Pomiary w wentylacji

W skład kategorii przyrządów do pomiarów prędkości i przepływu powietrza wentylacyjnego oraz przepływu innych mediów wchodzą: anemometry, balometry, mikromanometry, rurki Prandtla, manometry do instalacji wodnych, testery szczelności, kratownice pomiarowe, a także urządzenia do pomiaru CO2.

Cenne urządzenia do pomiaru przepływu powietrza

Każde z wymienionych wyżej urządzeń służy do realizacji określonych zdań. Główną misją anemometrów jest zmierzenie prędkości przepływu powietrza. Modele bardziej rozbudowane sprawdzają także wydajność objętościową, kierunek przepływu powietrza oraz temperaturę. Anemometry dzielą się na: mechaniczne, ultradźwiękowe i termiczne.

Podstawowym zadaniem balometrów jest bezpośredni pomiar strumienia objętościowego, czyli wydajności kratek wentylacyjnych, anemostatów i nawiewników. Pomiar wentylacji odbywa się natomiast przy pomocy rurek Pitota (Prandtla) w wersji teleskopowej, które służą do mediów zapylonych, ze wbudowaną termoparą. Mierzenie niskich różnic ciśnienia oraz prędkości poprzez rurkę Pitota przebiega tymczasem przy pomocy mikromanometrów.

Innymi przedmiotami są testery szczelności, które wykorzystywane są przy testowaniu kanałów wentylacyjnych. Wyróżnia się tu miedzy innymi dwukierunkowy tester szczelności instalacji wentylacyjnych PANDA oraz model 2400.

Warto wiedzieć, że pozostałymi urządzeniami do pomiaru przepływu powietrza, znajdującymi się w ofercie są kratownice pomiarowe, które sprawdzają prędkość i wydajność w kanałach wentylacyjnych. Urządzenia do pomiaru przepływu powietrza dopełniają narzędzia do pomiaru dwutlenku węgla, ważnego parametru określającego jakość mikroklimatu pomieszczeń.

Pomiary przeprowadza się także przy użyciu manometrów do instalacji wodnych, jest to np. manometr do systemów cieczowych HM670 | HM680.

Wyników 1 - 36 z 36

Anemometr HD2303.0

Pomiar prędkości i temperatury
Możliwość wyliczania przepływu (wydatku)
Wysoka dokładność
Współpraca z wymiennymi sondami termoanemometrycznymi i skrzydełkowymi
Możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury
Zas

Szczegółowe dane techniczne...

Miernik HD37AB1347

Pomiar CO | CO2 | prędkości |wilgotności i temperatury
Możliwość wyliczania przepływu (wydatku)
Wysoka dokładność
Współpraca z wymiennymi sondami termoanemometrycznymi i skrzydełkowymi
Możliwość podłączenia zewnętrznego czujnik

Szczegółowe dane techniczne...

Mikromanometr HD2114P

- HD2114P.0 manometr ±20mbar z wyjściem RS232
- HD2114P.2 manometr ±20mbar z pamięcią 36 000 pomiarów i wyjściem RS232 / USB
- Mikromanometr - termometr - anemometr do współpracy z rurką Pitota
- Zakres pomiarowy dla ciśnienia różnico

Szczegółowe dane techniczne...

Mikromanometr HD2134P

- HD2134P.0 manometr ±200mbar z wyjściem RS232
- HD2134P.2 manometr ±200mbar z pamięcią 36 000 pomiarów i wyjściem RS232 / USB
- Mikromanometr - termometr - anemometr do współpracy z rurką Pitota
- Zakres pomiarowy dla ciśnienia różni

Szczegółowe dane techniczne...

Termoanemometr TA440

Pomiar prędkości, strumienia, temperatury i wilgotności powietrza.
Uśrednianie pomiaru 1 do 60s.
Sonda teleskopowa o długości 1m.
Średnica sondy 7-13mm.
Sonda sztywna lub z odchylaną końcówką.
Pamięć 12700 pomiarów.

Szczegółowe dane techniczne...

Uniwersalny miernik XA1000

Opis dodatkowy: "Wszechstronny" w segmencie techniki pomiarowej. Uniwersalny przyrząd pomiarowy dla profesjonalistów dzięki wymiennym czujnikom SDI. Bardzo dokładne pomiary temperatury i wilgotności względnej. Zintegrowany czujnik ciśnienia barometrycznego powietrza, zapis danych online / offline....

Szczegółowe dane techniczne...