Katalog produktów

Mierniki mikroklimatu HD32.3TC i HD32.3TCA

Kategoria: Mikroklimat
Nr kat.: HD32.3TC i HD32.3TCA
+
Mierniki mikroklimatu termicznego HD32.3TC i HD32.3TCA. Przeznaczone do oceny mikroklimatu w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych oraz wszędzie tam gdzie przebywają ludzie i wymagany jest komfort cieplny.

Miernik mikroklimatu cieplny do pomiaru wskaźników WBGT, PMV, PPD (przewidywany procent niezadowolonych), DR (współczynnik przeciągu), TU (lokalna intensywność turbulencji), HI (indeks ciepła), UTCI (uniwersalny indeks klimatu termicznego), TEP (postrzegana równoważna temperatura),  dwutlenek węgla (CO2) i pyły zawieszone (PM1,0, PM2,5 i PM10), w zależności od podłączonych sond pomiarowych.hd32.3tc

Wskaźnik WBGT jest wykorzystywany do oceny warunków pracy w środowisku uznanym za gorące (określane również jako dyskomfort gorący ogólny lub warunki stresu cieplnego), dla którego równanie bilansu cieplnego ma wartość dodatnią (następuje akumulacja ciepła w organizmie), tj. rozciąga się powyżej strefy komfortu cieplnego (PMV>+2). Podstawą oceny ryzyka w mikroklimacie gorącym jest norma PN-EN 27243 Środowiska gorące. Wyznaczanie obciążenia termicznego działającego na człowieka podczas pracy, oparte na wskaźniku WBGT.

HD32.3TC to wersja przenośna, najczęściej używana w połączeniu ze statywem stołowym (małym statywem).
HD32.3TCA jest wersją używaną ze stabilnym statywem, przystosowaną do pomiarów w dłuższym okresie czasu.

Technicznie różnica jest prosta: w modelu HD32.3TCA czujniki są połączone kablem i użyto czujnika temperatury poczernionej kuli o średnicy 150mm. W modelu HD32.3TC czarna kula ma 50mm, a czujniki są podłączane bezpośrednio do przyrządu.

Oba urządzenia są w pełni zgodne z obowiązującymi normami ISO7730, ISO7726 i ISO7243.

Jasny i czytelny wyświetlacz dotykowy umożliwia bezpośrednią obserwację obliczonych wartości dla WBGT, PMV/PPD i TU. Dane są natychmiast dostępne poprzez aplikację "cloud" dostępną zdalnie poprzez połączenie Wi-Fi. Rejestrator danych ma dużą pojemność pamięci dla długotrwałych cykli pomiarowych. Ponadto akumulator gwarantuje autonomię pracy przez co najmniej 24 godziny.

Zgodny z następującymi normami:

 • PN-EN 27243:2002 Środowiska gorące. Ocena obciążeń termicznych działających na człowieka pracującego, z wykorzystaniem wskaźnika WBGT
 • PN-EN ISO 8996: Ergonomia środowiska termicznego - Określanie tempa metabolizmu
 • PN-EN ISO 7726: Ergonomia środowiska termicznego - Przyrządy do pomiaru wielkości fizycznych
 • PN-EN ISO 7730: Ergonomia środowiska termicznego - Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego
 • ISO 7243 - Ergonomia środowiska termicznego - Ocena stresu cieplnego przy użyciu wskaźnika WBGT (wet bulb globe temperature).
 • ASHRAE Standard 55 - Termiczne warunki środowiskowe dla przebywania ludzi.
 • ASHRAE Standard 62.1-2019 - Wentylacja dla uzyskania akceptowalnej jakości powietrza wewnętrznego.
 • ASHRAE Standard 62.1-2019 - Wentylacja dla akceptowalnej jakości powietrza w pomieszczeniach.

Na podstawie pomiarów oprogramowanie umożliwia wyliczenie następujących parametrów (w zależności od wybranych sond):hd32.3tca

 • T temperatura termometru suchego
 • Tnw wentylacja naturalna temperatura termometru mokrego
 • Tg temperatura termometru kulistego
 • RH wilgotność względna
 • Va prędkość powietrza
 • CO2 dwutlenek węgla
 • Patm ciśnienie atmosferyczne
 • PM1.0, PM2.5, PM10 cząstki stałe
 • tr : średnia temperatura promieniowania
 •  TU (lokalna intensywność turbulencji),
 • HI (indeks ciepła),
 • UTCI (uniwersalny wskaźnik termiczny),
 • TEP (postrzegana temperatura równoważna),
 • PMV : przewidywana ocena średnia - wyraża subiektywne wrażenia cieplne osób przebywających w danym środowisku.
 • PPD : przewidywany odsetek niezadowolonych, określa procentowy udział oceniających zdecydowanie negatywnie badane środowisko termiczne.
 • DR : określa odsetek osób niezadowolonych z przeciągu.
 • WBGTIndoor: wskaźnik temperatury wewnętrznej wilgotnego termometru kulistego służący do oceny średniego wpływu oddziaływania ciepła na człowieka w okresie reprezentatywnym dla jego pracy, z pominięciem obciążeń termicznych bliskich strefom komfortu termicznego i występujących w ciągu krótkich (kilkuminutowych) okresów.
 • WBGTOutdoor : wskaźnik temperatury zewnętrznej wilgotnego termometru kulistego

 

Miernik mikroklimatu HD32.3TC (A) to kolejna generacja miernika do pomiaru komfortu cieplnego, jest to najlepszy przenośny rejestrator danych do pomiaru mikroklimatu i analizy jakości powietrza w pomieszczeniach (IAQ).
Mierniki mikroklimatu HD32.3TC (A) umożliwiają jednoczesny pomiar następujących parametrów:

 • temperatura suchego termometru;
 • temperatura mokrego termometru (naturalna wentylacja);
 • temperatura termometru kulistego – pomiar temperatury poczernionej kuli
 • wilgotność względna;
 • prędkość powietrza

Jasny i kontrastowy wyświetlacz (dotykowy) pozwala na bezpośredni podgląd obliczanych wartości mikroklimatu WBGT, PMV / PPD i TU. Pomiary mogą być natychmiast wysyłane do chmury poprzez interfejs Wi-Fi. Mierniki mikroklimatu HD32.3TC (A) posiadają zaawansowaną funkcję rejestracji, mierniki wyposażone są w dużą pamięć co umożliwia prowadzanie długich cykli pomiarowych. Co więcej, wbudowany w miernik akumulator zapewnia autonomię działania przez co najmniej 24 godziny.

hd32.3tca 4Sposób zamawiania miernika mikroklimatu:

Miernik mikroklimatu HD32.3TC – do pomiaru wskaźników WBGT, PMV, PPD i TU. Miernik wyposażony jest  w 3y wejścia dla sond (bez przewodu) z modułem SICRAM. Miernika posiada oraz kolorowy i dotykowy wyświetlacz, interfejs komunikacyjny USB i Wi-Fi oraz akumulator litowo-jonowy ładowany z portu USB. Miernik wyposażony jest w mikrofon i kamerę do nagrywania komentarzy głosowych i wizualnych. Oprogramowanie DeltaLog 10 do pobrania ze strony

W zestawie: akumulator litowo-jonowy 6000 mA / h, kabel USB CP31, zasilacz SWD05 oraz instrukcja obsługi. Sondy i kable należy zamawiać osobno.
Miernik mikroklimatu HD32.3TCA – do pomiaru wskaźników WBGT, PMV, PPD i TU. Miernik wyposażony jestw 3y wejścia dla sond wyposażonych w przewód i moduł SICRAM. Miernik posiada kolorowy i dotykowy wyświetlacz, interfejs komunikacyjny USB i Wi-Fi oraz akumulator litowo-jonowy ładowany z portu USB. Miernik wyposażony jest w mikrofon i kamerę do nagrywania komentarzy głosowych i wizualnych. Oprogramowanie DeltaLog 10 do pobrania ze strony W zestawie: akumulator litowo-jonowy 6000 mA / h, kabel USB CP31, zasilacz SWD05 oraz instrukcja obsługi. Sondy i kable należy zamawiać osobno.

Sondy niezbędne do wyznaczania WBGT są następujące:

 • Sondy temperatury termometru suchego TP3207 lub TP3207.2.
 • Sonda temperatury kulista TP327 lub TP3276.2.
 • Sonda temperatury termometru mokrego z naturalną wentylacją HP3201 lub HP3201.2.

Sondy niezbędne do wyznaczania PMV i PPD są następujące:

 • Sonda wilgotności względnej i temperatury HP3217R lub HP3217.2R.
 • Sonda prędkości powietrza (wielokierunkowa) AP3203 lub AP3203.2
 • Sonda temperatury (kulista) TP3275 lub TP3276.

Na podstawie pomiarów z sond: WBGT można wyliczyć:

 • WBGTIndoor: wskaźnik temperatury wewnętrznej wilgotnego termometru kulistego służący do oceny średniego wpływu oddziaływania ciepła na człowieka w okresie reprezentatywnym dla jego pracy, z pominięciem obciążeń termicznych bliskich strefom komfortu termicznego i występujących w ciągu krótkich (kilkuminutowych) okresów.
 • WBGTOutdoor : wskaźnik temperatury zewnętrznej wilgotnego termometru kulistego

Na podstawie pomiarów z sond  PMV i PPD można wyliczyć:

  • PMV : przewidywana ocena średnia - wyraża subiektywne wrażenia cieplne osób przebywających w danym środowisku.
  • PMV - (en. Predicted Mean Vote) jest wskaźnikiem, który przewiduje średnią ocenę dużej grupy osób określających swe wrażenia cieplne w siedmiostopniowej skali ocen opracowanej przez Fangera gdzie:

   + 3 - gorąco, + 2 - ciepło , + 1 - umiarkowanie ciepło, 0 - obojętnie, - 1 - umiarkowanie chłodno, - 2 - chłodno, - 3 - zimno

hd32.3_2

 • Wskaźnik PMV można określić, gdy zostanie oceniona aktywność fizyczna człowieka, oporność cieplna odzieży i gdy zostaną zmierzone następujące parametry środowiska: temperatura powietrza, średnia temperatura promieniowania, prędkość ruchu powietrza i cząstkowe ciśnienie pary wodnej. Wskaźnik PMV oparty jest na równowadze cieplnej ciała ludzkiego.Zaleca się, aby wskaźnik PMV mieścił się w zakresie: -0.5 < PMV < +0.5 wtedy ilość niezdowolonych nie przekracza 10%
 • PPD : przewidywany odsetek niezadowolonych, określa procentowy udział oceniających zdecydowanie negatywnie badane środowisko termiczne.

Znając PMV (wyliczany na podstawie w/w parametrów) można określić przewidywany odsetek osób niezadowolonych czyli oceniających zdecydowanie negatywie badane środowisko termiczne. W tym celu wykorzystywany jest wzór lub wykres opracowany na podstawie badań 1300 osób a następnie przeniesiony do normy ISO7716.

 

acr Do pobrania:

Pliki

Zapytaj o produkt