Rejestrator miniaturowy M-Log

Email
lsi lastem_big
LSI LASTEM projektuje i produkuje szeroką gamę rejestratorów do zastosowań w badaniach środowiskowych. Dzięki bardzo niskiemu zużyciu energii, zwiększonej pamięci i ochronie przed trudnymi warunkami środowiskowymi, rejestratory danych LSI LASTEM są idealnym rozwiązaniem do pomiarów meteorologicznych, jakości powietrza. Przeznaczone do zastosować wewnątrz i na zewnątrz budynku. Wbudowane funkcje matematyczne odpowiadają praktycznie każdemu wymogowi stawianemu urządzeniom pomiarowym. M-Log to linia kompaktowych rejestratorów danych do monitorowania środowiska. Wersja wykonania (ELO009) M-Log  dedykowana jest do mocowania na statywie, umożliwiając ocenę komfortu cieplnego środowiska pracy. Dodatkowo poprzez zastosowanie czujników strumienia ciepła można przeprowadzić ocenę efektywności energetycznej budynków z pomiarem izolacyjności termicznej ścian.
M log rejestrator LSI Lastem
W ofercie dostępne są dwie wersje rejestratorów:

1. ELO008 posiadająca wejście na listwę: 4 lub 8 w trybie niesymetrycznym plus dodatkowe licznikowe
Akwizycja sygnałów analogowych jak i cyfrowych. Złącza sygnałów wyprowadzone są na kostki zaciskowe, umożliwiając przykręcenie kabli. W przypadku wejść analogowych, oznaczanych zazwyczaj symbolem AI (ang.analog input), wejścia mogą być konfigurowane w dwóch podstawowych trybach pracy: niesymetrycznym (ang.single‐ended, oznaczenie RSE) oraz różnicowym (ang.differential,oznaczenie DIFF). Rodzaj konfiguracji określa dostępną liczbę „kanałów pomiarowych” czyli maksymalną liczbę jednocześnie mierzonych sygnałów. Wejście w postaci listwy zaciskowej jest odpowiednie do pomiarów w zakresie monitorowania środowiska, ale również w aplikacjach przemysłowych. Wbudowany Modbus-RTU (Master / Slave) służy jako protokół komunikacyjny między czujnikami i systemami opartymi o sterowniki PLC. Można wykorzystać go do przesyłania danych w trybie online do komputera.
 
2. ELO009 wejście kanałów na wtyczkę: 4 plus dodatkowe wejście licznikowe

Rejestratory można połączyć z zewnętrznymi stacjami meteo z wbudowanym protokołem Modbus RTU poprzez konwerter RS232 | RS485: DEA504

Najważniejsze cechy rejestratorów

 • Wejścia analogowe N.4 / 8, wejście cyfrowe n.1, wejście RS232 n.1;
 • Automatyczne rozpoznawanie podłączonych czujników dla wersji ELO009 ;
 • Wejście poprzez konwerter RS232 | RS485 czujników z zaimplementowanym protokołem Modbus RTU;
 • Bardzo niski pobór prądu i zintegrowany akumulator;
 • 50 kanałów pomiarowych do akwizycji danych z czujników i wielkości wyliczanych;
 • Wewnętrzna biblioteka do obliczania wielkości pochodnych oraz obliczeń matematycznych, statystycznych;
 • 8 MB pamięci flash;
 • Modbus-RTU Master / Slave, protokoły TTY;
 • 2 porty RS232;
 • Przełączane wyjścia zasilające do wyzwalania urządzeń zewnętrznych z programowalnymi układami logicznymi lub zdarzeniami;
 • Częstotliwość zapisu danych do pamięci programowana w zakresie od 1s do 12godzin;
 • Analiza statystyczna programowana od 1s do 12godzin;
 • Połączenie z komputerem przez RS232 (USB / Ethernet z akcesoriami zewnętrznymi);
 • Wyświetlacz i klawiatura

Wejścia dla czujników cyfrowych
Poprzez port COM-2 M-Log możne współpracować z anemometrami termicznymi lub czujnikami z protokołem Modbus-RTU.

M log rejestrator LSI LastemSzybka akwizycja danych
Interwał zapisu danych do pamięci jest programowalna dla każdego wejścia (od 1s do 12h). Aby ograniczyć zużycie energii przez czujniki wymagające zasilania, możliwe jest ustawienie zaawansowanego zasilacza sterującego zasilaniem przetworników jedynie na czas pomiaru.

Obróbka danych
Surowe zmierzone dane mogą być przechowywane bezpośrednio jako wartości chwilowe lub jako obrobione statystyczne (np. 1 warunek, od 1s do 12h);
Średnia, minimalna, maksymalna, odchylenie standardowe; Statystyczne dane wiatrowe;

Dane pomiarowe i obliczeniowe
Wbudowana wewnętrzna biblioteka pochodnych wielkości środowiskowych. Obliczenia dokonywane są na podstawie pozyskanych wartości z czujników. Biblioteka zawiera funkcje matematyczne. M-Log zarządza maksymalnie 50 kanałami pozyskanymi, wyprowadzonymi i obliczonymi.

Pamięć danych
Pamięć wewnętrzna (8 MB) pozwala na przechowywanie danych zwykle przez kilka tygodni. Struktura rejestracji jest w pętli. W modelu (ELO009) z wejściami MiniDIN dane są przechowywane w „grupach” z progresywną numeracją i początkiem / końcem danych / czasu.

Komunikacja danych
Możliwe jest przesyłanie danych do komputera przez RS232, USB (z dołączonym adapterem) lub przez Ethernet poprzez zewnętrzny konwerter. M-Log wykorzystuje zastrzeżony protokół binarny do przesyłania danych za pomocą programów komunikacyjnych LSI LASTEM: 3DOM i CommNET.

Pomiary
Rejestrator M-Log można podłączyć do szerokiej gamy czujników środowiskowych, takich jak:

 • Czujniki temperatury powietrza i wilgotności względnej;
 • Temperatura poczernionej kuli;
 • Temperatura termometru mokrego;
 • Temperatura powierzchni i materiałów;
 • Prędkość powietrza;
 • Światło;
 • Zanieczyszczenie (IAQ);
 • Czujnik strumienia ciepła i asymetria promieniowania;
 • Pomiary meteorologiczne.

Dane techniczne:

LSI Lastem M log 02

LSI LASTEM dostarcza szeroką gamę kompatybilnych czujników dostępnych w innych katalogach. Posiadając wejścia terminala, stosując model ELO008, można stosować czujniki innych firm.

Sposób komunikacji rejestratora z bazą danych SQL GIDAS:

LSI Lastem komunikacja

Rejestrator może przekazać dane do bazy danych GidaS w celu dalszej obróbki (baza danych SQL-Gidas)

Istnieją dwie możliwości przekazania danych z rejestratora do bazy danych:

 • Poprzez darmowy program 3DOM: pobieranie danych (w trybie ręcznym) i zapisywanie ich w lokalnej bazie danych SQL-GIDAS (lub pliku TXT).
 • Za pomocą programu P1-CommNET (BSZ309): pobieranie danych (w trybie automatycznym i ciągłym) i zapisywanie ich w lokalnej bazie danych SQL-GIDAS (lub pliku TXT).

W opcji można dokupić oprócz darmowego oprogramowania 3-DOM, dodatkowe płatne dedykowane do różnych zastosowań:

 • BSZ311 SW Gidas Viewer/PC
 • BSZ306.2 SW CommNET/GPRS - automatyczne wstawianie danych do bazy SQL Gidas
 • BSZ411 SW XPanel- podgląd aktualnych danych z bazy SQL Gidas
 • BSZ313 SW Gidas TEA/Comfort/PC- Analiza środowiska
 • BSZ315 SW Gidas TEA/Cold/PC- Analiza mikroklimat zimny
 • BSZ317 SW Gidas TEA/Hot/PC- Analiza mikroklimat gorący
 • BSZ318 SW Gidas TEA/Comfort+Hot+Cold/PC
 • BSZ422 SW Gidas ADM/Odours/PC
 • BSZ421 SW Gidas PENMAN/Evapotraspirat/PC - Wyliczanie ewapotranspiracji wg. metody Penman-Monteith.
 • BSZ310 SW InfoFLUX/Wall transmittance

Do pobrania:

pdf new small   Karta katalogowa: pdf Rejestrator M-Log - pomiar parametrów środowiskowych (1.35 MB)
pdf new small  Instrukcja: pdf M-Log rejestrator 4 kanałowy uniwersalny (1.67 MB)
pdf new small  Soft: pdf Opis oprogramowań do rejestratorów firmy LSI Lastem (134 KB)