Przetworniki ciśnienia

Przetwornik ciśnienia, zwany również czujnikiem ciśnienia, to wytrzymałe urządzenie, które przetwarza wartość fizyczną ciśnienia na sygnał analogowy lub cyfrowy. Urządzenia tego typu wyposażone są w kilka typów złączy, mają różne kształty i wykonania, dzięki czemu możliwe jest ich dopasowanie do wielu systemów i elementów.

Przetworniki ciśnienia – charakterystyka

Czujniki ciśnienia znajdują zastosowanie w wielu branżach przemysłu. Ich montażu wymagają m.in. sieci i węzły cieplne, instalacje higieniczne, sieci wodociągowe i pompy, budowa różnego rodzaju maszyn, instalacje hydrauliczne i pneumatyczne. Urządzenia te wykorzystywane są na szeroką skalę w przemyśle stoczniowym, branży farmaceutycznej i żywnościowej.

Zakres pracy przetworników ciśnienia wynosi od 0 do kilku tysięcy barów, a ich parametrem jest zakres pomiarowy. Czujniki ciśnienia charakteryzują się dokładnością wynoszącą min. 0,2%. Urządzenia są bardzo odporne na przeciążenia, dzięki czemu stanowią trwały, niezawodny i precyzyjny element instalacji przemysłowych w każdej branży.

Z racji wielkości ciśnienia występującego w danej instalacji, zastosowane w nich przetworniki ciśnienia posiadają zróżnicowane konstrukcje i korzystają z różnych metod pomiaru (w urządzeniach umieszczane są różne czujniki).

W przypadku małych ciśnień stosowane są zazwyczaj czujniki elektromechaniczne odznaczające się dużą precyzją działania i pomiaru. Przyłącza zastosowane w tej grupie urządzeń przystosowane są do podpięcia wężyków elastycznych. W modelach przeznaczonych do pracy przy dużych ciśnieniach stosuje się czujniki piezorezystancyjne. W tym przypadku najczęściej występują przyłącza gwintowe, które zapewniają większą wytrzymałość, niezbędną dla sprawnego i długiego działania w instalacjach tego typu.

Rodzaje przetworników ciśnienia

Przetworniki ciśnienia z racji szerokiego zastosowania występują w kilku rodzajach. Każdy z nich ma cechy, które należy uwzględnić podczas wyboru konkretnego modelu. Do najważniejszych kwestii, na które trzeba zwrócić uwagę, należą dokładność pomiaru oraz panujące warunki otoczenia.

Urządzenia przetwarzające ciśnienie na sygnał elektryczny podzielić możemy na:

  • Przetworniki ciśnienia absolutnego, gdzie punktem odniesienia dla pomiaru jest próżnia. Urządzenia te mierzą ciśnienie jako wartość dodatnią względem próżni absolutnej (bezwzględny punkt zerowy).
  • Przetworniki ciśnienia względnego, gdzie odniesieniem jest ciśnienie atmosferyczne. Pomiar przeprowadza się w oparciu o aktualne ciśnienie otoczenia (jest punktem zerowym skali).
  • Przetworniki różnicowe – pomiar dotyczy różnicy między wartościami ciśnień, jakie docierają do króćców pomiarowych zainstalowanych w przetworniku.
  • Przetworniki ciśnienia barometrycznego – służą do pomiaru ciśnienia atmosferycznego i są odmianą przetworników ciśnienia absolutnego. Mają ograniczony zakres pomiarowy, zazwyczaj do 1100 mbar.
Wyników 1 - 21 z 21

Przetwornik ciśnienia XMPci

BD Sensors XMPci to przetwornik ciśnienia stworzony specjalnie do pomiaru gazów, pary oraz cieczy. Specjalnie dla tego modelu przetwornika opracowano pojemnościowy ceramiczny czujnik. Posiada możliwość wysokiego chwilowego przeciążenia przy zachowaniu doskonałej stabilności.

Szczegółowe dane techniczne...