Przepływomierze masowe laboratoryjne

Do mierzenia masy i objętości materii, która porusza się na danej płaszczyźnie, służą przepływomierze. Najczęściej wykorzystywane są w warunkach laboratoryjnych lub przemysłowych. Urządzenia te służą głównie do mierzenia przepływu gazów i charakteryzują się szybkim i precyzyjnym rejestrowaniem wyników pomiarowych.

Specyfika przepływomierzy gazowych

Przepływomierze masowe wykorzystywane są m.in. w produkcji, technologii, badaniach środowiskowych czy meteorologii. Urządzenia te nie tylko mierzą, ale również kontrolują przepływ. Możliwa jest regulacja średnicy pomiaru przepływu i wyzerowanie licznika zużycia.

Zarówno przepływomierz masowy powietrza, jak i ten laboratoryjny w zależności od danego modelu może posiadać dodatkowe funkcje i wyposażenie. Zazwyczaj są to np. czujniki pomiaru temperatury lub ciśnienia przepływającego gazu. Większość urządzeń wyposażonych jest w graficzny wyświetlacz i cyfrowy interfejs, który zapewnia dostęp do danych uzyskanych dzięki pomiarom. Przepływomierze gazowe przystosowane są do mierzenia i kontrolowania około 90 różnych gazów i ich mieszanin. Materiał, z którego wykonane są aparaty do mierzenia masy i objętości materii to najczęściej stal nierdzewna, stal kwasoodporna, mosiądz lub aluminium anodowane.

W przypadku niektórych modeli urządzeń można zaprogramować dwa wejścia przekaźnikowe oraz uzyskać sumę całkowitej ilości przepływającego gazu. Przepływomierze masowe to urządzenia bardzo precyzyjne. Dokładność mierzonych przepływów wynosi od ± 0,5% mierzonej wartości i + 0,2% zakresu.

Metody pomiaru i cechy przepływomierzy

Oferta przepływomierzy masowych i laboratoryjnych zawiera urządzenia z dwiema metodami pomiaru. Jest to pomiar przepływu laminarnego oraz metoda kalorymetryczna. Ponadto każdy z aparatów może być wyposażony w wiele dodatkowych funkcji, z których najpopularniejsze to:

  • Funkcja Auto Zero – automatyczna regulacja przesunięcia punktu zerowego, którą aktywować można za pomocą klawiatury lub zdalnie przez interfejs cyfrowy. Auto Zero nie wymaga przepływu przez licznik.
  • Alarm przepływu, ciśnienia i temperatury – możliwość zaprogramowania wartości wysokiej i niskiej danego parametru zarówno z poziomu klawiatury, jak i interfejsu. Urządzenie automatycznie informuje o przekroczonych ustalonych wielkościach granicznych.
  • Jednostki inżynierskie – możliwość skalowania wartości przepływu do jednostek inżynierskich. Są to m.in.: % zakresu, l/min, l/h, ml/min, SCFH, SCFM, LbPH, LbPM oraz inne, określone przez użytkownika.
  • Kalibracja wielu gazów – przepływomierze mogą przechowywać dane kalibracyjne dla kilku gazów jednocześnie.
  • Przeliczniki – możliwość zastosowania i przechowywania ogólnych i własnych współczynników konwersji.
  • Przekaźniki – zestawy styków bezpotencjałowych służące do uruchamiania urządzeń użytkownika. Współpracują m.in. z alarmami przepływu, ciśnienia, czy temperatury. Mogą być przełączane, gdy licznik osiągnie określoną wartość.
Wyników 1 - 9 z 9