Rejestrator T+RH+Baro+CO2 z GSM: U4440M

Email
u4440M_002
U4440M to elektroniczny rejestrator wilgotności, temperatury, ciśnienia barometrycznego i poziomu CO2 z wbudowanym modułem powiadamiania SMS o stanach alarmowych. W cenie fabryczny Certyfikat Kalibracji oraz oprogramowaniem Comet Vision w wersji pełnej. Rejestrator temperatury z modułem GSM alarmuje wu3120m 12 przypadku przekroczenia zadanych parametrów na dowolne 4 numery telefonów. Rejestrator przeznaczony jest do rejestracji temperatury, wilgotności punktu rosy, ciśnienia barometrycznego i CO2. W razie przekroczenia ustawionych limitów, mogą być wysyłane wiadomości SMS i JSON za pomocą transmisji danych GPRS. Możliwe jest regularne wysylanie wiadomości JSON do bazy danych COMET Database, z zaprogramowanym interwałem.Rejestracja jest dokonywana w nieulotnej pamięci elektronicznej. Dane można skopiować do komputera za pomocą złącza USB-C.

Urządzenie zawiera certyfikat kalibracji z deklarowaną spójnością metrologiczną z wzorcami w opraciu o wymagania normy EN ISO/IEC 17025.

 • Zakres pomiarowy temperatury: -20...60°C. Dokładność ±0.4°C | Rozdzielczość 0.1°C
 • Zakres pomiarowy wilgotności: 0...100% RH. Dokładność ±1.8% RH | Rozdzielczość 0.1% RH
 • Parametry wyliczane: temperatura punktu rosy: -60...+60°C. Dokładność ±1.5°C dla T <25°C i RH >30% | Rozdzielczość 0.1°C
 • Zakres pomiarowy ciśnienia barometrycznego 600 do 1100 hPa | Dokładność ±1.3 hPa w 23°C zakresie 800 do 1100 hPa | Rozdzielczość 0.1 hPa
 • Pomiar CO2 zakres pomiarowy 0 do 5000 ppm
  Dokładność ±(50 ppm +3% odczytu) w 25°C i 103 hPa
  Rozdzielczość 1 ppm

Dodatkowo jeden wyliczany parametr w oprogramowaniu spośród następujących:

 1. Temperatura punktu rosy
 2. Wilgotność bezwzględna
 3. Wilgotność właściwa
 4. Skład mieszaniny
 5. Entalpia właściwa
u4440M rejestrator temperatury wilgotności ciśnienia i CO2

 

PARAMETRY OGÓLNE

 • Temperatura pracy -20 do 60°C
 • Kanały wewnętrzny czyjnik temperatury, wilgotności, CO2 i ciśnienia atm.
 • Całkowita pojemność pamięci 500 000 pomiarów w trybie niecyklicznym, 350 000 pomiarów w trybie cyklicznym
 • Interwał rejestracji Programowalny od 1s do 24h
 • Odświeżanie wskazań i alarmów Programowalne 1 s, 10s, 1min
 • Zegar czasu rzeczywistego Rok, rok przestępny, miesiąc, dzień, godziny, minuty, sekundy
 • Tryb rejestracji Niecykliczny - rejestracja zatrzymuje się po zapełnieniu pamięci, cykliczny - po zapełnieniu pamięci najstarsze dane są zastępowane najnowszymi
 • Zasilanie Akumulator SONY Li-ion 5200mAh
 • Stopień ochrony IP20
 • Wymiary 61x93x53 mm, z anteną 120x93x53 mm
 • Masa z akumulatorem ok. 250 g
 • Gwarancja 3 lata
 

Wszystkie dostępne modele:

U0110M Rejestrator temperatury z wbudowanym czujnikiem
U3120M Rejestrator temperatury i wilgotności czujnik wbudowany
U3121M Rejestrator temperatury i wilgotności z sondą na kablu (Sonda T+RH jest opcjonalnym akcesorium)
U3631M Rejestrator temperatury i wilgotności czujnik wbudowany + 1x wejście na zewnętrzny Pt1000 (czujnik w opcji)
U4440M Rejestrator temperatury i wilgotności, ciśnienia barometrycznego i CO2 czujnik wbudowany
U0141M Rejestrator temperatury 4 kanały; 4x Pt1000 czujniki w opcji
U6841M Rejestrator sygnału analogowego 4 kanały; 3x 0-20mA + 1 wejście bezpotencjałowe
U8410M Rejestrator poziomu CO2
U0843M Rejestrator temperatury 4 kanały; 2x Pt1000 + 2x wejście bezpotencjałowe
U7844M Rejestrator 4 kanałowy; 2x wejście napięciowe bezpotencjałowe oraz 2x wejście licznikowe

Opis

Dataloggery są przeznaczone do rejestracji temperatury, wilgotności względnej powietrza ciśnienia barometrycznego i poziomu CO2. Dane są gromadzone w nieulotnej pamięci elektronicznej. Przesyłanie danych do komputera dla ich analizy jest przeprowadzane poprzez port  USB. Dodatkowo w standardzie posiadają wbudowany moduł GSM do bezpośredniej sygnalizacji przekroczenia zaprogramowanych progów alarmowych poprzez SMS. Aby uruchomić funkcję przesyłania informacji SMS na telefon komórkowy GSM należy zakupić i aktywować dowolną kartę u operatorów umożliwiającą przesyłanie informacji SMS. Następnie w darmowym oprogramowaniu do rejestratora wybrać dowolne 4 adresy telefonów komórkowych uprawnionych do komunikacji z nim. Kolejno należy ustawić interesujące nas progi alarmowe po przekroczeniu których rejestrator automatycznie powiadomi SMS-em wybrane uprzednio numery telefonów GSM. 

u3120m

Główne zastosowania

 • Monitoring biur w ramach systemu inteligentnego budynku
 • Monitoring sal wykładowych, lekcyjnych, sklepów, galerii handlowych
 • Magazyn i hurtownie leków
 • Apteki
 • Przemysł spożywczy i rozlewnie napojów (HACCP)
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Wentylacja i klimatyzacja | Monitoring temperatury punktu rosy
 • Zarządzanie budynkami i energią
 • Laboratoria badawczo-rozwojowe (GLP)
 • Procesy technologiczne

Zalety

 1. Dołączone świadectwo kalibracji producenta
 2. Szybka transmisja danych do komputera (cała zawartość pamięci w 30s)u3120m
 3. Możliwość stałego połączenia z komputerem, dane mogą być odczytywane podczas rejestracji
 4. Duża pojemność pamięci - 500 000 pomiarów w trybie ciągłym
 5. Duży, podwójny wyświetlacz z możliwością wyłączania
 6. Opcjonalne wyświetlanie wartości min., max.
 7. Dwa progi alarmowe na każdy rejestrowany parametr, sygnalizacja za pomocą pulsowania wskazań na wyświetlaczu, diody LED, dźwiękowa.
 8. Dwa tryby alarmowania: zwykły lub zatrzaskowy (wykryty alarm jest sygnalizowany ciągle aż do momentu jego skasowania)
 9. Wytrzymała wodoszczelna obudowa IP67
 10. Łatwa instalacja, możliwość zamknięcia w opcjonalnej obudowie
 11. Niski pobór energii, czas pracy na akumulatorze do 6 miesięcy
 12. Wskazanie stanu akumulatorów
 13. Możliwość rejestracji kombinowanej temperatury, wilgotności
 14. Programowany moment startu: w zaprogramowanym czasie, po przekroczeniu alarmu
 15. Możliwość rejestracji warunkowej, tzn. rejestracja przebiega tylko jeśli wartość mierzonych wielkości przekracza określone limity alarmowe
 16. Sygnał wejściowy przeliczany na rzeczywiste jednostki fizyczne
 17. Możliwość elektronicznego opisywania każdego rejestratora (max. 32 znaki tekstu)
 18. Możliwość elektronicznego opisywania każdego kanału (max. 16 znaków tekstu)
 19. Możliwość zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem do nastaw za pomocą hasła
Dokładność:
temperatura: ±0.4°C
wilgotność: ±1.8%
punkt rosy: ±1.5°C (30...95% RH)
Ciśnienie 600 do 1100 hPa |
Dokładność ±1.3 hPa w 23°C
poziom CO2 0 do 5000 ppm |
Dokładność ±(50 ppm +3% odczytu) w 25°C i 103 hPa
Rozdzielczość: 0.1°C / 0.1% RH.
Tryby rejestracji: nieciągły lub ciągły.
Interwał zapisu: 1s…24h (21 wartości).
Zasilanie: akumulator LI-ION
Stopień ochrony: IP67.
Wymiary: 93 x 61 x 53mm

Dane techniczne

Zakres pomiaru temperatury :
-20...+60°C
Dokładność pomiaru temperatury:
± 0.4°C
Dokładność pomiaru wilgotności:
± 1.8% RH (0...90% przy 23°C)
- histereza < ±1 %RH
- nieliniowość < ±1 %RH
Zakres wyliczania punktu rosy:
-60...+60Td
Dokładność: ±1,5°C w temperaturze otoczenia< 25 °C oraz RH >30 %.
Zakres pomiarowy ciśnienia barometrycznego 600 do 1100 hPa | Dokładność ±1.3 hPa w 23°C zakresie 800 do 1100 hPa | Rozdzielczość 0.1 hPa
Pomiar CO2 zakres pomiarowy 0 do 5000 ppm | Dokładność ±(50 ppm +3% odczytu) w 25°C i 103 hPa
Rozdzielczość 1 ppm
Stała czasowa:
(przy przepływającym powietrzu ok. 1 m/s):
Temperatura: t63 < 2 min, t90 < 8 min (przy skokowym wzroście o 20°C)
Wilgotność względna: t63 < 15 s, t90 < 50 s (przy skokowym wzroście 30 %RH, w stałej temperaturze)
Rozdzielczość wskazań:
0.1°C | 0.1% RH
Interwał zapisu:
21 wartości do wyboru od 1s do 24h
(1s, 2, 5,10,15,30s, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30min, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24h)
Czas odświeżana wskazań na wyświetlaczu:
10s
Pojemność pamięci:
500 000 w trybie nieciągłym
350 000 w trybie ciągłym
Tryby rejestracji:
nieciągły - rejestracja zostaje zatrzymana po zapełnieniu pamięci
ciągły - po zapełnieniu pamięci najstarsze dane zostają zastąpione najświeższymi
Temperatura pracy:
-30...+70°C
Zegar czasu rzeczywistego:
rok, rok przestępny, miesiąc, dzień , godzina, minuta, sekunda
Wymiary:
93 x 61 x 53mm
Materiał obudowy:
Poliwęglan LEXAN EXL1434T
Waga: 250g
Zasilanie:
akumulator Li-ion 5200mAh, SONY
Żywotność akumulatora (tryb low-power):
6 miesięcy
Dane modułu GSM:
Zakres 850|900|1800|1900MHz
Zgodny z GSM Faza 2|2+
Karta SIM standardowa typu mini
Interfejs USB:
USB1.1 oraz USB 2.0
Stopień ochrony:
IP67

Oprogramowanie do rejestratora: Comet Vision

Prezentacja danych w wersji pełnej bezpłatnej:

Comet vision

Comet Vision

SMS z informacją o przekroczeniu progu alarmowego

 alarm SMS


u3430 soft4

 

W opcji możliwość przesyłu danych do chmury poprzez kartę GSM. Na obrazie z chmury można podglądać aktualne dane w postaci tabelarycznej i graficznej plus złożenie danych z wielu rejestratorów na jednym wykresie. Dodatkowo mamy informację o stanie alarmu. W zależności od uzyskanych uprawnień różni użytkownicy mają deklarowane poziomy dostępu do danych. Usługa przechowywania danych w chmurze jest opcją płatną. Możliwość podglądu demo: https://www.cometsystem.cloud/device/list

chmura cloud

chmura cloud2

Transmisja danych pomiędzy rejestratorem a komputerem może być poprzez:

 


1. Kabel USB

u3120 4

2. Moduł ethernet - model (LP005) Moduł należy zasilić poprzez zasilacz sieciowy  (w komplecie z LP005) lub poprzez splitter firmy TP-Link u3120 ethernet
3. Uchwyt zabezpieczający z kłódką LP100 u3120 uchwyt z kłódką
4. Uchwyt magnetyczny do mocowania na stalowym regale - LP103 u3120 7

Do pobrania:

acr Instrukcja: pdf Rejestratory z GSM UxxxxM PL (2.55 MB)