Przetworniki HD2021T6-T7

Email
Przetworniki HD2021T6-T7

Przetworniki do pomiaru luminancji. Charakterystyka spektralna jest zgodna z krzywą standardową V(λ). Seria zawiera 2 modele różniące się charakterystyką kątową.

  • HD2021T6 - do pomiaru luminancji o normalnej charakterystyce kątowej, używany do pomiaru oświetlenia dróg, a w szczególności wyznaczania luminancji pod kątem 20° jako wartości progowej  dla luminancji strefy wjazdowej do tuneli (norma CIE88:2004). Poza tym nadaje się do wyznaczania luminancji pionowej zgodnie z opisaną normą, a także w każdej innej aplikacji, w której wymagany jest pomiar luminancji np. ekrany projekcyjne, ekrany monitorów, itp.
  • HD2021T7 - do pomiaru ekwiwalentnej luminancji zaciemniającej (norma CIE88:2004), mający zastosowanie przy określaniu luminancji strefy wjazdowej do tuneli
Zakresy pomiarowe
MODEL Zakres A Zakres B Zakres C
HD2021T6 0-2000 cd/m2 0-20 kcd/m2 0-200 kcd/m2
HD2021T7 0-2000 cd/m2 0-20 kcd/m2 n.d.
Dane techniczne
Czujnik Fotodioda Si
Zakres spektralny Krzywa V(λ)
Zasilanie 16-40VDC
Sygnał wyjściowy
4-20mA lub 0-10V
Pobór prądu 10mA
Temperatura otoczenia
-20...60°C
Wymiary 65 x 58 x 145mm (HD2021T6)
65 x 58 x 147mm (HD2021T7)
Stopień ochrony
IP66
Max. długość kabla
150m (dla sygnału 4-20mA)

 

 

acr pdf Karta katalogowa przetwornika HD2021T6 i T7