Anemometry

Anemometr jest urządzeniem przeznaczonym głównie do pomiaru prędkości przepływu powietrza. Jednak najczęściej funkcje anemometrów są bardziej rozbudowane i obejmują inne parametry, jak na przykład wydajność objętościową, kierunek przepływu powietrza, temperaturę. Do podstawowych funkcji anemometrów dołączane są inne, ułatwiające dokonywanie pomiarów, ich zapis oraz możliwość transmisji danych z wizualizacją i wykorzystaniem do sterowania. Ze względu na zasadę działania anemometry możemy podzielić na mechaniczne (turbinkowe i czaszowe), ultradźwiękowe i termiczne (termoanemometry). Ze względu na mobilność anemometrów dzielimy je na stacjonarne i przenośne. Najszerszym zastosowaniem anemometrów przenośnych są pomiary związane z kontrolą i regulacją parametrów instalacji klimatyzacji i wentylacji. Anemometry stacjonarne wykorzystywane są głównie w meteorologii. W połączeniu z pomiarem innych parametrów (wilgotność, temperatura, ciśnienie barometryczne, wielkości fotoradiometryczne) mogą tworzyć stacje meteorologiczne. Anemometry w zależności od zastosowania mogą posiadać wyjścia sygnałów analogowych (np. 4...20mA, 0...10V lub inne), cyfrowe (np. RS485, Ethernet lub inne) bądź przekaźnikowe.

Wyników 1 - 10 z 22

Anemometr HD2303.0

Pomiar prędkości i temperatury
Możliwość wyliczania przepływu (wydatku)
Wysoka dokładność
Współpraca z wymiennymi sondami termoanemometrycznymi i skrzydełkowymi
Możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury
Zas

Szczegółowe dane techniczne...