Balometr PROHOOD PH731

Email
Balometr PROHOOD PH731

Balometr jest urządzeniem przeznaczonym do szybkiego pomiaru natężenia przepływu powietrza na kratkach wentylacyjnych, anemostatach umiejscowionych w ścianach, sufitach lub w podłogach. W nowej najnowszym modelu PH731 elementem pomiarowym jest precyzyjny manometr współpracujący z kratownicą pomiarową umieszczoną w podstawie balometru. Balometr nadaje się do wykonywania pomiarów dla obu kierunków przepływu. Natężenie przepływu jest mierzone bezpośrednio tzn. wystarczającym jest wykonanie jedynie jednego pomiaru, bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek przeliczeń.ph721_2

Przyrząd należy przyłożyć do punktu pomiarowego, tak aby jego dzwon przykrywał całkowicie źródło powietrza. Wewnątrz przyrządu tworzy się wówczas kanał pomiarowy kierujący mierzony strumień na specjalny czujnik umieszczony w podstawie. Czujnik spiętrzający uśrednia wynik z 16 punktów pomiarowych, dając bardzo dobre rezultaty przy pomiarach na anemostatach ze względu na silne odkształcenie strumienia. Dzwony pomiarowe są wymienne i posiadają zróżnicowane wymiary umożliwiając ich dopasowanie do istniejących kratek i anemostatów. Wyniki pomiaru mogą być na bieżąco śledzone na cyfrowym wyświetlaczu LCD w cfm, l/s lub m3/h. Zakres pomiarowy obejmuje 42...4250m³/h. Dodatkowe wymienne sondy umożliwiają wykorzystanie przyrządu do pomiaru innych parametrów powietrza takich jak: temperatura, prędkość i wilgotność względna.

ph721_1

Balometr wyposażono w unikalną i bardzo wygodną funkcję kompensowania oporu przepływu wprowadzanego przez sam balometr. Pomiar jest dwufazowy i miernik automatyczne uwzględnienia poprawkę podając skompensowany wynik.

Precyzyjny mikromanometr PH730 będący elementem nowego balometru można wypiąć z podstawy balometru i wykorzystać jako miernik różnicy ciśnień do pomiaru sprężu lub kaskady ciśnień lub jako anemometr (m/s) z rurką Prandtla będącą w komplecie z balometrem. Manometr posiada funkcję autozero oraz korekcję zamiany gęstości powietrza.

Mikromanometr Airflow PH730 w najnowszej wersji możne współpracować z sondami przeznaczonymi dla miernika uniwersalnego TA465. Pryzrząd posiada nowy graficzny wyświetlacz i dodatkowo zmieniono również formę menu. Z ciekawych funkcji wprowadzono możliwość pomiaru średniej prędkości lub wydajności metodą Log ph730_wyswietlaczCzebyszewa.

Cechy dodatkowe:

Wbudowano datalogger z pamięcią 26 500 pomiarów i wyjściem USB i bluetooth. (zapis danych przyciskiem lub automatyczny)
Wyjście bezprzewodowe Bluetooth dla zewnętrznej drukarki (8934)
Wbudowane funkcje wyliczania:
- mocy cieplnej (ciepło utajone, ciepło jawne, współczynnik ciepła jawnego oraz sumę - moc całkowitą). Patrz: pdf Strumień cieplny wyliczanie w TA465 oraz PH730
- turbulencji

Miernikiem PH730 można mierzyć:

- ciśnienie różnicowe
- ciśnienie statyczne ph731
- spręż
- prędkość z wykorzystanie turki Prandtla
- ciśnienie barometryczne
Po zastosowaniu sond pomiarowych:
- prędkość przepływu poprzez rurkę Prandtla (kompensacja temperatury ręczna do 600°C), kratownicę pomiarową lub sondy termoanemometryczne teleskopowe
- przepływu objętościowego po zmierzeniu prędkości i wpisaniu przekroju kanału
- temperaturę po podłączeniu do balometru lub po podłączeniu do sond temp/wilgotności lub termoanemometrycznych
- strumienia ciepła po podłączeniu sond teleskopowych 964, 966
- turbulencji po podłączeniu sond teleskopowych 960, 962, 964, 966

Tryby rejestracji danych w balometru

Ręczny pojedynczy pomiar po czasie programowanym stałą czasową przycisk ENTER - zapis danej do pamięci po uplywie czasu i zatrzymanie wskazań
przycisk READ - zatrzymanie wskazania po uplywie czasu i kolejno możliwość zapisu lub zrezygnowania z zapisu
Ręczny / średnia tryb pomiaru ciągły z prezentacją średniej z ustawionej stałej czasowej przycisk ENTER - zapis danej do pamięci - bez zatrzymywania wskazań
przycisk READ - zatrzymanie wskazania po uplywie czasu i kolejno możliwość zapisu lub zrezygnowania z zapisu
Automatyczny tryb pomiaru ciągły z prezentacją wartości z ustawionegointerwału + stała czasowa
przycisk ENTER - zapis danej do pamięci - po ustawionym interwale - kolejny zapis wyzwalany klawiszem ENTER
Ciągły - przycisk tryb pomiaru ciągły z zapisem automatycznym kolejnych wartości z ustawionegointerwału + stała czasowa
przycisk ENTER - zapis danej do pamięci - po ustawionym interwale już w sposób ciągły
Ciągły - czas tryb pomiaru ciągły z zapisem automatycznym kolejnych wartości z ustawionego interwału + stała czasowa
plus ograniczenie czasowe takiego zapisu (długość testu)
przycisk ENTER - zapis danej do pamięci - po ustawionym interwale już w sposób ciągły, ograniczony czasem długości testu

Prostownica przepływu - standardowy element balometru PH731!

Dotychczasowo pomiar przepływu w nawiewnikach wirowych obarczony był znacznym błędem wynikającym z zawirowań strumienia powietrza. Badania przeprowadzone przez firmę Airflow TSI wykazały, że pomiary bez zastosowania prostownicy mogły powodować błąd rzędu kilkudziesięciu procent, rozwiązaniem tego problemu stała się prostownica przepływu ograniczająca ten błąd do ok. 4%. Pomiar przepływu powietrza w nawiewnikach wirowych stał się łatwiejszy.

ph731 zestaw2

ZASTOSOWANIE
 • systemy klimatyzacyjne i wentylacyjne w biurach, szpitalach, szkołach, pomieszczeniach czystych
 • sprawdzanie komór bezpieczeństwa
 • kontrola systemów ochrony środowiska oraz warunków BHP
 • kontrola wydajności systemów napowietrzania
 • testy nieszczelności
MOŻLIWOŚCI
ph731 menu polskie3
 • pomiar natężenia przepływu, prędkości i temperatury w jednostkach SI i angielskich
 • wielofunkcyjny, łatwy w odczycie, graficzny
 • uchylny, miernik z podświetlanym wyświetlaczem graficznym LCD
 • prawidłowy pomiar w każdej pozycji - przy ścianie, podłodze lub suficie
 • wysoka dokładność pomiaru, nawet dla małych przepływów
 • współpraca z rurkami spiętrzającymi, sondami termoanemometrycznymi i temperatury i wilgotności
 • współpraca z drukarka poprzez bluetooth
 • pomiar ciśnienia różnicowego
 • pamięć 26 500 pomiarów
KORZYŚCI
 • szybki, bezpośredni, jednorazowy pomiar
 • oszczędne - samodzielne wykonywanie pomiarów
 • dwukierunkowe działanie - nawiew i wywiew
 • wymiary dzwonów zgodne z zaleceniami norm europejskich dla kratek i anemostatów
 • łatwość montażu i demontażu dzwonów pomiarowych
 • odporność na wibracje i wstrząsy
 • wysoka trwałość i niezawodność
DANE TECHNICZNE
Zakres pomiarowy natężenia przepływu 42...4250 m³/h;
25...2500 cfm
Dokładność ±3% wart. odczyt. ±12m³/h >pow 85m³/h
Rozdzielczość wskazań 1 m³/h; 1 l/s; 1 cfm; 0,01 m/s; 1 ft/min;
0,1°C; 0.1°F
Zakres pomiarowy ciśnienia ±3735Pa ( ±2% pom. ±0.25Pa)
Pomiar prędkości (elementy w opcji):
Rurka Prandtla
Rurka prosta 800187
Kratownica matrix
±3% pom. ±0.04m/s, pow 0.25m/s
0.125~40m/s
0.125~25m/s
0.125~12.5m/s
Zakres pomiarowy ciśnienia absolut. 356...1016mmHg ( ±2% pom.)
Zakres pomiarowy temperatury:
1. (opcjonalna sonda temperatury)
2. (opcjonalna sonda temp. + wilg.)
3. elektronika
Zakresy:
1: - 40...121°C
2: -10...60°C
3: +4.4...60°C
Pojemność wewnętrznej pamięci 26 500 próbek podzielona na 100 grup, znacznik czasu i daty
Statystyka min., max, średnia z 26 500 pomiarów
Interwał zapisu do pamięci programowany: 10~600s
Stała czasowa: 2~8s
Temperatura pracy 4.4...60°C
Ciężar (z dzwonem 610 x 610mm) ok. 3,4 kg
Zgodność z obowiązującymi normami CE; EMC 89/336/EEC; EN50081-1; EN50082-1
Wyposażenie standardowe
 • prostownica przepływu
 • manometr cyfrowy różnicowy PH730
 • dzwon pomiarowy 610x610 mm,
 • walizka ochronna,
 • komplet akumulatorków,
 • zasilacz
 • rurki elastyczne
 • 2 sondy ciśnienia statycznego
 • Certyfikat Kalibracji
 • rurka Pitota - 450mm
 • oprogramowanie LogData
 • kabel do komputera
Wyposażenie opcjonalne
(za dodatkową opłatą)
 • dzwon z ramką 305x1220 mm
 • dzwon z ramką 610 x 1220 mm
 • dzwon z ramką 305 x 1525 mm
 • dzwon z ramką 915 x 915 mm
 • zestaw do dygestoriów 200 x 530 mm
 • zestaw do dygestoriów 255 x 530 mm
 • zestaw dzwonów 305 x 1220 mm i 610 x 1220 mm
 • zestaw dzwonów 305 x 1525 mm i 915 x 915 mm
 • 801209 Dzwon z ramką 406x406mm
  801210 Dzwon z ramką 133x1220mm
  801211 Dzwon z ramką 710x710mm
  801212 Dzwon z ramką 710x1270mm
 • 960 Sonda pomiarowa prędkości (termiczna) i temperatury, prosta.
  962 Sonda pomiarowa prędkości (termiczna) i temperatury, łamana.
  964 Sonda pomiarowa prędkości (termiczna), temperatury i wilgotności, prosta.
  966 Sonda pomiarowa prędkości (termiczna), temperatury i wilgotności, łamana.
 • 800220 teleskopowa sonda temperatury i wilgotności (230~990mm), Ø8mm
 • 800187 Sonda przepływu prosta 46cm, Ø8mm temp. pracy max. 800ºC
 • 801090 Kratownica pomiarowa 16 punktowa do pomiaru prędkości, wysięgnik teleskopowy, 2x2.4m rurki

balometr-ph731 android

Balometr PH731zawiera standardowo:

 • dzwon pomiarowy: 2\' x 2\' (610x610mm),
 • Manometr (PH730),
 • prostownica przepływu,
 • 4 AA akumulatorki NiMH,
 • zewnętrzna ładowarka, zasilacz AC,
 • 18" sonda Pitota, 2 sondy ciśnienia statycznego, rurka z Neoprenu o długości 2.4m, walizka transportowa,
 • Certyfikat Kalibracji zgodny z NIST, oprogramowanie LogDat, instrukcja obsługi w języku polskim.

 

Akcesoria do PH731

800220 teleskopowa sonda temperatury i wilgotności (230~990mm), Ø8mmTransmisja Bluetooth z balometru na telefon komórkowy
800187 Sonda prędkości przepływu prosta 46cm, Ø8mm temp. pracy max. 800ºC

Sondy termoanemometryczne:
960Sonda pomiarowa prędkości (termiczna) i temperatury, prosta.
962Sonda pomiarowa prędkości (termiczna) i temperatury, łamana.
964Sonda pomiarowa prędkości (termiczna), temperatury i wilgotności, prosta.
966Sonda pomiarowa prędkości (termiczna), temperatury i wilgotności, łamana.

Kratownica uśredniająca:
801090Kratownica pomiarowa 16 punktowa do pomiaru prędkości, wysięgnik teleskopowy, 2x2.4m rurki
2609081Wysięgnik teleskopowy do sondy matrycowej do pomiaru prędkości

Dzwony pomiarowe:

801208 Dzwon z ramką 610x610mm
801200 Dzwon z ramką 305x1220mm
801201 Dzwon z ramką 610x1220mm
801202 Dzwon z ramką 305x1525mm
801203 Dzwon z ramką 915x915mm
801209 Dzwon z ramką 406x406mm
801210 Dzwon z ramką 133x1220mm
801211 Dzwon z ramką 710x710mm
801212 Dzwon z ramką 710x1270mm
801204 Dzwon do dygestoriów z ramką 200 x 530 mm i teleskopową podstawą
801205 Dzwon do dygestoriów z ramką 255 x 530 mm i teleskopową podstawą
801206 Zestaw dzwonów 305x1220 i 610x1220
801207 Zestaw dzwonów 305x1525 i 915x915

INNE- Rurki Prandtla do pomiaru prędkości firmy AIRFLOW TSI:

634634000 Statyczna rurka Pitota 300 x Ø8Rurki Pitota
634634001 Statyczna rurka Pitota 460 x Ø8
634634002 Statyczna rurka Pitota 610 x Ø8
634634003 Statyczna rurka Pitota 910 x Ø8
634634005 Statyczna rurka Pitota 1520 x Ø8
Teleskopowa rurka Pitota max 980mm x Ø13

lub

160-8 Statyczna rurka Pitota 8" (200mm)
160-12 Statyczna rurka Pitota 12" (300mm)
160-18 Statyczna rurka Pitota 18" (450mm)
160-24 Statyczna rurka Pitota 24" (600mm)
160-36 Statyczna rurka Pitota 36" (900mm)
160-48 Statyczna rurka Pitota 48" (1200mm)
160-60 Statyczna rurka Pitota 60" (1500mm)


Nowość!
CH-StandWysięgnik teleskopowy w komplecie z rurkami z norprenu oraz kablem łączącym manometr z podstawą. Całość po rozłożeniu: do 4.50m.
LOG-DAT mobile-  oprogramowanie do telefonów komórkowych z ANDROIDEM w wersji 2.3.3 i nowszym, umożliwiające komunikację z balometrem poprzez bluetooth, wizualizację danych, wysyłanie danych e-mailem, prezentację danych w postaci wykresu i inne.

Pliki do pobrania

acr Karta katalogowa:  pdf Balometr Prohood PH731
acr Karta katalogowa: pdf Oprogramowanie i statyw do balometru PH731
acr Zasada wyliczania strumienia cieplnego: pdf Strumień cieplny wyliczanie w TA465 oraz PH730