Katalog produktów

OPTRIS pirometr dwubarwny CTratio 2M

Nr kat.: OPTRIS pirometr CTratio2M
+
OPTRIS pirometr dwubarwny CTratio 2M to najnowszy pirometr dwubarwny światłowodowy w ofercie niemieckiej firmy OPTRIS. Pirometr światłowodowy OPTRIS zapewnia wysoką skuteczność pomiarową wysokich temperatur. Zakres pomiarowy od 275°C. Przemysłowy światłowód pokryty oplotem stalowym, umożliwia pracę w wysokich temperaturach bez konieczności specjalnego chłodzenia. Pirometr wykorzystuje zasadę pomiaru "2-kolorową", która to dotyczy równoległego pomiaru temperatury w dwóch niezależnych pasmach promieniowania. Detektor pomiarowy wykorzystany do budowy pirometru ma kształt warstwowy, jeden detektor umiejscowiony jest pod drugim. Dzięki takiej konstrukcji jesteśmy pewni, że pole pomiarowe obydwu detektorów jest identyczne. Równolegle pomiar CTratiopromieniowania realizowany jest przy dwóch różnych długościach fali. Poprzez iloraz tych dwu długości uzyskujemy na wyjściu wartość niezależną od współczynnika emisyjności dla poszczególnych fal, dla których wcześniej błędne ustawienie współczynnika emisyjności skutkowało dużymi odchyłkami w pomiarze temperatury.

Ze względu na wbudowane detektory o krótkiej długości fali pomiarowej pirometr optris CTratio 2M jest szczególnie polecany do pomiaru ekstremalnie wysokich temperatur metalu (stali). Bardzo krótki czas reakcji pozwala na monitorowanie szybko zmiennych procesów. Głowica pirometru jest w dużej mierze odporna na kurz, parę oraz sprawdza się w przypadku zanieczyszczonych wzierników obserwacyjnych. Pozwala na dokładny pomiar w przypadku zabrudzenia okien nawet do 90%. CTratio 2M dodatkowo mierzy niezawodnie w przypadkach, w których obiekt pomiarowy pokrywa tylko 5% pola widzenia pirometru lub gdy porusza się on bardzo szybko.

Ze względu na kabel światłowodowy i oddzielną skrzynkę elektroniczną pirometr stosunku pozwala ponadto na zastosowanie w temperaturach otoczenia 200°C bez dodatkowego chłodzenia i bez wpływu na wyniki pomiarów.


Zakresy pomiarowe (w nawiasach praca w trybie dwubarwnym):
 
1. OPTCTRF 2ML Pirometr dwubarwny Optris CTratio 2ML, 250 (275)…1000°C, 1.45-1.75µm, 38:1, światłowód 3m
2. OPTCTRF 2MH Pirometr dwubarwny Optris CTratio 2MH, 375 (400)…1500°C, 1.45-1.75µm, 50:1, światłowód 3m
3. OPTCTRF 2MH1 Pirometr dwubarwny Optris CTratio 2MH1, 500 (550)…3000°C, 1.45-1.75µm, 100:1, światłowód 3m


Zakres pracy głowicy -20...+200°C z chłodzeniem -20....+315°C
Dokładność: ±(0.5% wartości mierzonej +2°C)
Powtarzalność: ±0.3% wartości mierzonej
Optyka zmienna: 38:1 (2ML) | 50:1 (2MH) | 100:1 (2MH1)
Ostrzenie: 300mm ... ∞
Stała czasowa: 1ms ~ 10s
Celownik laserowy zielony 520nm

Typowe zastosowanie to:

ctratio_opcja

 • produkcja metali
 • huty i odlewnie,
 • procesy hartowania,
 • produkcja szkła,
 • kuźnie,
 • grzanie indukcyjne,
 • piece przemysłowe i laboratoryjne.

Zwykle pirometry monochromatyczne dobrze sprawdzają się w aplikacjach gdzie mierzony gorący obiekt, wypełnia pole pomiarowe pirometru, inaczej mówiąc pole pomiarowe pirometru jest mniejsze niż mierzony obiekt. Są jednak aplikacje gdzie pirometry monochromatyczne nie spełniają swojego zadania np. obiekt mierzony jest mniejszy niż pole pomiarowe pirometru, emisyjność ciała szarego zmienia się w zależności od temperatury. Kurz, para wodna czy zawiesiny w powietrzu przesłaniają pole pomiarowe. Soczewka lub szkło wziernikowe jest zanieczyszczone. Tutaj swoje parametry może pokazać pirometr dwubarwny. Jeżeli aż 95% energii emitowanej przez mierzony obiekt jest pochłaniane przez zanieczyszczenia (95% procent mierzonej powierzchni jest zasłonięte), pirometr dwubarwny i tak będzie mierzył dzięki zasadzie działania opartej na prawie Boltzmana zdecydowanie lepiej niż inne pirometry monochromatyczne. Jak wcześniej wspomnieliśmy pirometry mierzą stosunek długości dwóch fali i w miejsce współczynnika emisyjności wprowadzono współczynnik nachylenia (ang. slope), którego wartość zmienia się w mniejszym zakresie: 0.800~1.200.
Jeżeli współczynniki emisyjności dla poszczególnych detektorów zmieniają się o równą wartość pirometr dwubarwny będzie mierzył doskonale bezwzględną wartość temperatury.
Atutem oprócz jakości jest doskonała cena. Pirometry 2-barwne znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie trudne warunki pracy uniemożliwiają poprawną pracę klasycznych pirometrów. Pirometr 2-barwny rejestruje temperaturę maksymalną danego obiektu. Dzięki zasadzie działania opartej na pomiarze stosunku dwóch długości fal wyeliminowana konieczność precyzyjnego ustawiania współczynnika emisyjność.

Optris pirometr dwubarwny CTratio 2M

Pirometr charakteryzuje się następującymi parametrami:

 • stała czasowa programowalna: od 1ms
 • praca głowicy do 200°C bez chłodzenia
 • wbudowany zielony celownik laserowy
 • obiektywy wbudowany o zmiennej ogniskowej pozwalające na zmianę wielkości pola pomiarowego

Pirometr może pracować również jako klasyczny pirometr jednobarwny po wyłączeniu wbudowanego drugiego detektora.

Pirometr składa się z dwóch części: głowicy pomiarowej oraz odseparowanej od niej elektroniki, dzięki takiej konstrukcji udało się uzyskać mały wymiar elementów.

Zakres pomiarowy oraz doskonała optyka stanowią o szerokim zakresie możliwych aplikacji pirometru. Głowica pomiarowa została tak zaprojektowana aby mogła wytrzymać do 250°C bez chłodzenia.

Elektronikę pirometru Optris CT ratio 2M zamknięto w pyło i bryzgoszczelnej obudowie IP65. Użytkownik ma możliwość wyboru sygnału wyjściowego spośród następujących (0/4-20 mA) oraz cyfrowego z interfejsem USB, RS232 lub RS485 z protokołem Modbus RTU wraz z oprogramowaniem CompactConnect. Oprogramowanie to umożliwia monitoring temperatury mierzonej oraz konfiguracji parametrów przetwornika. Użytkownik ma także możliwość programowania parametrów z zewnętrznej klawiatury a dzięki wyświetlaczowi LCD może monitorować jej wartość.

 

CTratio

Bez konieczności zastosowania komputera można konfigurować takie parametry jak:

 • zakres temperaturowy,
 • emisyjność,
 • transmitancje,
 • część sygnałów procesowych.

W opcjach:

W chwili obecnej dostępny jest moduł z interfejsem zgodnym z Profibus-DP umożliwiającym podpięcie sie do istniejącego lub nowego systemu typu SCADA. Łącznie z modułem transmisji danych klient otrzymuje plik konfiguracyjny IT010A90.gsd. Plik umożliwia współpracę z programami konfiguracyjnymi m.in.: SIMATIC MANAGER lub Hilscher SyCon.
Pirometr ma nowoczesną zwartą budowę, w pełni modułową, i jest wyposażony w

 

mikroprocesorowe sterowanie i cyfrowe przetwarzanie sygnału. Znacznik laserowy pozwala na łatwą identyfikację pola widzenia przyrządu i jego prawidłowy montaż w miejscu zabudowy.

 

Opcjonalne elementy do montażu pirometru poprzez kołnierz w ścianie

akcesoria-do-CT10

 

OPTCTRF 2ML Pirometr dwubarwny Optris CTratio 2ML, 250 (275)…1000°C, 1.45-1.75µm, 38:1, światłowód 3m
OPTCTRF 2MH Pirometr dwubarwny Optris CTratio 2MH, 375 (400)…1500°C, 1.45-1.75µm, 50:1, światłowód 3m
OPTCTRF 2MH1 Pirometr dwubarwny Optris CTratio 2MH1, 500 (550)…3000°C, 1.45-1.75µm, 100:1, światłowód 3m

CTratio 2M

DANE TECHNICZNE

Parametr Model
CT ratio 2M
Zakres pomiarowy
2ML: 250 (275) ...1000°C,
2MH: 375 (400)...1500°C,
2MH1: 500 (550)...3000°C,
detektor 1.45µm oraz 1.75µm
Optyka o zmiennej ogniskowej wbudowana:
38:1 ~ 100:1

Stała czasowa (T95)

1ms...10s
Dokładność ±(0.5% w.o. + 1°C)
Powtarzalność ±(0.3% w.o.)
NETD 0.1°C (standard)
Emisyjność (ustawiana klawiszami lub interfejsem) 0.100 do 1.000
Stosunek dwóch emisyjności (ustawiana klawiszami lub interfejsem) 0.800 do 1.200
Wyjście analogowe Kanał 1: 0/4-20 mA
Kanał 2: 0/4-20mA
3 programowalne wyjścia/wejścia
Wyjście przekaźnikowe (opcja) podwójne, optycznie izolowane 2x60VDC/AC 0.4A
Interfejs (opcja) RS232, RS485, CAN, USB, PROFIBUS DP, Ethernet
Modbus RTU
Długość kabla sonda- elektronika standard 3mb
opcja: 3, 8, 15mb
Funkcje przetwarzania sygnału °C/°F, średnia, min., max.
Laser 520nm | zielony 1mW, ON/OFF poprzez oprogramowanie lub elektronikę
Zasilanie 8...36VDC, pobór prądu 160mA lub z USB
Temperatura otoczenia głowica -20...250°C
elektronika: 0...85°C
Odporność głowicy na wibracje IEC 68-2-6: 3G,11...200Hz
Wilgotność względna 10...95%, bez kondensacji
Temperatura przechowywania -40...85°C
Materiał obudowy stal nierdzewna
Stopień ochrony IP65
Wymiary sonda Ø20x81mm, gwint M18x1
elektronika: 92x70mm
Masa netto głowica 375g
elektronika 420g

W przypadku wyboru opcji wyjść przekaźnikowych nie można równolegle korzystać z wyjścia USB lub RS. W celu zaprogramowania progów zadziałania przekaźników koniecznym jest wpięcie na czas programowania modułu RS lub USB a następnie wypięcie i ponowne umieszczenie w tym miejscu modułu wyjść przekaźnikowych.

Standardowe oprogramowanie dostarczane z opcjonalnym modułem cyfrowym

 

 

ctratio03

 

CTratio2M 3

 

Dostępny w cenie 2650Euro + VAT

Do pobrania:

pdf new small  Pirometr dwubarwny CTratio 2M
pdf new small  Instrukcja obsługi pirometr dwubarwny CTratio 1M i CTratio 2M 
pdf new small  Oprogramowanie: optris Ratio Connect do pirometrow dwubarwnych

 

Zapytaj o produkt