Katalog produktów

Uniwersalny miernik TA500

Nr kat.: TA500
+
Uniwersalny miernik serii TA500 to nowy, zmodernizowany wielofunkcyjny miernik przeznaczony do pomiarów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

TA500 to rodzina przenośnych, wielofunkcyjnych mierników z dużym, czytelnym, kolorowym wyświetlaczem. Dostępne są zarówno wersje z wbudowanym mikromanometrem różnicowym jak i bez takowego. Mierniki współpracują z różnymi rodzajami sond, wpinanymi do jednostki bazowej. Wymienne sondy pozwalają użytkownikowi na wykonywanie pomiarów prędkości powietrza, przepływu objętościowego, wilgotności względnej, temperatury termometru mokrego, punktu rosy, CO, CO2, różnicy ciśnień. Instalacja sond jest TA500 uniersalny anemometer AIRFLOW TSIprosta i szybka. Zestaw zawiera: miernik, wytrzymałą plastikową walizkę, oprogramowanie, instrukcję obsługi, certyfikat kalibracji. Opcjonalne sondy można zamawiać także po zakupie miernika podstawowego. Każda sonda posiada indywidualny certyfikat kalibracji. Przy okresowej kalibracji wystarczy wykonać kalibrację określonej sondy, bez konieczności oddawania do serwisu całego zestawu.

Nowa zaawansowana wersja mierników z pomiarem:

 1. prędkości powietrza poprzez sondę termoanemometryczną lub opcjonalną rurkę Pitota
 2. prędkość powietrza poprzez sondę skrzydełkową
 3. pomiar strumienia objętościowego powietrza (po wprowadzeniu przekroju)
 4. pomiar temperatury (sonda termoanemometryczna i skrzydełkowa) lub poprzez termopary typu K (wbudowane  gniazdo dla termopary typu K)
 5. pomiar wilgotności z wyliczaniem temperatury termometru mokrego i temperatury punktu rosy
 6. pomiar poziomu CO lub CO2
 7. pomiar różnicy ciśnień
 8. pomiar ciśnienia barometrycznego

TA500 Airflow new anemometer

Dodatkowo:

 • Wbudowany datalogger z pamięcią 162 200 pomiarów i 200 identyfikatorów
 • Wyjście bezprzewodowe Bluetooth dla zewnętrznej drukarki.
 • Wbudowane funkcje wyliczania:
  - mocy cieplnej (ciepło utajone, ciepło jawne, współczynnik ciepła jawnego oraz sumę - moc całkowitą)
  - turbulencji
  - przeciągu wg. ASHRAE 55-2004 (wyliczenie bazuje na pomiarach temperatury, prędkości oraz turbulencji powietrza - wyraża odsetek osób niezadowolonych z powodu przeciągu)

Charakteryzuje się m.in. wbudowaną funkcją obliczania procentowego udziału powietrza zewnętrznego w celu określenia skuteczności wentylacji w budynku lub pomieszczeniu. VelociCalc Pro posiada dodatkowo funkcję obliczenia przepływu ciepła oraz cztery metodyki wykonywania trawersu kanału, co przyspiesza proces pomiaru i zmniejsza liczbę błędów. Przyjazny dla użytkownika miernik jest idealnym rozwiązaniem do testowania i równoważenia HVAC, testowania pomieszczeń czystych, sprawdzania bezpieczeństwa biologicznego, testowania szaf i dygestoriów laboratoryjnych, a także do uruchamiania i rozwiązywania problemów HVAC. Mierniki  serii TA500, wyposażone w kolorowy ekran o wysokiej rozdzielczości, wyświetlają wiele pomiarów jednocześnie w czasie rzeczywistym, a wyświetlane na ekranie podpowiedzi prowadzą użytkownika przez konfigurację i obsługę przyrządu. "Jesteśmy podekscytowani ulepszeniami, jakie wprowadziliśmy w linii produktów mierników wentylacji VelociCalc" - powiedział Jim Schumacher, specjalista ds. produktów w firmie TSI. "Wielojęzyczny interfejs z indywidualnymi identyfikatorami pomiarów oraz wieloma sondami typu "plug-and-play" znacznie poprawia komfort użytkowania bez uszczerbku dla wydajności pomiarowej i trwałości, której klienci oczekują od mierników TSI VelociCalc."

ta500Ergonomiczna konstrukcja z wbudowanymi magnesami umożliwia mocowanie miernika do odsłoniętych kanałów, dygestoriów chemicznych i ich ram, komór bezpieczeństwa biologicznego. Miernik dostępny z czujnikiem różnicy ciśnień lub bez niego, zaprojektowany do współpracy z szeroką gamą inteligentnych sond wtykowych do pomiaru prędkości powietrza i parametrów IAQ.

Wbudowane funkcje wyliczania:

 • mocy cieplnej (ciepło utajone, jawne, współczynnik ciepła jawnego oraz ich sumę - moc całkowitą).
 • turbulencji
 • przeciągu wg. ASHRAE 55-2004

Po podłączeniu opcjonalnych zewnętrznych sond termoanemometrycznych - modele 964 lub 966 z wilgotnością, mierniki umożliwiają wyliczenie strumienia ciepła i wyznaczenie mocy wymiennika, poprzez pomiar temperatury, wilgotności i strumienia przepływu przed i za wymiennikiem. W celu wykonania pomiaru należy podłączyć do miernika sondę pozwalającą na pomiar temperatury, wilgotności i prędkości przepływu, a następnie wybrać z menu zakładkę:

Heat Flow:

Strumień cieplny (Heat Flow) – wyznaczany jest na podstawie pomiaru temperatury, wilgotności i przepływu powietrza w kanale przed i za wymiennikiem. Pierwszy pomiar dokonuje się przed wymiennikiem (zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza). Na wyświetlaczu mierników pojawia się wartość temperatury, wilgotności i strumienia objętościowego (strumień można pomierzyć również rurką Prandtla). Uzyskane wyniki można skorygować poprzez zaznaczenie ich i naciśnięcie kolejny raz klawisza pomiaru. Kolejny pomiar należy wykonać za wymiennikiem (zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza). Użytkownik uzyskuje na ekranie wartość strumienia ciepła z uwzględnieniem ciepła ukrytego i ciepła jawnego.velocicalc pro 1

Sposób obliczenia przez miernik strumienia ciepła jawnego dla jednostek SI:

Qs = cp r q Dt / 3600

Gdzie:

Qs = ciepło jawne [kW]
cp = ciepło właściwe (1.0048 [kJ/kg K])
r = gęstość powietrza w warunkach normalnych (1.202 [kg/m3])
q = wartość zmierzonego strumienia powietrza [m3/h] (przy założeniu, że wartość strumienia ciepła jest taka sama za i przed wymiennikiem)
Dt = różnica temperatur przed i za wymiennikiem [°C]


Po wstawieniu do wzoru otrzymujemy:
Qs = 1.21 q Dt /3600 (kW)

Cechy i korzyści

Wspólne cechy wszystkich modeli TA500 | 530 | 550:
 • Duży, kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości
 • Intuicyjna struktura menu pozwala na łatwą obsługę i konfigurację.
 • Opcjonalne, inteligentne sondy wtykowe, w tym termoanemometr, termoanemometr, łopatki obrotowe i sondy CO2 z certyfikatami kalibracji
 • Przyciski programowalne, które można dostosować do potrzeb użytkownika, umożliwiają szybki dostęp do do najczęściej używanych funkcji
 • Zintegrowane magnesy do obsługi bez użycia rąk
 • Możliwość zaprogramowania lokalnego języka
 • Kompensacja zmiany gęstości powietrza z wbudowanego czujnika ciśnienia barometrycznego i wejścia temperatury

TA500Dodatkowe funkcje dla modeli TA530 i 550

 • Pomiar ciśnienia statycznego i różnicowego (wbudowany mikromanometr)
 • Wykorzystanie rurek Prandla do pomiarów w kanale
 • Programowalny współczynnik K

Funkcje dodatkowe dla modelu TA550

 • Obliczanie przepływu ciepła
 • Pomiary trawersujące kanał zgodnie z różnymi metodami pomiarowymi: ASHRAE | Log-Tchebycheff | równych powierzchni | EN 12599 | EN 16211
 • wbudowany moduł Bluetooth do drukarki bezprzewodowo

Sondy pomiarowe współpracujące z modelami  TA500

Sondy wtykowe TA500®
Sondy wtykowe umożliwiają użytkownikom wykonywanie różnych pomiarów przez proste podłączenie innej sondy, która to posiada cechy i funkcje najbardziej odpowiednie dla danego zastosowania. Sondy wtykane do serii VelociCalc® mogą być zamawiane w dowolnym czasie i zawierają dane z certyfikatem kalibracji. W przypadku potrzeby odnowienia certyfikatu wystarczy oddać do sprawdzenia tylko sondę, ponieważ wszystkie dane kalibracyjne są przechowywane wewnątrz niej.

Termoanemometryczne sondy do pomiaru prędkości powietrza
Firma TSI oferuje cztery modele teleskopowe charakteryzujące się wytrzymałą konstrukcją sondy. Dostępne w wersji prostej lub przegubowej oraz z lub bez czujnika wilgotności względnej. Modele z czujnikiem wilgotności względnej mogą również obliczać temperaturę termometru mokrego i punktu rosy. Typowe zastosowania obejmują sprawdzanie kanałów wentylacyjnych, testowanie prędkości wyciągów chemicznych, komór biologicznych i filtrów HEPA.

Sonda anemometryczna skrzydełkowa
Sonda skrzydełkowa 100 mm mierzy prędkość powietrza i temperaturę a miernik wylicza wydajność. Przeznaczona do pomiaru powierzchni czołowej kratek, wyciągów, nawiewów dla prędkości powietrza w warunkach turbulentnych. Opcjonalnie dostępna jest teleskopowa sonda przegubowa  oraz zestaw dzwonów Aircone.

Sondy Pitota lub inne np. proste

ta500 Airflow TSI

Sondy Pitota są używane do uzyskiwania pomiarów prędkości i objętości powietrza a w kanałach wentylacyjnych poprzez ich trawersowanie. Do miernika można podłączyć sondy Pitota i inne urządzenia spiętrzające przepływ. Przeznaczone dla modeli 9630 i 9650, które posiadają wbudowany  czujnik różnicy ciśnień do pomiaru ciśnienia, prędkości i obliczenia przepływu powietrza.


Sonda jakości powietrza wewnętrznego (IAQ)
Dobrym wskaźnikiem prawidłowej wentylacji jest poziom CO2 w pomieszczeniu. obecny w przestrzeni. Dwutlenek węgla jest normalnym produktem ubocznym oddychania osób przebywających w pomieszczeniu. Podwyższony poziom CO2 może wskazywać że wymagana jest dodatkowa wentylacja. Dostępne są sondy IAQ do pomiaru temperatury, wilgotności, CO i CO2 w środowisku wewnętrznym. Obliczenia obejmują procentowy udział powietrza zewnętrznego powietrza zewnętrznego, temperatury termometru mokrego i punktu rosy.

Dane techniczne:

 • Prędkość (sonda Pitota, model 530 i 550)
 • Zakres: 1,27 do 78,7 m/s | dokładność ±1,5% przy 10,16 m/s | rozdzielczość 0,01 m/s
 • Rozmiar kanału programowany - wymiary  2.5 do 1270 cm w odstępach co 0,1 cm
 • Objętościowe natężenie przepływu - rzeczywisty zakres jest funkcją prędkości, ciśnienia, wielkości kanału i współczynnika K
 • Ciśnienie statyczne/różnicowe (model 9630 i 9650) | zakres: ±3735 Pa | dokładność ±1% odczytu , ±1 Pa | rozdzielczość 0.1 Pa,
 • Ciśnienie barometryczne: 517.15 do 930.87 mm Hg | dokładność ±2% odczytu
 • Zakres temperatury urządzenia: Praca (elektronika) 5° do 45°C | Przechowywanie -20° do 60°C
 • Możliwości przechowywania danych zakres 200 identyfikatorów testów/162 200 próbek (próbka to 1 lub więcej pomiarów)
 • Interwał zapisu do pamięci programowany: 1s do 1godz.
 • Stała czasowa: 1, 5, 10, 20, 30, 60, 90s
 • Wymiary zewnętrzne miernika: 8,1 cm x 24,1 cm x 4,1 cm
 • Waga miernika z bateriami: 0.41 kg
 • Wymagania dotyczące zasilania: 4 baterie typu AA lub zasilacz sieciowy

 

TA500 zestaw wielu mierników

Do pobrania:

pdf new small Karta katalogowa TA500
pdf new small Instrukcja [ang]: Instrukcja TA500
pdf new small Broszura TA500
Zapytaj o produkt