Mikroklimat

Mierniki i przetworniki do pomiaru mikroklimatu pomieszczeń.
Wyliczane funkcje: WBGT, PMV, PPD, IREQ, WCI, DLE, RT, SR.
Pomiar CO2, CO, T, RH
Dodatkowo: mierniki i przetworniki fotometryczne, promieniowanie UVA, UVB, UVC, fitofotometryczne PAR, lumiancji
Wyników 1 - 10 z 11

OPUS 20

Elektroniczny rejestrator wilgotności, temperatury, ciśnienia barometrycznego, poziomu CO2.
Wyświetlacz graficzny LCD.
Pamięć 3200000 pomiarów.
Wyjście USB | Ethernet.

Szczegółowe dane techniczne...