Katalog produktów

Przetwornik prędkości sprężonego powietrza VD500

Nr kat.: Przetwornik prędkości wilgotnego sprężonego powiet
+
VD 500 to nowy przepływomierz mierzący prędkość powietrza (wydajność) w instalacjach sprężonego powietrza o wysokiej wilgotności. Pomiar oparty jest na zasadzie różnicy ciśnień pomiędzy ciśnieniem dynamicznym a statycznym przepływającego powietrza lub gazu. Zintegrowany, precyzyjny czujnik różnicy ciśnień mierzy różnicę ciśnień / ciśnienie dynamiczne na końcówce czujnika. Ciśnienie zależy od odpowiedniej prędkości gazu. W kolejnym etapie znając prędkość oraz przekrój łatwo można wyliczyć objętość. Dodatkowy pomiar temperatury i ciśnienia bezwzględnego oraz obliczenie odpowiedniej gęstości oznacza, że ​​pomiary można przeprowadzić dla różnych gazów, w szerokiej gamie temperatur i ciśnień.

Analiza wydajności sprężarekVD500 Cs instruments

Pomiar produkcji powietrza na wylocie sprężarki może być utrudniony ze względu na obecność bardzo wilgotnego i prawdopodobnie zanieczyszczonego powietrza, które to może uszkadzać niektóre rodzaje przetworników. Dalej w instalacji zaczynają narastać straty ciśnienia w rurociągach, zaworach, filtrach i instalacji osuszającej, a pomiary dokonywane za instalacją przygotowania powietrza nie są prawdziwym wskaźnikiem wydajności sprężarki. Jeśli wydajność sprężarki jest mierzona bezpośrednio na wylocie uzyskujemy dokładny obraz strat lub wydajności układu, ale także objętość i ciśnienie powietrza dostarczanego do systemu dystrybucji. Znajomość zarówno generowanych, jak i rozproszonych danych dotyczących dostarczania powietrza dla każdego stopnia sprężarki i sekcji instalacji może wskazać obszary o wysokim lub niskim zapotrzebowaniu, które to można wykorzystać do zrównoważenia ogólnego obciążenia sprężarki i zmniejszenia kosztów operacyjnych. Straty dystrybucyjne spowodowane oporami instalacji i wyciekami dodatkowo zmniejszają ogólną wydajność, a optymalizacja strategii redukcji ciśnienia w połączeniu z regularną konserwacją przeprowadzaną na podstawie badań wycieków może zapewnić, że system sprężonego powietrza pracuje optymalnie. Pomiar wycieku jest prostszy, gdy znane są ilości dostarczonego powietrza a instalacja działa jedynie gdy niezbędne jest uzupełnienie ciśnienia utraconego w wyniku nieszczelności.

Pierwszym krokiem jest zainstalowanie precyzyjnych przepływomierzy sprężonego powietrza. Należy je zainstalować we wszystkich istotnych miejscach pomiarowych, m.in. za każdą sprężarką. Przyrządy powinny być montowane bezpośrednio w głównych przewodzie, na wylocie sprężarki. Kolejno rejestruje się zużycie sprężonego powietrza w głównej linii zasilającej, jednocześnie należy przeprowadzić pomiar poboru prądu sprężarki. Mierząc jednocześnie pobór prądu i wydajność sprężonego powietrza, można obliczyć moc właściwą sprężarki w → kWh/m³. Moc właściwa daje nam wskaźnik, ile energii potrzeba do wyprodukowania jednego metra sześciennego sprężonego powietrza. Moc właściwa jest obliczana ze stosunku wymaganego zużycia energii w kWh do wydajności sprężonego powietrza w m³ w tym samym okresie czasu. Ponieważ koszty energii stanowią największą część składową systemu sprężonego powietrza, zaleca się rejestrowanie opisanych wartości w celu podjęcia działań zaradczych gdy produkcja sprężonego powietrza z czasem stanie się nieefektywna. Głównym wyzwaniem podczas pomiaru wydajności bezpośredniej dla systemu sprężonego powietrza są trudne warunki, w których to przepływomierz powinien pracować, a także wysokie prędkości, które mogą wystąpić. Mierzone powietrze za sprężarką jest w większości cieplejsze niż w przypadku zwykłego pomiaru przepływu sprężonego powietrza, również stopień wilgotności jest bliski nasyceniu, dlatego możliwe jest pojawienie się kondensatu. Tego typu warunki nie są odpowiednie dla większości metod pomiarowych. Przepływomierz VD500 pozwala na pomiar prędkości do 600 m/s, poza tym urządzenie jest przystosowane do warunków gorących i wilgotnych. Możliwy jest również pomiar bezpośrednio na wylocie ze sprężarki w zakresie do 180°C.

Zastosowanie:

 • Pomiar za sprężarką
 • Pomiar w wysokich temperaturach
 • Pomiar szybkozmiennych procesów
 

VD500 Cs instruments 2Korzyści w skrócie:

 • Przeznaczony do ekstremalnie wysokich przepływów
 • Niezwykle szybki czas reakcji: 100 ms
 • Przepływ, całkowite zużycie, temperatura i ciśnienie
 • Pomiar w wysokich temperaturach, max temperatura 180°C
 • Pomiar różnych rodzajów gazów
 • Może być stosowany w rurach od DN 20 do DN 500
 • Montaż za pomocą zaworu kulowego 1/2" pod ciśnieniem
 • Interfejs RS 485 (Modbus-RTU), 4 ... 20 mA, wyjście impulsowe w standardzie

Typowe aplikacje:

 • Pomiar parametrów sprężarek
 • Audyty sprężonego powietrza
 • Pomiar sprawności układów sprężonego powietrza

 

 

DANE TECHNICZNE VD 500

 • Zakres pomiarowy: do 224m/s lub 600m/s
 • Mierzone medium: Powietrze, gazy nieagresywne
 • Dokładność:
  ± 1,5% wartości mierzonej ± 0,3% zakresu (20...224 m/s)
  ± 1,5% w.m. (> 224 m/s)
 • Zasada pomiaru: Ciśnienie różnicowe
 • Zakres pomiarowy: 1:10
 • Instalacja: Odcinek prosty przed miejscem montażu min. 25~40 x DN w zależności od instalacji. Za miejscem montażu ≥ 5 × DN
 • Stała czasowa: t 99: <1s
 • Temperatura medium: -30°...+180°C
 • Ciśnienie robocze: Max. 20 barów
 • Temperatura otoczenia: -30°.. +70°C
 • Nominalny przekrój rury: DN 20 do DN 500
 • Gwint wkręcany: G 1/2", ISO 228
 • Zasilanie: 18...36VDC, 5W
 • Wyjścia sygnałowe: Standardowo: RS 485 (Modbus-RTU), 4...20mA, impulsowe
 • Opcjonalnie: interfejs Ethernet (PoE), M-Bus

Sposób montażu:

VD500 CS Instruments


Do pobrania:

pdf new small Karta katalogowa: Przepływomierz VD500
pdf new small Instrukcja: Instrukcja VD500
Zapytaj o produkt