Przepływomierz masowy wielogazowy DPM

Email
dpm aalborg1
Cyfrowy przepływomierz masowy firmy Aalborg z pomiarem temperatury i ciśnienia. Zasada pomiaru opiera się o pomiar przepływu laminarnego, mierzony gaz (lub mieszanina) dzieli się na dwie ścieżki przepływu laminarnego, jedną przez główny przewód przepływowy i drugą przez rurkę kapilarną. Oba przewody zapewniają przepływ laminarny, a zatem stosunek natężenia przepływu jest stały. Na rurce kapilarnej zainstalowano dwa precyzyjne czujniki rezystancyjne pełniące funkcję grzałki i pomiaru temperatury. Ciepło z dpm aalborgpodgrzewanego medium przenoszone jest z dolnego do górnego uzwojenia. Powstała różnica temperatur pozostaje w proporcji do zmiany rezystancji uzwojeń czujnika. Przyrost rezystancji monitorowany mostkiem Wheatstona odpowiada chwilowej wartości przepływu. Dodatkowo na przepływie dokonuje się pomiaru temperatury i ciśnienia gazu.

Cechy:

 • Funkcja Multi-Gas: obsługa 90 różnych gazów i mieszanin tych gazów.
 • Funkcja "mieszaniny definiowanej przez użytkownika" pozwala na tworzenie i przechowywanie 20 niestandardowych mieszanek gazowych z 5 różnymi gazami.
 • Szybki,  stała czasowa <20ms
 • Standardowa dokładność ± (0,5% wartości mierzonej + 0,2% zakresu).
 • Współczynnik dynamiki zakresu: 200:1.
 • Dwa programowalne sumatory przepływu masowego.
 • Alarmy górny, dolny lub inny z programowanym opóźnieniem zadziałania dla przepływu masy, temperatury i ciśnienia.
 • Programowalne masowe natężenie przepływu
 • Wyjście impulsowe (poprzez SSR).
 • Obszerna autodiagnostyka z diodą statusu LED lub OLED.
 • Wszystkie 3 dowolnie programowalne wejścia, wyjścia: 0-5Vdc, 0-10Vdc, 4-20mA.
 • Opcjonalny interfejs sieciowy Modbus RTU z izolacją RS485.
 • Programowalny przekaźnik półprzewodnikowy z opcją zatrzasku.
 • Uniwersalne wejście zasilania 12-26 VDC.
 • Darmowe, łatwe w użyciu oprogramowanie do konfiguracji i kalibracji (RS-232 / RS-485)
 • Programowalna tabela wartości zadanej z możliwością zwiększania / zmniejszania do 16 kroków.
 
dpc przepływomierz masowyOpis:

Precyzyjny cyfrowy przepływomierz masowy DPM posiada funkcję  lokalnego wyboru przez użytkownika do 30 rodzajów gazów za pomocą:

 • opcjonalnego interfejsu OLED / Joystick,
 • zdalnie za pośrednictwem interfejsu RS232 / RS485
 • opcjonalnego interfejsu Modbus RTU.

Przepływomierze masowe DPM obsługują różne funkcje, w tym sterowanie lokalne, analogowe, cyfrowe lub programowe, dwa programowalne sumatory przepływu - niski wysoki lub zakres, alarmy temperatury i ciśnienia, automatyczne ustawianie zera (aktywowane przez interfejs lokalny lub komunikacyjny), programowalny przekaźnik SSR, programowalne wejścia i wyjścia analogowe 0-5 V DC, 0-10 V DC lub 4-20 mA, programowalne przez użytkownika wyjście impulsowe (poprzez SSR) i rozbudowane funkcje autodiagnostyki. Przepływomierze masowe AALBORG z serii DPM charakteryzują się wysoką precyzję pomiaru ± (0,5% wartości mierzonej + 0,2% zakresu), szerokim współczynnik dynamiki przepływu 200:1 i stałą czasową poniżej 150 ms. Umożliwiają tym samym użytkownikom uzyskanie oszczędności w postaci braku konieczności posiadania wielu dedykowanych podobnych urządzeń.

Dane techniczne:

MEDIUM:  Regulatory przepływu masowego DPM przeznaczone są do pracy tylko z czystymi, nieagresywnymi gazami. 
KALIBRACJA: Dla warunków standardowych warunkach [101,4 kPa i 21,1°C] chyba, że ustalono inaczej.
ŚRODOWISKO (IEC 664): Poziom instalacji II; Stopień zanieczyszczenia II.
DOKŁADNOŚĆ PRZEPŁYWU (W TYM LINIOWOŚĆ): ±(0,5% mierzonej wartości + 0,2% zakresu) w warunkach kalibracji i ciśnienia.
POWTARZALNOŚĆ: ±0,2% pełnego zakresu.
WSPÓŁCZYNNIK TEMPERATUROWY PRZEPŁYWU: ±0,05% pełnego zakresu /°C lub lepszy.
WSPÓŁCZYNNIK CIŚNIENIOWY: ±0,01% pełnego zakresu / 6,895 kPa lub wyższej.
STAŁA CZASOWA: 20ms (programowalna)
WSKAŹNIK CZASU ROZGRZEWANIA: 1s
MAKSYMALNY PRZEPŁYW: 133% pełnej skali
MAKSYMALNE CIŚNIENIE STATYCZNE 8.27bar (120 PSIG)
MAKSYMALNE CIŚNIENIE RÓŻNICOWE: 0.8bar (12 PSID) dla DPM07 / 17, 1.4bar dla DPM37 / 47.
STAN ZAWORU: Normalnie zamknięty
TEMPERATURA PRACY: -10...+60˚C
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA GAZU: 0...100% (bez kondensacji).
STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY: IP40
SYGNAŁY WYJŚCIA ANALOGOWEGO: Liniowy 0-5 Vdc (impedancja obciążenia co najmniej 3kΩ) |
Liniowy 0-10 Vdc (impedancja obciążenia min 5kΩ) |
Liniowe 4-20 mA (maksymalna rezystancja pętli 550Ω przy zasilaniu ≥ 14VDC)
ZASILANIE: 12...36VDC. Pobór mocy: 250 mA dla DPC07 / 17, maksimum 300mA dla DPC37 / 47.
Wbudowane zabezpieczenie przed zamianą biegunowości, bezpiecznik ochronny na wejściu 300mA.
WYJŚCIE CYFROWE 2: Standardowe RS-232 lub RS-485 (do wyboru przez użytkownika). Opcjonalnie Modbus izolowane RS-485.
MATERIAŁY: stal nierdzewna 316, stal nierdzewna 416, wysokotemperaturowy poliamid,
ceramiczny tlenek glinu, poxy, krzem, szkło, złoto.
O-ringi Viton®; O-ringi Buna-N®, Neoprene® lub Kalrez® w opcji.

Do pobrania:

 pdf new small  Karta katalogowa: pdf Przepływomierz masowy Aalborg DPM (250 KB)  
 pdf new small  Instrukcja: pdf Przepływomierz masowy DPM z mozliwością tworzenia mieszanin gazów (2.20 MB)