Katalog produktów

Fotometr TM-F - pyły

Kategoria: Pyłomierze
Nr kat.: Fotometr
+

Najnowszy stacjonarny fotometr przeznaczony do ciągłego monitoringu stanu powietrza [mg/m³] w pomieszczeniach, halach produkcyjnych lub w kanałach wentylacyjnych. W fotometrze TM-F wykorzystano metodę pomiaru opartą o rozproszenie światła. Metoda ta została następnie rozwinięta do pomiaru emisji pyłu. Urządzenie przeznaczone jest do instalacji m.in. wTM-F Hund kanałach wentylacyjnych za centralą lub bezpośrednio na hali. W opcji bajpas umożliwiający podłączenie fotometru do układów zamkniętych w celu pomiaru skuteczności ich filtrów. Połączenie kąta rozproszenia światła 70° oraz wiązki podczerwieni o długości 880 nm stanowi o jego zgodności z krzywymi pomiarowymi, konwencją z Johannesburga i charakterystyką ACGIH określoną w USA. Bardzo wysoka czułość - przy dolnej granicy wykrywalności wynoszącej ok. > 5 μg/m³ dla aerozolu DEHS o średnicy cząstek 1μm - umożliwia wykorzystanie  TM-F do pomiaru niewielkiej ilości pyłu pozostałego po filtracji. Ocena stanu filtrów, monitorowanie stężenia pyłu w miejscu pracy oraz ewentualnie funkcja precyzyjnego czujnika dymu stanowi o jego uniwersalności. Łatwość instalacji i konserwacji to jego główne atuty. Czujnik TM-F został skonstruowany jako autonomiczne urządzenie do pomiaru pyłu w miejscu pracy. Może być instalowane bezpośrednio w kanale lub w hali na sufitach lub ścianach. Brak wymogu dodatkowego próbkowania dzięki własnej wentylacji komory pomiarowej. Sygnał wyjściowy jest proporcjonalny do aktualnego stężenia cząstek. Zakres pomiarowy został dostosowany do pomiaru bardzo niskich stężeń aerozoli. Przetwornik przeznaczony jest do pomiaru cząstek stałych oraz aerozoli (np. oleju). Sprężone powietrze doprowadzane jest specjalnym króćcem tworzącym płaszcz ochronny wokół komory pomiarowej. Tego typu rozwiązanie zapobiega zanieczyszczeniu optyki. Czyste powietrze przechodzi  poprzez specjalną dyszę wywołując pojawienie się różnicy ciśnień pomiędzy wlotem i wylotem komory pomiarowej. Rozwiązanie gwarantuje pobór próbki gazu bez dodatkowego wymuszonego przepływu. Możliwym staje się również pomiar pyłu w zamkniętych komorach, bez konieczności instalowania dodatkowych pomp podciśnienia czy wentylatorów.

TM-F może być montowany bezpośrednio w kanałach wentylacyjnych (kanały prostokątne lub okrągłe) po stTM-F Hundronie czystej za filtrami. Przetwornik może mierzyć zapylenie przy zerowym przepływie powietrza dzięki temu można go również instalować nawet pod sufitem na hali. Punkt pomiarowy w kanale należy dobrać w taki sposób ażeby był on oddalony o 6x średnicę kanału od poprzedzającego go zwężenia. Jeśli nie jest to możliwe należy wykorzystać prostownicę przepływu. Należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu przetwornika względem kierunku przepływu powietrza w kanale, kierunek ten określony jest strzałką na przetworniku.

DANE TECHNICZNE:

• Zakres pomiarowy: 0...2mg/m³, 0...20mg/m³
• Aerozol wzorcowy: DEHS, d = 1 μm
• Próg detekcji: ok. 5 μg/m³ (dla DEHS, d = 1 μm)
• Limit ustawiany potencjometrem  (0...100 %)
• Wyjście przekaźnikowe: wyzwalane w/w limitem (230 V AC, 5 A)
• Wyjście prądowe: 4 - 20 mA
• Wyjście napięciowe: 0 - 3.6 V
• Wymagany przedmuch powietrzem
(sprężone bez cząstek stałych, oleju i wody)
• Wymóg ilości powietrza: D = 2v (D: przepływ l/min., v: prędkość w kanale m/s)
• Zakres temperatury pracy: 5 - 70 °C
• Zasilanie: 230 V AC, 50 Hz, ok. 8 VA
• Stopień ochrony obudowy: IP56
• Wymiary: ok. 320 x 120 x 80 mm

 

Do pobrania:

pdf new small Karta katalogowa: Fotometr TM-F 
pdf new small Instrukcja: Fotometr TM-F do pomiaru pyłu w powietrzu
Zapytaj o produkt