Katalog produktów

Do oceny stanu filtrów

Pyłomierze do oceny stanu filtrów to urządzenia stosowane szeroko w różnych gałęziach przemysłu. Ich zadaniem jest najczęściej monitorowanie prawidłowości działania filtrów w systemach wentylacji czy chłodzenia, ale świetnie sprawdzają się także pełniąc inne funkcje.

Zastosowanie pyłomierzy do monitorowania skuteczności filtrów przemysłowych

Pyłomierze do monitorowania skuteczności filtrów przemysłowych mają szerokie zastosowanie, które obejmuje różne gałęzie gospodarki, w tym przede wszystkim przemysł:

 • farmaceutyczny,
 • chemiczny,
 • drzewny,
 • tytoniowy,
 • spożywczy,
 • cementowy i wapienniczy,
 • ceramiczny,
 • metalurgiczny i odlewniczy,
 • wydobywczy w zakresie kruszyw,
 • energetykę i ciepłownictwo.

Choć oferowane w naszym asortymencie pyłomierze to urządzenia pozwalające przede wszystkim ocenić prawidłowość działania filtrów, to jednak ich spektrum pracy jest znacznie szersze.

Wśród najczęściej wymienianych zastosowań znajdują się:

 • monitoring emisji pyłów,
 • wykrywanie nieszczelności,
 • sygnalizacja uszkodzeń filtrów,
 • wykrywanie zużycia materiałów filtrujących.

Jak działają pyłomierze do pomiaru zanieczyszczenia filtrów?

Pyłomierze do oceny filtrów w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a także stosowane w innych celach, zapewniają podobny efekt – pomiar pyłów obecnych w gazach. Oczywiście poszczególne rozwiązania różnią się między sobą.

Ze względu na szerokie zastosowania pyłomierzy w ocenie filtrów powietrza oraz z uwagi na zróżnicowane zapotrzebowanie systemów i użytkowników, jest wiele metod pomiarów pyłów.

Indukcja elektrostatyczna

Przykładowo dostępne w naszej ofercie pyłomierze Marki Dwyer dokonują pomiarów wykorzystując zjawisko indukcji elektrostatycznej. Elektryzując się, materiały przekazują ładunek, niezależnie od tego, czy proces elektryzowania odbywa się przez tarcie, dotyk czy indukcję.

W pyłomierzach Dwyer, elektrostatyczność wywoływana jest przez cząsteczki pyłu przemieszczające się w pobliżu sondy pyłomierza, powodując wytworzenie wewnątrz niej ładunku indukowanego. Im większa ilość pyłów, tym większy ładunek. Bazując na wybranych rodzajach pyłu, da się w ten sposób określić poziom zapylenia. Powrót do stanu wyjściowego (ładunki nie indukują się wewnątrz sondy), następuje poprzez odsunięcie cząsteczek pyłu. Opisany przetwornik sprawdza się m.in. w monitoringu filtrów workowych w przewodach wentylacyjnych oraz w filtracji spalin.

Rozproszenie światła

Kolejną metodą, na której bazują dostępne w naszym asortymencie pyłomierze, stanowi pomiar oparty o rozproszenie światła.

Dzięki specjalnej konstrukcji oraz technologii, oferowany pyłomierz fotometryczny dokonuje pomiaru pyłów w oparciu o przepływ powietrza, jednak nie jest to warunek konieczny dla uzyskania prawidłowych wyników. Dlatego fotometr może być zainstalowany w kanałach wentylacyjnych, a dzięki specjalnym, opcjonalnym bajpasom, również na zewnątrz kanałów, np. pod sufitem hali produkcyjnej.

Na prawidłowe wyniki pomiarów można liczyć również mocując go w zamkniętych komorach – nie wymaga instalacji wentylatorów czy pomp wymuszających obieg powietrza.

Kategoria: Pyłomierze
Najnowszy stacjonarny fotometr przeznaczony do ciągłego monitoringu stanu filtrów w kanałach wentylacyjnych. W fotometrze TM-F wykorzystano metodę pomiaru opartą o rozproszenie światła, metoda ta została następnie rozwinięta specjalnie do pracy stacjonarnej i pomiaru emisji pyłu. Urządzenie przeznaczone jest do instalacji m.in. w kanałach wentylacyjnych lub innych urządzeniach poprzez TM-F Hund opcjonalny bajpas umożliwiając pomiar w sposób ciągły skuteczności filtracji powietrza o bardzo niskim stężeniu.
Kategoria: Pyłomierze

Przetwornik PMT2 firmy Dwyer do pomiaru zapylenia w przewodach wentylacyjnych lub kanałach