Radiometry i fotometry – światło widzialne i UV

Na kategorię tę składają się radiometry i fotometry służące do pomiaru różnych parametrów promieniowania w zakresie światła widzialnego, bliskiej podczerwieni i ultrafioletu. Dokładnie są to urządzenia takie jak: przyrządy przenośne, sondy pomiarowe do mierników przenośnych, przetworniki pomiarowe, spektroradiometry. Są tu też przyrządy, których celem jest pomiar fluorescencji chlorofilu. Na grupę produktów przyrządy przenośne składają się fotometry i radiometry przenośne. Można tu wymienić mierniki takie jak: miernik fluorescencji chlorofilu, miernik promieniowania UV, uniwersalny miernik DO9847.

Sondy do mierników i inne przyrządy

W grupie tych produktów znajdują się sondy pomiarowe do przenośnych fotometrów i radiometrów. Można to wymienić modele takie jak: sonda radiometryczna LP471UVB, czy sonda fitofotometryczna LP471PAR. Każdy z tych przedmiotów posiada szczegółowy opis na temat danych technicznych. Umieszczone tutaj mierniki również posiadają dokładny i wyczerpujący opis.

Przykładem może być miernik ekspozycji na promieniowanie optyczne HD2402. Zostały tu omówione parametry techniczne takie jak m.in. radiometryczna dla zakresu UV, radiometryczna dla pasma niebieskiego, radiometryczna dla podczerwieni. Wskazane zostały również inne ważne zakresy tego, jaką moc i funkcje mają inne czujniki promieniowania. Warto zaznajomić się z możliwościami przypisanymi do poszczególnych sprzętów.

Wyników 1 - 10 z 17

Mierniki promieniowania UV

Miernik przeznaczony głownie do muzeów z pomiarem:
- promieniowanie UV (UVA i UVB)
- promieniowanie światła widzialnego (Lux)
w opcji pomiar promieniowania w zakresie podczerwieni lub wilgotności względnej
duży, czytelny wyświetlacz
opcjonalna rejestracja danych (wersja C)

Szczegółowe dane techniczne...