Rejestratory z WiFi - HD50

Email
HD50_big
HD50 to rejestratory danych umożliwiające monitorowanie różnych wielkości fizycznych w pomieszczeniach, w tym: temperatury, wilgotności, ciśnienie atmosferyczne, dwutlenku węgla (CO2), natężenie oświetlenia.Rejestrator deltaohm HD50 Istnieją wersje z 4 kanałami wejściowymi, z zaciskami, do podłączenia standardowych czujników analogowych takich jak przetworniki z wyjściem prądowym 0 ÷ 20 lub 4 ÷ 20 mA i napięciowym 0 ÷ 50 mV, 0 ÷ 1 V lub 0 ÷ 10 V, czujniki temperatury rezystancyjne Pt100 / Pt1000 i termoparowe K, J, T, N, E oraz czujniki z wyjściem potencjometrycznym. Umożliwia to rozszerzenie możliwości monitoringu inne parametry oprócz tych wskazanych powyżej.HD50 deltaohm Wersje LCD mogą być wyposażone w standardowy wyświetlacz (opcja L, wyświetlanie wartości w dwóch liniach) lub graficzny wyświetlacz LCD (opcja G, wyświetlanie znakowe na głównej i trzech wielkości na liniach dodatkowych).  Trzy wskaźniki LED na przednim panelu wskazują stan zasilacza, połączenie z lokalną siecią LAN / WLAN i alarm.

Wbudowany serwer internetowy (www).

Dzięki zintegrowanemu "serwerowi sieciowemu" po wpisaniu adres IP można skonfigurować rejestrator danych i wyświetlać pomiary w czasie rzeczywistym z dowolnego komputera, tabletu lub smartfona podłączonego do tej samej sieci lokalnej poprzez dowolną "przeglądarkę internetową" . Wszystko to oczywiście bez potrzeby instalacji dedykowanego oprogramowania. Informacje alarmowe pojawiają się na czerwonym tle, co sprawia, że ​​są natychmiast widoczne na danym wejściu. Podgląd danych dostępny jest w postaci graficznej (wykres) lub tabelarycznej (wartość).
 
Zastosowanie:
 
• Monitorowanie towarów łatwo psujących się takich jak: żywność, leki, szczepionki, rośliny i kwiaty w szklarniach
• Kontrola jakości powietrza w laboratoriach, biurach, szkołach
• Procesy przemysłowe
• Muzea i archiwa dokumentów
 
Rejestratory danych serii HD50 umożliwiają monitorowanie różnych wielkości fizycznych.

• Temperatury
• Wilgotność
• Ciśnienie atmosferyczne
• Dwutlenek węgla (CO2)
• Oświetlenia

Modele, które mierzą wilgotność względną i temperaturę, obliczają bezwzględną wilgotność, temperaturę punktu rosy, temperaturę termometru mokrego, stosunek zmieszania, ciśnienie pary cząstkowej.
 
Komunikacja
Rejestratory danych mogą być podłączone do sieci lokalnej za pośrednictwem interfejsu Wi-Fi lub Ethernet. Rejestrator danych umożliwia jednoczesne działanie dwóch protokołów komunikacyjnych: zastrzeżonego i protokołu Modbus TCP / IP. Rejestrator umożliwia zarządza jednocześnie dziesięcioma klientem TCP / IP. Jeśli sieć lokalna jest podłączona do Internetu, dane mogą być wysyłane na adres FTP, do serwera HTTP (chmura) i przez e-mail (jako załączniki).
 
Rejestracja danych
W rejestratorze programuje się interwał czasowy zapisu danych do pamięci i interwał pomiaru. Jeżeli te czasy są różne to zapisana wartość jest średnią uzyskaną dla pomiaru w danym interwale pomiędzy kolejnymi zapisami do pamięci. Dane przechowywane są w pamięci wewnętrznej i wysyłane przez Internet (jeśli rejestrator jest podłączony do sieci lokalnej z dostępem do Internetu). Po pobraniu danych można zatrzymać rejestrowanie lub kontynuować zastępowanie starszych danych nowymi (rejestracja cykliczna). Możliwe jest rejestrowanie wszystkich dostępnych parametrów lub tylko wybranych.
 
Wbudowany internetowy serwer www
Dzięki zintegrowanemu serwerowi możesz skonfigurować rejestrator danych i wyświetlać go w czasie rzeczywistym z dowolnego komputera, tabletu lub smartfona podłączonego do tej samej sieci lokalnej, bez konieczności instalowania określonego oprogramowania. Informacje o alarmie pojawiają się na czerwonym podświetlonym tle. Pomiary mogą być wyświetlane graficznie lub w formie tabeli. Dane otrzymane za pomocą funkcji MONITOR można zapisać w pliku (nie w bazie danych) i wyeksportować w formacie CSV poprzez e-mail i/lub FTP.
 
Wygląd wbudowanego web serwera:
 
HD50 8
HD50 graph

Dostępne modele wyświetlaczy:
HD50Konfiguracja sieci wifi:
 
HD50 rejestrator wifi
 
 
 
 Wykorzystanie sieci LAN
HD50 deltaohm
 
Połączenie sieci LAN | WiFi | Radio Rejestrator z wifi HD50
 
 
Do pobrania