2 (4.24μm) CTlaser F2

 • pirometry do pomiaru poprzez płomień (200~1400oC) z detektorem 3.9μm CTlaser MT

optris2

Zakres: LT02 | LT15: -50...600°C oraz LT20: -50...975°C
- Detektor:8-14 µm
- Wbudowany wyświetlacz LCD.
- Oddzielona głowica pomiarowa.
- Duża liczba wariantów wykonania i akcesoriów.

- Pirometr stacjonarny z podwójnym celownikiem laserowym.
- Zakres: -50...975°C.
- Wbudowany wyświetlacz LCD.
- Oddzielona głowica pomiarowa.
- Duża liczba wariantów wykonania i akcesoriów.
- z podwójnym celownikiem laserowym.
- CTlaser 1ML: 485...1100°C
- CTlaser 2ML: 250...800°C
- CTlaser 1MH: 650...1800°C
- CTlaser 2MH: 385...1600°C
- CTlaser 3ML: 50...400°C
- CTlaser 3MH: 100...600°C
- Miniaturowy pirometr IR
- Zakres: -40 .. 1030°C
- Detektor: 8-14 µm
- Kompaktowa obudowa
- Pole pomiarowe od 0.8mm
- Programowalny współczynnik emisyjności
- Pirometr do procesów cięcia lub spawania laserowego.
- Zakres: 100...1800°C.
- Wbudowany wyświetlacz LCD.
- Oddzielona głowica pomiarowa.
- Duża liczba wariantów wykonania i akcesoriów.
Pirometr stacjonarny dwubarwny.
Model CT ratio 1M:
1ML: 450 (525)…1400°C
1MH: 650 (700)…2000°C
1MH1: 900 (1000)…3000°C
Pomiar wartości maksymalnej temperatury
Detektor: 0,8 - 1,1 µm
Pole pomiarowe: od 1,3mm
Optyka: 60:1
Stała czasowa:5ms - 10s
Wyjście: 0/4-20m
1ML: 485 ... 1050°C | detektor: 1µm | optyka: 40:1
1MH: 650 ... 1800°C | detektor: 1µm | optyka: 75:1
2ML: 250 ... 800°C | detektor: 1.6µm | optyka: 40:1
2MH: 385 ... 1600°C | detektor: 1.6µm | optyka: 22:1
2MH1: 490 ... 2000°C
3 MH1: 150...1000°C | detektor: 2.3µm | optyka: 75:1
3 MH2: 200...1500°C | detektor: 2.3µm | optyka: 75:1
3 MH3: 250...1800°C | detektor: 2.3µm | optyka: 75:1
- z podwójnym celownikiem laserowym.
- G5L: +100 ... +1200°C
- G5H: +250 ... +1650°C.
- optyka |G5L| 45:1 oraz |G5H| 70:1
Pirometr przeznaczony do pomiaru temperatury cienkich folii wykonanych z PE | PU | PTFE | PA
Sprawdza się również w przypadku pomiaru szkła
- Zakres: 0...710°C
- Detektor na długość fali 7.9μm
- Optyka 10:1
- Temperatura pracy głowicy bez chłodzenia do +85°C
- do pomiaru szkła
- bez celownika laserowego.
- CT G5L: +100 ... +1200°C
- CT G5H: +250 ... +1650°C.
- Optyka: 10:1 | 20:1
- Pirometr stacjonarny z podwójnym celownikiem laserowym. | Zakres: CSlaser LT: -30...1000°C, CSLaser 2MH: 385...1600°C .| Wyjście 4...20mA | Interfejs USB | Zintegrowana obudowa.
- Miniaturowy pirometr IR
- Zakres: -50 ... 1030°C (LT|LT15H)| 385 ... 1600°C (2M)
- Detektor: 8-14µm|1.6µm
- Kompaktowa obudowa
- Pole pomiarowe od 1.2mm
- Programowalny współczynnik emisyjności

Zakres:LT02 | LT15: -50...600°C
LT20:| -50...975°C
- PTB 01 ATEX 2053/ E II (1/2) G [EEx ia/ib] IIC/IIB

- Miniaturowy pirometr IR
- Zakres: -40 .. 1030°C
- Detektor: 8-14 µm
- Kompaktowa obudowa
- Pole pomiarowe od 0.8mm
- Programowalny współczynnik emisyjności

- Miniaturowy pirometr IR
- Zakres: -50 .. 1030°C
- Detektor: 8-14 µm
- Kompaktowa obudowa
- Pole pomiarowe od 0.8mm
- Programowalny współczynnik emisyjności

- z podwójnym celownikiem laserowym.
- CTlaser 1ML: 485...1100°C
- CTlaser 2ML: 250...800°C
- CTlaser 1MH: 650...1800°C
- CTlaser 2MH: 385...1600°C
- CTlaser 3ML: 50...400°C
- CTlaser 3MH: 100...600°C

Pirometr OPTRIS z głowicą masywną CThot
Zakres pomiarowy: -40°C ... 975°C
Praca głowicy do 250°C

Pirometr CSvideo 3M

 • Zakres temperatur: od 50 °C do 600 °C (zakresy temperatur różnią się w zależności od modelu)
 • Wbudowana kamera video
 • Zakres spektralny: 2.3µm
 • Stała czasowa: 20ms
 • Cena: od 1240 Euro
Przegląd dostępnych modeli stacjonarnych pirometrów
Szczegółowy opis doboru w zależności od temperatury i rodzaju aplikacji.
Pirometry serii CTlaser F2 i CTlaser F6, przeznaczone do pomiaru temperatury płomienia a konkretnie CO2 lub CO zawartego w nim. Zakres pomiarowy: 200...1450°C. Wbudowany detektor: CTlaser F2: 4.24µm dla CO2 CTlaser F6: 4.64µm dla CO
Do dokładnych pomiarów temperatury ciekłych metali w odlewniach dla metali żelaznych, nieżelaznych oraz ich stopów. Zakres temperatur od 1000°C do 2000°C Zakres widmowy: 0,525µm Bardzo szybki czas reakcji 1 ms Odporność głowicy na temperaturę bez chło
CTlaser MT jest to precyzyjny pirometr przeznaczony do pomiaru temperatury produktów obrabianych płomieniowo w piecach
Kalkulator pola pomiarowego pirometrów firmy OPTRIS
Pirometr optris CSmicro 3M do pomiarów temperatur w zakresie od 50°C do 600°C.
Pomiar poprzez wziernik szklany
Rozdzielczość optyczna:
model CSmicro 3ML: 22:1
model CSmicro 3MH: 33:1
Zakres pomiarowy: CSmicro 3ML: 50...350°C | model CSmicro 3MH: 100...600°C
Pirometr dwubarwny CTratio 2M
Model CT ratio 2ML: 250 (275)…1000°C
Model CT ratio 2MH: 375 (400)…1500°C
Model CT ratio 2MH1, 500 (550)…3000°C
Zakres pracy głowicy -20...+200°C z chłodzeniem -20....+315°C
Dokładność: ±(0.5% wartości mierzonej + 1°C)
Powtarzalność: ±0.3% wartości mierzonej
Optyka zmienna: 38:1 ~ 100:1
Ostrzenie: 300mm ... ∞
Stała czasowa: 1ms
Celownik laserowy zielony 520nm
Pirometr CT4ML
Zakres: 0...500°C | detektor: 2.2...6µm | optyka: 10:1
Do pomiarów tlenków metali, ceramiki lub materiałów o nieznanej lub zmiennej emisyjności
Pomiar temperatury już od 0°C...500°C
Pomiar temperatury powierzchni metelicznych i niemetalicznych o niskiej lub zmiennej emisyjności
Mniejszy wpływ światła słonecznego w porównaniu do CT 3ML
Lepsza stabilność przy szybkich zmianach temperatury otoczenia w porównaniu do CTfast
Jeśli liczy się szybkość — najszybsza reakcja i czas ekspozycji spośród wszystkich pirometrów firmy Optris
6. Wbudowany interfejs USB.
Termometr na podczerwień firmy Optris: CSlaser G5 HF
Zakres temperatur: +200°C do +1650°C
Zakres spektralny: 5 µm
Czas reakcji: 30 ms
Do pomiaru temperatury szkła płaskiego, szkła opakowaniowego, żarówek, szyb samochodowych i ogniw słonecznych.
Wyjście 4...20mA -dwuprzewodowe - pozwala na łatwą integrację czujników temperatury np. z sterownikiem PLC firmy Siemens.
Termometr IR jest dodatkowo wyposażony w innowacyjny podwójny celownik laserowy do precyzyjnego oznaczania miejsca pomiaru.
Różne optyki

 

CSvision pirometr dwubarwny firmy Optris z elektrycznym ustawianiem ostrości, opatentowanym laserem krzyżowym i kamerą wideo do bezkontaktowego pomiaru temperatury
Dane techniczne optris CSvision R1M
Zakres temperatur :
1-barwny:
550 ... 1800 °C (R1ML)
900 ... 3000 °C (R1MH)
2-barwny:
600 ... 1800 °C (R1ML)
1000 ... 3000 °C (R1MH)

Dane techniczne optris CSvision R2ML
Zakres temperatur :
1-barwny: 250 ... 1400 °C
2-barwny: 300 ... 1400 °C

Pirometr OPTRIS serii OPTRIS CT P3 przeznaczony do pomiaru temperatury cienkich folii z tworzywa sztucznego z polietylenu PE | polipropylenu PP | polistyrenu PS oraz nylonu w warunkach przemysłowych i laboratoryjnych. Pirometr składa się z dwóch części: głowicy pomiarowej oraz odseparowanej od niej elektroniki, dzięki takiej konstrukcji udało się uzyskać miniaturowy wymiar głowicy pomiarowej.
Obudowa chłodząca zaawansowana standardowa i rozszerzona. Zakres pracy do 315°C