Pyłomierz zewnętrzny PMsense

Email
PMsense
Pyłomierze  z serii PMSense przeznaczone do pomiaru pyłów zawieszonych  w powietrzu. Model PMSense (stężenie cząsteczek stałych) do kontroli jakości powietrza (pomiar ilości pyłów PM1.0, PM2.5, PM10 oraz opcjonalnie dwutlenku węgla CO2) na zewnątrz pomieszczeń. Pyłomierze PMSense znajdują zastosowanie głównie w różnego rodzaju stacjach pomiarowych do monitoringu jakości powietrzna (ilość pyłów zawieszonych w powietrzu (PM)) oraz w stacjach meteorologicznych. PMsense  przeznaczony jest do pomiaruPMsense powietrza w sposób ciągły plus do alarmowania po przekroczeniu dopuszczalnych progów jakości. W połączeniu z naszymi rejestratorami daje możliwość wykorzystania danych w dowolnej witrynie internetowej. Przetwornik cechuje precyzja i bezobsługowość plus możliwość łatwej konfiguracji. Przy wykorzystaniu w stacjach mobilnych gdzie brak jest zewnętrznego zasilania a całość musi pracować w układzie zasilania z paneli fotowoltaicznych posiada niskie zużycie energii. Przetwornik pyłów zawieszonych (pyłomierz) z serii PMSense jest urządzeniem gotowym do pracy, łatwym do integracji z stacjami meteorologicznymi (pogodowymi). Nasz przetwornik do pomiaru cząstek stałych PM może być używany jako niezależna stacja lub element większego układu dzięki interfejsowi komunikacyjnemu RS485 z protokołem Modbus-RTU, opcjonalnie może być również wyposażony w wyjścia analogowe. Pyłomierz z serii PMSense może współpracować z jednym z rejestratorów danych z serii HD33MT (Delta OHM) lub innymi systemami, które umożliwiają komunikację RS485 (Modbus RTU).

Limity poziomy stężeń pyłu PM10

Dopuszczalne poziomy stężeń pyłu PM10 w powietrzu i dopuszczalne częstości przekroczeń tych poziomów:

 • Stężenia średnioroczne - 40 μg/m3
 • Stężenia 24-godzinne - 50 μg/m3
 • Dopuszczalne częstości przekraczania stężenia 24-godzinnego w roku - 35 razy

Alarmowy poziom stężeń dla pyłu PM10

Wartość progowa wymagająca informowania społeczeństwa o niebezpieczeństwie wystąpienia przez trzy kolejne doby niekorzystnych skutków zdrowotnych, dla okresu uśredniania 24-godz. - 200 μg/m3

Poziom alarmowy dla okresu uśredniania 24-godz. - 300 μg/m3

Limity poziomy stężeń pyłu PM2.5

Dopuszczalne poziomy stężeń pyłu PM2.5 w powietrzu i dopuszczalne częstości przekroczeń tych poziomów:

 • Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi (Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2015 r.):
  Stężenia średnioroczne - 25 μg/m3
 • Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi (Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II):
  Stężenia średnioroczne - 20 μg/m3

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2012 r., poz. 1031).

Dane techniczne:

 
Parametr Specyfikacja
Zasada pomiaru fotometryczna - nefelometr
pomiaru natężenia światła rozproszonego przez zawiesinę pyłu
Dostępne punkty odcięcia PM10, PM2,5, PM1,  
Zakres pomiarowy 0...1000μg/m3
Dokładność fotometru ±5% / 0.6μm PSL
Wielkość cząstek  0.3 do 10μm
Czas podgrzewania 15s
Zasilanie  7 – 30VDC @ 25mA max
Pobór prądu 25mA @24VDC
Wyjście analogowe  4-20 mA i 0 – 10 VDC
Cyfrowe I/O  RS-485
Komunikacja MODBUS RTU, ASCII  
CO2 (opcjonalny) zasada NDIR
Dokładność ±(50ppm+3% wartości pomiarowej) @25°C i 1013hPa
Stała czasowa  
Temperatura pracy  -20..+70°C
Ciśnienie barometryczne 500 ...1500hPa
Stopień ochrony obudowy IP53
Wilgotność otoczenia 0 ... 90% RH bez kondensacji
Interwał serwisu 24 miesiące
Opcje montażu np montaż naścienny
Masa 330g

Pyłomierz PMsense DeltaOhm

Dostępne wersje wykonania przetworników pomiarowych pyłów zawieszonych PMSense (pyłomierzy):

 • Przetwornik PMSense-M: Przetwornik pyłów zawieszonych PM1.0,PM2.5 i PM10 (wielkość mierzonych cząstek z przedziału 0.3…10μm i zakres pomiarowy  0…1000μg/m3) z wyjściem cyfrowym RS485 (ModBus RTU).
 • Przetwornik PMBSense-A: Przetwornik pyłów zawieszonych PM1.0,PM2.5 i PM10 oraz dwutlenku węgla CO2 (wielkość mierzonych cząstek z przedziału 0.3…10μm / 0…1000μg/m3, 0…5000ppm) z wyjściem cyfrowym RS485 (ModBus RTU) oraz dwoma wyjściami analogowymi.

Oznaczenie kodowe:

1. PMsense-M (tylko PM – wyjście cyfrowe Modbus)
2. PMBsense-M (PM+CO2 – wyjście cyfrowe Modbus)
3. PMsense-A (tylko PM – Modbus + 2 wyjścia analogowe)
4. PMBsense-A (PM+CO2 – Modbus + 2 wyjścia analogowe)

W opcji dostępny jest zestaw pyłomierz PMSense z rejestratorem danych HD33LMT.4 - transmisja danych poprzez sieć telefonii komórkowej 4G.PMsense MT33L

HD33(L)MT.4    Rejestrator programowalny wyjście GSM 4G / 3G / 2G/ GPRS  
HD33(L)MT.4/E    Rejestrator programowalny wyjście GSM 4G / 3G / 2G/ GPRS + Ethernet  
BAT12V-3.4A Akumulator kwasowo-ołowiowy 12 V / 3,4 Ah.

Wyświetlacz lokalny (L) do w/w rejestratora

HD2005.20 Statyw 2mb do mocowania rejestratora na plaskiej powierzchniHD2005.20

Sposoby zasilenia kompletu:

HD32WSF.S12    zasilacz z panelu solarnego, akumulator podtrzymujący 12V, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe.  Zasilacz solarny nie posiada zasilania sieciowego 230VAC.

OPZ30W Kompletny zestaw zawierający panel PV, wspornik panelu i 2 m kabel połączeniowy do masztu

lub

HD32MT.SWD    zasilacz 100~240VAC, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe.

Rejestrator danych w obudowie IP 65.
Wyposażony w:
• 4 niezależnie konfigurowalne wejścia analogowe (0… 50 mV, -50… 50 mV, 0… 1 V, 0… 10 V, 0… 20 mA lub 4… 20 mA, Pt100, Pt1000, termopara, potencjometr, pyrgeometr).
• 2 bezpotencjałowe wejścia stykowe zliczające (np. można podłączyć deszczomierz korytkowy i anemometr czaszowy).
• 1 port RS485 z protokołem Modbus-RTU, konfigurowalny jako „Master” lub „Slave”.
• 1 port „Master” SDI-12 zgodny z wersją 1.3 protokołu SDI-12.
• 2 beznapięciowe stykowe wyjścia alarmowe.

Pamięć wewnętrzna (od 242 850 do 858 070 próbek w zależności od liczby kanałów). Maksymalnie 28 kanałów pomiarowych w tym 4 przeznaczone dla sygnałów analogowych. Wyjście USB. Opcjonalny niestandardowy wyświetlacz LCD (opcja L). Rejestrator może wysyłać dane przez e-mail, FTP i serwer HTTP (chmura) oraz wysyłać alarmowe e-maile i SMS-y. Rejestratorem danych można sterować zdalnie, wysyłając polecenia za pośrednictwem wiadomości SMS lub ustanawiając bezpośrednie połączenie TCP / IP przez sieć komórkową ze zdalnym komputerem PC podłączonym do Internetu. Może być zasilany przez panel słoneczny. Opcjonalny wewnętrzny akumulator kwasowo-ołowiowy. Zintegrowana ładowarka baterii. Rejestrator danych ma mały pobór prądu i może pracować przez tygodnie, nawet w przypadku braku ładowania baterii z panelu słonecznego. Wyjście zasilacza impulsowego pozwala zasilać czujniki tylko wtedy, gdy konieczne są pomiary. Podłączając miernik deszczu, rejestrator danych oblicza: maksymalne natężenie opadów, opady dzienne, sumę opadów oraz ilość opadów, które spadły w okresie rejestrowania. Wewnętrzny zegar rejestratora ma wysoką dokładność i jest wyjątkowo stabilny w całym zakresie temperatur pracy przyrządu. Można go regularnie synchronizować z serwerem referencyjnym HTTP. Warunki pracy: -40…+70°C / 0…100% RH. Montaż na maszcie Ø 40 mm. Zawiera oprogramowanie HD35AP-S do pobrania ze strony internetowej Delta OHM. Baterię, sondy i kabel USB CP23 należy zamawiać osobno. Karta SIM nie jest dołączona.

Do pobrania: