Mikroklimat

Mierniki do pomiaru mikroklimatu

Utrzymanie właściwych warunków na stanowisku pracy jest niezwykle ważne z punktu widzenia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Osoby pracujące w wyjątkowych warunkach bywają narażone na działanie szkodliwych substancji lub gazów, dlatego stała kontrola ich stężenia jest niezwykle istotna. Do tego dochodzą również takie czynniki jak temperatura lub wilgotność – w wielu przypadkach one również muszą być starannie kontrolowane. Pracownikom z pomocą przychodzą mierniki do pomiaru mikroklimatu pomieszczeń. To specjalistyczne urządzenia zaprojektowane po to, by dokonywać dokładnych i precyzyjnych pomiarów w warunkach przemysłowych. W ofercie Test-Therm znajdują się najnowocześniejsze rejestratory do pomiaru ekspozycji na promieniowanie optyczne, UVA, UVB, UVC, CO, CO2, T, RH, mierniki do pomiaru mikroklimatu, ciśnienia barometrycznego, przetworniki oraz mierniki fotometryczne. Wśród oferowanych funkcji są: WBGT, PMV, PPD, IREQ, WCI, DLE, RT, SR.    

Pomiary warunków środowiska pracy – jak często ich dokonywać?

Częstotliwość, z jaką należy dokonywać pomiarów środowiska pracy, jest regulowana prawnie. Mówi o tym Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku. Pracodawca zobowiązuje się do wykonania pomiaru szkodliwych czynników nie później niż w terminie 30 dni od rozpoczęcia działalności. Ponadto kolejne pomiary należy wykonywać regularnie, w zależności od rodzaju czynnika szkodliwego. Do typów takich zagrożeń można zaliczyć m.in. czynniki chemiczne oraz pyły, czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, mikroklimat, a także hałas. Jeśli któryś z czynników osiągnie najwyższe dopuszczalne stężenie, pracodawca zobowiązuje się do dokonywania ciągłych pomiarów z uwzględnieniem procedur bezpieczeństwa oraz z użyciem specjalistycznych urządzeń.      

Wyników 1 - 11 z 11

OPUS 20

Elektroniczny rejestrator wilgotności, temperatury, ciśnienia barometrycznego, poziomu CO2.
Wyświetlacz graficzny LCD.
Pamięć 3200000 pomiarów.
Wyjście USB | Ethernet.

Szczegółowe dane techniczne...