Mikromanometr 477AV

Email
477av_big

Nowy mikromanometr 477AV uznanego na rynku producenta amerykańskiej firmy Dwyer, cechujący się:

 • Minimalnym zakresem pomiarowym różnicy ciśnień od 250Pa
 • Obliczaniem i wyświetlaniem prędkość powietrza i przepływu objętościowego powietrza.
 • Wytrzymałą aluminiową obudowę chroniącą urządzenie przed uszkodzeniem w czasie transportu / użytkowania
 • Wbudowane 9 różnych jednostek inżynieryjnych do wyboru spośród metrycznych i angielskich
 • Duży, czytelny wyświetlacz z podświetleniem
 • Wewnętrzna pamięć 40 danych z możliwością prezentacji wartości minimalnej, maksymalnej i średniej

Umożliwia pomiar:

 • Różnicy ciśnień - Pa | kPa | mbar | cmH2O | inH2O i inne
 • Prędkości powietrza poprzez opcjonalną rurkę statyczna Pitota (Prandtla) - m/s, m/h, km/h, ft/min
 • Strumienia objętościowego powietrza (przy pomocy rurki Prandtla po wprowadzeniu przekroju) - m³/s, m³/h

INNE477av 1

Mikromanometr wyposażono w duży czytelny wyświetlacz z podświetleniem, umożliwiający równoczesną prezentację mierzonych parametrów. Pracuje jako miernik prędkości poprzez pomiar przy pomocy rurki Pitota.

Wzór ogólny do pomiaru prędkości V[m/s] = K√ (2ΔP/ρ), gdzie

ΔP - ciśnienie różnicowe uzyskane z sondy
ρ - gęstość powietrza
K- współczynnik charakterystyczny dla rurki Prandtla = 1

czyli:

rurka-prosta_wzor_1

dla powietrza suchego w 21.1ºC i ciśnieniu 101 325Pa
(Warunki standardowe USA -  STP ρ gęstość powietrza suchego w 21.1ºC i ciśnieniu 101 325Pa: 1.200kg/m³)
przyjmuje postać:
Po uproszczeniu: V[m/s] = Kx1.291√ (ΔP)
gdzie ΔP - ciśnienie różnicowe z rurki (Pa)
stała K = 1 dla standardowych rurek Prandtla

Specyfikacja

 • Medium: powietrze oraz inne zgodne z nim gazy.
 • Dokładność: ±0.5% zakresu (15.6 ... 25.6°C); ±1.5% zakresu dla (0 ... 15.6°C oraz 25.6 ... 40.0°C).
 • Histereza dla pomiaru ciśnienia: ±0.1% zakresu.
 • Limit ciśnieniowy: patrz karta katalogowa.
 • Limit temperaturowy: -17.8 ... 60°C.
 • Zakres kompensacji temperaturowej: 0 ... 40°C.
 • Przechowywanie: -20 ... 80°C.
 • Wyświetlacz: (10.6 mm) 4 cyfry LCD.
 • Rozdzielczość: patrz karta katalogowa.
 • Jednostki ciśnienia: mbar, Pa, kPa, hPa, in w.c., ft. w.c., in Hg, psi, oz/in², mm w.c., cm w.c., mm Hg.
 • Jednostki prędkości: m/h, m/s, km/h, knoty, fpm, fps, mph.
 • Jednostki przepływu: m³/s, m³/h, cfm.
 • Zasilanie: 9 V bateria alkaliczna.
 • Masa: 289 g.
 • Przyłącze procesowe: Dwa karbowane króćce 1/8" (3.18 mm) lub 3/16" (4.76 mm) wewnętrzna średnica rurki. Dwa przyłącza ciśnieniowe 1/8" (3.18 mm) średnica wew.  x 1/4" (6.35 mm) średnica zewnętrzna dla 477AV-7 i 477AV-8 jedynie.
 • Dopuszczenie: CE.

 Dostępne modele:

477AV-000 Manometr 0...1.000"H2O, tryb pomiaru prędkości/wydajności. 249.1Pa 0.249kPa 2.491mbar 20.34m/s
477AV-00 Manometr 0...4.000"H2O, tryb pomiaru prędkości/wydajności. 996Pa 0.996kPa 9.96mbar 40.69m/s
477AV-0 Manometr 0...10.00"H2O, tryb pomiaru prędkości/wydajności. 2491Pa 2.491kPa 24.91mbar 64.33m/s
477AV-1 Manometr 0...20.00"H2O, tryb pomiaru prędkości/wydajności. 4982Pa 4.982kPa 49.82mbar 90.97m/s
477AV-2 Manometr 0...40.00"H2O, tryb pomiaru prędkości/wydajności. 9964Pa 9.96kPa 99.6mbar 128.7m/s
477AV-3 Manometr 0...200.0"H2O, tryb pomiaru prędkości/wydajności.  - 49.82kPa 498.2mbar 287.7m/s
477AV-4 Manometr 0...10.00psi, tryb pomiaru prędkości/wydajności.  - 68.95kPa 689.5mbar 338.4m/s
477AV-5 Manometr 0...20.00psi, tryb pomiaru prędkości/wydajności.  - 137.9kPa 1379mbar 478.6m/s
477AV-6 Manometr 0...30.00psi, tryb pomiaru prędkości/wydajności.  - 206.9kPa 2069mbar 586.2m/s
477AV-7 Manometr 0...100.0psi, tryb pomiaru prędkości/wydajności.  - 689.5kPa 6895mbar 1070m/s
477AV-8 Manometr 0...150.0psi, tryb pomiaru prędkości/wydajności.  - 1034kPa - 1311m/s

Dokładności pomiarowe:

 • Błąd pomiarowy ±0.5% zakresu (15.6 ... 25.6°C); ±1.5% zakresu dla (0 ... 15.6°C oraz 25.6 ... 40.0°C).


Zamówienia:

1. Mikromanometr 477AV, w opcji gumowa osłonka ochronna , miękkie etui

acr Karta katalogowa:    pdf Mikromanometr z obliczaniem prędkości 477AV (360 KB)