Pyłomierze

Pyłomierze są wykorzystywane przede wszystkim do badania jakości powietrza. Umożliwiają zlokalizowanie źródła pylenia oraz pozwalają ocenić poziom zagrożenia dla zdrowia, szczególnie w warunkach przemysłowych.

Profesjonalny pomiar wartości stężenia pyłów

Oferujemy profesjonalne urządzenia do pomiaru wartości stężenia pyłów w powietrzu o szerokim zakresie zastosowań: do celów BHP, pomiaru zanieczyszczenia w kanałach i kominach, oceny stanu filtrów, lokalizacji źródeł pyłu przemysłowego, zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Urządzenia, które znajdują się w naszej ofercie, pozwalają na zachowanie historii pomiarów oraz błyskawiczną analizę ich wartości. Zapewniają wydajną i długą pracę oraz dokładność pomiaru.

Zanieczyszczenie pod kontrolą

Pyłomierze umożliwiają monitoring stopnia zanieczyszczenia środowiska pyłami, zwłaszcza w sezonie grzewczym, gdy ryzyko przekroczenia dopuszczalnych norm jest dużo wyższe, a także kontrolę pracy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Dzięki naszym urządzeniom dowiesz się, czy poziom pyłów w pomieszczeniach przemysłowych, biurowych lub budynkach użyteczności publicznej przekroczył stan alarmowy, czy utrzymuje się na dopuszczalnym poziomie zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Środowiska. Oferujemy urządzenia stacjonarne lub przenośne o szerokim zakresie temperatury pracy pozwalające na łatwą konserwację oraz intuicyjną obsługę, którą zapewnia nowoczesny wyświetlacz.

Wyników 1 - 10 z 10

Fotometr TM-F - pyły

Najnowszy stacjonarny fotometr przeznaczony do ciągłego monitoringu stanu filtrów w kanałach wentylacyjnych. W fotometrze TM-F wykorzystano metodę pomiaru opartą o rozproszenie światła, metoda ta została następnie rozwinięta specjalnie do pracy stacjonarnej i pomiaru emisji pyłu. Urządzenie...

Szczegółowe dane techniczne...

Pyłomierz EVM

Miernik zapylenia wraz z opcjonalnymi sondami elektrochemicznymi gazów toksycznych realizuje pomiar kolejno 4 frakcji pyłu zawieszonego: PM 10, 4, 2.5, oraz pyłu całkowitego. Pobierany pył jest optycznie analizowany i wyznaczana jest zawartość poszczególnych frakcji dzięki kolejno obracanemu...

Szczegółowe dane techniczne...