Balometr LoFlo

Email
Balometr LoFlo
Opis: "POMIARY RZECZYWISTEGO NATĘŻENIA PRZEPŁYWU"

Balometr jest urządzeniem przeznaczonym do szybkiego pomiaru natężenia przepływu powietrza na kratkach wentylacyjnych, anemostatach umiejscowionych w ścianach, sufitach lub w podłogach. Balometr nadaje się do wykonywania pomiarów dla obu kierunków przepływu. Natężenie przepływu jest mierzone bezpośrednio tzn. wystarczającym jest wykonanie jedynie jednego pomiaru, bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek przeliczeń. Przyrząd należy loflo_1przyłożyć do punktu pomiarowego, tak aby jego dzwon przykrywał całkowicie źródło powietrza. Wewnątrz przyrządu tworzy się wówczas kanał pomiarowy kierujący mierzony strumień na specjalny czujnik umieszczony w podstawie. Czujnik spiętrzający uśrednia wynik, dając bardzo dobre rezultaty przy pomiarach na anemostatach ze względu na silne odkształcenie strumienia. Dzwony pomiarowe są wymienne i posiadają zróżnicowane wymiary umożliwiając ich dopasowanie do istniejących kratek i anemostatów. Wyniki pomiaru mogą być na bieżąco śledzone na cyfrowym wyświetlaczu LCD w cfm, l/s lub m3/h. Zakres pomiarowy obejmuje 17...850m3/h. Balometrem można mierzyć po zdemontowaniu dzwonu mniejsze kratki. Wymiar podstawy bez dzwonu to Ø 338mm, natomiast element pomiarowy - kratownica Ø 250mm. Jest to minimalny możliwy do pomiaru wymiar kratki.
 • Zakres pomiarowy:
  - 17...850 m3/h, 4.7...236 l/s, 10...500 cfm
 • Specyfikacja:
  Zakres pomiarowy:
  • 17...850 m3/h
  • 4.7...236 l/s
  • 10...500 cfm
  Rozdzielczość:
  • 1 m3/h w zakresie 17...850 m3/h
  • 0.1 l/s w zakresie 4.7...9.9 l/s,
  • 1 l/s w zakresie 10...236 l/s
  • 1 cfm w zakresie10...500 cfm

Dokładność: Nawiew / Wyciąg:

 • ±3% wartości mierzonej + 5 cfm
 • ±3% wartości mierzonej + 8.5 m3/h
 • ±3% wartości mierzonej + 2.4 l/s ± 3% wartości mierzonej + 5 cfm
 • ± 3% wartości mierzonej + 8.5 m3/h
 • ± 3% wartości mierzonej + 2.4 l/s

Wyświetlacz: 3.5 cyfry, wysokość: 11mm, cyfrowy 26 segmentowy analogowy
Waga: ok.3kg
Wymiary: z dzwonem 610 x 610mm wysokość: 876mm

Opis dostępnych modeli

 1. LoFlo 6200 dzwon pomiarowy: (406x406mm) wysokość 200mm, baterie, walizka
  transportowa, certyfikat kalibracji zgodny z NIST, instrukcja obsługi.
 2. LoFlo 6200D -dzwon pomiarowy: (610x610mm), baterie, walizka transportowa, certyfikat kalibracji zgodny z NIST, instrukcja obsługi.
 3. LoFlo 6200E - bez dzwonu, baterie, walizka transportowa, certyfikat kalibracji zgodny z NIST, instrukcja obsługi.
 4. LoFlo 6200F - dzwon pomiarowy: (406x406mm) wysokość 460mm, baterie, walizka transportowa, certyfikat kalibracji zgodny z NIST, instrukcja obsługi.
acr Karta katalogowa: pdf Balometr Loflo