SigFox już dostępny

Email
sigfox_big
SigFox to najnowsza technologia bezprzewodowej niezawodnej i bezpiecznej transmisji radiowej małej ilości danych. To równocześnie nazwa standardu, jak i francuskiej firmy, która taką sieć zaprojektowała i wdrożyła. Obszary geograficzne zostały podzielone na strefy konfiguracyjne, Polska wraz z resztą europy znalazła się w strefie RCZ1, wykupując usługę w jednym kraju uzyskujemy bezpłatny dostęp do sieci w innym czyli swego rodzaju raoming danych. Sieć Sigfox została pierwotnie opracowana z myślą o połączeniu urządzeń przesyłających niewielkie pakiety danych. Struktura sieci jest zbliżona do sieci telefonii komórkowej. Urządzenia komunikują się z wykorzystaniem technologii transmisjisigfox3 wąskopasmowej UNB (Ultra Narrow Band) w nielicencjonowanym pasmie 868 MHz. Intencją twórców było wykorzystanie pasma o jak największej długości fali, co umożliwia uzyskanie jak największego zasięgu bez konieczności stosowania urządzeń pośredniczących. Metoda ta jest wysoce odporna na zakłócenia. Urządzenia IoT mogą komunikować się na stosunkowo duże odległości (teoretycznie do 50 km w terenie i 5~10 km w obszarze zabudowanym w praktycznych testach miasto – 2 kilometry poza miastem – od 7 do 23 kilometrów). Kodowanie realizowane jest w warstwie aplikacji za pomocą standardu AES128 i 16-bitowego uwierzytelniania. Urządzenia IoT wykorzystujące tę technologię charakteryzują się niskim zużyciem energii, dzięki czemu bateria wystarczy na ponad 10 lat. Do transmisji danych używane jest pasmo częstotliwości 868 MHz przy prędkości 100bps. Sygnał wysłany przez urządzenie może zostać odebrany przez wszystkie stacje bazowe w okolicy, które go dekodują i przesyłają do serwera. Dane są następnie przesyłane do chmury producenta firmy CometSystem. Komunikat zostaje uwierzytelniony przy pomocy unikalnego klucza prywatnego przypisanego do danego urządzenia.

Przetworniki mają dwie możliwości komunikacji w sieci SigFox:
 
  1. Jeżeli istnieje sieć SigFox w mieście (aktualnie Warszawa i testy w kilku większych miastach) bezpośredni dostęp.

  2. Jeżeli brak jest przekaźników SigFox można zakupić u operatora SigFox własny lokalny AccessPoint SMBS T4w cenie ok. 1500zł + VAT (zasięg do ok. 2~5 km od lokalnego Access Point) obsługuje nieograniczoną liczbę przetworników.

 

sigfox

 

 

 Dostępne są aktualnie następujące wersje przetworników:

Temperatura:

1. Pomiar temperatury kod: W0810

Przyrząd mierzy temperaturę za pomocą wbudowanego czujnika. Posiada prostą, zwartą konstrukcję i może być umieszczony bezpośrednio w miejscu pomiaru. Mierzone wielkości są wyświetlane na wyświetlaczu i wysyłane regularnie z ustalonym interwałem (nastawnym w zakresie 10 min do 24 h), za pomocą transmisji radiowej Sigfox do chmury obliczeniowej COMET Cloud. Urządzenie posiada certyfikat kalibracji z deklarowaną spójnością metrologiczną wzorców zgodny z normą EN ISO/IEC 17025.

2. Pomiar temperatury z wbudowaną zewnętrzną SigFox kod: W0850

Przyrząd mierzy temperaturę za pomocą wbudowanego czujnika i posiada dwa wejścia binarne do monitoringu napięciowych stanów logicznych lub stykowych. Posiada prostą, zwartą konstrukcję i może być umieszczony bezpośrednio w miejscu pomiaru. Mierzone wielkości są wyświetlane na wyświetlaczu i wysyłane regularnie z ustalonym interwałem (nastawnym w zakresie 10 min do 24 h), za pomocą transmisji radiowej Sigfox do chmury obliczeniowej COMET Cloud. Urządzenie posiada certyfikat kalibracji z deklarowaną spójnością metrologiczną wzorców zgodny z normą EN ISO/IEC 17025.

3. Pomiar temperatury z sondą zewnętrzną SigFox kod: W0811

Przyrząd mierzy temperaturę za pomocą zewnętrznej sondy. Posiada prostą, zwartą konstrukcję i może być umieszczony bezpośrednio w miejscu pomiaru. Mierzone wielkości są wyświetlane na wyświetlaczu i wysyłane regularnie z ustalonym interwałem (nastawnym w zakresie 10 min do 24 h), za pomocą transmisji radiowej Sigfox do chmury obliczeniowej COMET Cloud. Sonda temperatury nie jest dostarczana w komplecie - sondę o pożądanej długości i konstrukcji należy zamówić oddzielnie.Urządzenie posiada certyfikat kalibracji z deklarowaną spójnością metrologiczną wzorców zgodny z normą EN ISO/IEC 17025.

4. Pomiar temperatury przetwornik temperatury 3-kanałowy, IoT SigFox kod: W0832

Termometr bezprzewodowy mierzący temperaturę za pomocą wbudowanego czujnika praz dwóch zewnętrznych sond Pt1000 (należy zakupić oddzielnie). Mierzone wartości są wyświetlane na lokalnym wyświetlaczu LCD i wysyłane regularnie, z zaprogramowanym interwałem czasu od 10 min do 24 h, za pomocą transmisji radiowej Sigfox do chmury COMET. W razie wystąpienia nowego alarmu (albo wygaśniecia trwającego alarmu), wysyłany jest nadzwyczajny komunikat alarmu nie później niż w ciągu 10 minut. Urządzenie posiada certyfikat kalibracji z deklarowaną spójnością metrologiczną wzorców spełniający wymagania normy EN ISO/IEC 17025.

Temperatura i wilgotność:

1. Przetwornik temperatury wilgotności, IoT SigFox kod: W3810

Przyrząd mierzy temperaturę i wilgotność za pomocą wbudowanych czujników. Posiada prostą, zwartą konstrukcję i może być umieszczony bezpośrednio w miejscu pomiaru. Mierzone wielkości są wyświetlane na wyświetlaczu i wysyłane regularnie z ustalonym interwałem (nastawnym w zakresie 10 min do 24 h), za pomocą transmisji radiowej Sigfox do chmury obliczeniowej COMET Cloud. Urządzenie posiada certyfikat kalibracji z deklarowaną spójnością metrologiczną wzorców zgodny z normą EN ISO/IEC 17025.

2. Przetwornik temperatury i wilgotności z sondą zewn., IoT SigFox kod: W3811

Przyrząd mierzy temperaturę i wilgotność za pomocą zewnętrznej sondy. Posiada prostą, zwartą konstrukcję i może być umieszczony bezpośrednio w miejscu pomiaru. Mierzone wielkości są wyświetlane na wyświetlaczu i wysyłane regularnie z ustalonym interwałem (nastawnym w zakresie 10 min do 24 h), za pomocą transmisji radiowej Sigfox do chmury obliczeniowej COMET Cloud. Sonda temperatury i wilgotności nie jest dostarczana w komplecie - sondę o pożądanej długości i konstrukcji należy zamówić oddzielnie. Urządzenie posiada certyfikat kalibracji z deklarowaną spójnością metrologiczną wzorców zgodny z normą EN ISO/IEC 17025.

Temperatura wilgotność i ciśnienie barometryczne:

1. Przetwornik temperatury, wilgotności i ciśnienia, IoT SigFox kod: W7810

Przyrząd mierzy temperaturę wilgotność i ciśnienie barometryczne za pomocą wbudowanych czujników. Posiada prostą, zwartą konstrukcję i może być umieszczony bezpośrednio w miejscu pomiaru. Mierzone wielkości są wyświetlane na wyświetlaczu i wysyłane regularnie z ustalonym interwałem (nastawnym w zakresie 10 min do 24 h), za pomocą transmisji radiowej Sigfox do chmury obliczeniowej COMET Cloud. Urządzenie posiada certyfikat kalibracji z deklarowaną spójnością metrologiczną wzorców zgodny z normą EN ISO/IEC 17025.

2. Przetwornik temperatury, wilgotności i ciśnienia z sondą zewn., IoT SigFox kod: W7811

Przyrząd mierzy temperaturę i wilgotność za pomocą zewnętrznej sondy oraz ciśnienie barometryczne za pomocą wbudowanego czujnika. Posiada prostą, zwartą konstrukcję i może być umieszczony bezpośrednio w miejscu pomiaru. Mierzone wielkości są wyświetlane na wyświetlaczu i wysyłane regularnie z ustalonym interwałem (nastawnym w zakresie 10 min do 24 h), za pomocą transmisji radiowej Sigfox do chmury obliczeniowej COMET Cloud. Sonda temperatury i wilgotności nie jest dostarczana w komplecie - sondę o pożądanej długosci i konstrukcji należy zamówić oddzielnie.

Dane techniczne (w zależności od modelu):

Zakres pomiaru temperatury :
-30...+60°C
Dokładność pomiaru temperatury:
±0.4°C
Rozdzielczość wskazań: 0.1°C
Zakres pomiaru wilgotności: 0...100%
Dokładność pomiaru wilgotności:
±1.8% RH (0...90% przy 23°C)
- histereza < ±1 %RH
- nieliniowość < ±1 %RH
Zakres wyliczania punktu rosy:
-60...+60Td
Dokładność: ±1,5°C w temperaturze otoczenia< 25 °C oraz RH >30 %.
Zakres pomiarowy ciśnienia barometrycznego 600 do 1100 hPa | Dokładność ±1.3 hPa w 23°C zakresie 800 do 1100 hPa | Rozdzielczość 0.1 hPa
Stała czasowa:
(przy przepływającym powietrzu ok. 1 m/s):
Temperatura: t63 < 2 min, t90 < 8 min (przy skokowym wzroście o 20°C)
Wilgotność względna: t63 < 15 s, t90 < 50 s (przy skokowym wzroście 30 %RH, w stałej temperaturze)
Rozdzielczość wskazań:
0.1°C | 0.1% RH
Interwał transmisji danych programowany:
10 min, 20 min, 30 min,1 h, 3 h, 6 h, 12 h, 24 h
Pasmo radiowe
868MHz
Maksymalna moc transmisji
25 mW
Klasa promieniowania
Strefa konfiguracyjna radia RCZ1
Sigfox 0U
(praca możliwa w Europie, Iranie, Omanie i Afryce Południowej)
Wymiary:
126 x 89 x 40 mm
Materiał obudowy:
Poliwęglan LEXAN EXL1434T
Waga: 150g
Zasilanie:
Bateria litowa 3.6 V, rozmiar AA
Stopień ochrony:
IP65

sigfox

 

Dane z w/w przetworników można przeglądach w chmurze producenta firmy CometSystem. Na obrazie z chmury można podglądać aktualne dane w postaci tabelarycznej i graficznej plus złożenie danych z wielu na jednym wykresie. Dodatkowo mamy informację o stanie alarmu. W zależności od uzyskanych uprawnień różni użytkownicy mają deklarowane poziomy dostępu do danych. Usługa przechowywania danych w chmurze jest opcją płatną. Możliwość podglądu demo: https://www.cometsystem.cloud/device/list

chmura cloud

chmura cloud2

 

sigfox4

Do pobrania:

pdf new small  Katalog: pdf Opis przetworników SigFox (2.66 MB)