Rotametry VA

Email
Rotametr VA

Seria przepływomierzy VA jest przeznaczona do zastosowania w cieczach i gazach, skonstruowane z materiałów takich jak szkło i stal i umieszczone w sztywnej aluminiowej ramie z poliwęglanowym okienkiem. Jednostki są opisane za pomocą uwersalnej skali milimetrowej i dostarczone wraz z tabelą korelacyjną zawierającą dane kalibracyjne dla wody i powietrza. Dostępne są również dane korelacyjne dla innych gazów i cieczy.

Rotametry szklane do pomiaru natężenia przepływu powietrza , wody i innych powszechnie stosowanych gazów. Przepływomierze zaprojektowano do łatwego odczytu skali w mm, w komplecie wykres korelacji zawierającej dane kalibracji dla powietrza i wody. Dodatkowo dostępne są dane korelacji dla innych gazów i cieczy. Osłona z poliwęglanu zabezpiecza przed ewentualnym pęknięciem właściwej rurki szklanej, działa również jak szkło powiększające zwiększające rozdzielczość odczytu.

Przepływomierze szklane nadają się do pomiarów przepływu gazów w instalacjach pilotażowych, laboratoriach, procesach chemicznych. Rotametry wyposażono w standardowy zawór iglicowy 6x do kontroli natężenia przepływu. W opcji zawór wysokiej precyzji 16x.

Przepływomierze dostarczane są w pełni zmontowane i gotowe do montażu tablicowego.

DOSTĘPNE MODELE

Modele z podzielnią o długości 65mm
Aluminium
stal nierdzewna
mosiądz
Pływak
Zakres dla powietrza
[scfh] / [ml/min]
Zakres dla wody
[gal/h] / [ml/min]
CENA      
428zł + VAT 945zł + VAT 563zł + VAT      
VA1043 VA1243 VA1343
szklany
0.104 / 49
0.009 / 0.55
VA1044 VA1244 -
SS
0.307 / 145
0.038 / 2.38
VA1045 VA1245
VA1345
szklany
0.220 / 104
0.028 / 1.8
VA1046 VA1246 -
SS
0.633 / 299
0.122 / 7.7
VA1047 VA1247 VA1347
szklany
 0.43 / 202  0.041 / 2.6
VA1048 VA1248  
SS
 1.1 / 522  0.19 / 12.0
VA1049 VA1249 VA1349
szklany
 2.09 / 986  0.325 / 20.5
VA10410 VA12410  
SS
 4.12 / 1946 0.881 / 55.6
VA10411 VA12411 VA13411
szklany
 2.65 / 1249 0.428 / 27
VA10412 VA12412  
SS
 5.34 / 2520 1.125 / 71
VA10413 VA12413 VA13413
szklany
 4.32 / 2040  0.63 / 40
VA10414 VA12414  
SS
 8.45 / 3990  1.71 / 108
VA10417 VA12417 VA13417
szklany
 13.4 / 6318 2.33 / 147
VA10418 VA12418   SS  25.5 / 12058 5.77 / 364
VA10419 VA12419 VA13419 szklany  27.9 / 13153  4.9 / 309
VA10420 VA12420   SS  52.3 / 24680 11.81 / 745
VA10421 VA12421 VA13421 szklany  49.1 / 23169 8.27 / 522
VA10422 VA12422   SS  89.2 / 42094  19.97 / 1260
Modele z podzielnią o długości 150mm
Aluminium stal nierdzewna
 mosiądz
Pływak
Zakres dla powietrza
[scfh] / [ml/min]
Zakres dla wody
[gal/h] / [ml/min]
CENA      
720zł + VAT 1192zl + VAT 720zł + VAT      
VA20429 VA22429 VA23429
szklany
0.792 / 347
0.087 / 5.5
VA20430 VA22430 -
SS
1.725 / 814
0.323 / 20.4
VA20433 VA22433  VA23433
szklany
4.9 / 2313
0.848 / 54
VA20434 VA22434  - SS  9.67 / 4562  
VA20435 VA22435  VA23435 szklany  8.07 / 3807  
VA20436 VA22436  - SS  16.08 / 7590  
VA20437 VA22437  VA23437 szklany  18.38 / 8678  
VA20438 VA22438  - SS  35.5 / 16737  
VA20439 VA22439  VA23439 szklany  49.9 / 23564  
VA20440 VA22440  -
SS
93.9 / 44336
1.34 / 84.3

DANE TECHNICZNE

Medium: kompatybilne gazy i ciecze

Materiały mające kontakt  z medium:

  • Rurka pomiarowa: szkło borokrzemowe
  • Pływak: szkło (opcja: szafir)
  • Ograniczniki i króćce:  aluminium, stal lub mosiądzVA norm
  • Uszczelnienie: BUNA-N

Ciśnienie max.: 13.8bar

Temperatura: 121°C

Dokładność: 2% zakresu

Powtarzalność: ±0.25%

Wspólczynnik zakresu: 10:1

Podzielnia:

  • Opis: uniwersalny
  • Długość: 65 lub 150mm

Pozycja montażowa: pionowa

Zawór: 6-obrotowy, iglicowy lub w opcji 16 obrotowy precyzyjny

Materiał kryzy zaworu: aluminium, mosiądz: ACETAL oraz PCTFE dla stali nierdzewnej

AKCESORIA OPCJONALNE:

VA81 - Zawór 16x precyzyjny  - 316SS 0.42scfh - 600zł + VAT
VA82 - Zawór 16x precyzyjny  - 316SS 0.85scfh - 600zł + VAT
VA83 - Zawór 16x precyzyjny  - 316SS 2.12scfh - 600zł + VAT
VA84 - Zawór 16x precyzyjny  - 316SS 4.87scfh - 600zł + VAT
VA85 - Zawór 16x precyzyjny  - 316SS 13.14scfh - 600zł + VAT
VA86 - Zawór 16x precyzyjny  - 316SS 45.55scfh - 600zł + VAT

Statyw VA7 - 243zł + VAT

Sposób przeliczenia przepływu gazów dla warunków innych niż standardowe dla powietrza i innych gazów:

Warunki standardowe dla których kalibrowany jest rotametr dla powietrza to:

  • 20oC i 1,014 bar (absolutne)

Aby wykorzystać rotametry do poprawnego pomiaru przepływu gazów w innych niż standardowe warunkach należy uwzględnić poprawkę na te warunki.

Wzór na taka poprawkę wygląda następująco:

wzorgdzie:
Q - aktualny przepływ [Nl/min]
Qo- przepływ powietrza odczytany z rotametru [Nl/min]
r1 - gęstość względna odniesiona do powietrza (1.293kg/m³/1.293kg/m³=1)
r2 - gęstość względna mierzonego gazu odniesiona do powietrza (x/1.293kg/m³)
p1 - standardowe ciśnienie atmosferyczne [1.014bar(abs)]
p2 - ciśnienie absolutne mierzonego gazu w warunkach rzeczywistych [bar(abs)]
T1 - temperatura absolutna powietrza dla warunków standardowych (Kelvin) = 293oK  (=20oC)
T2 - temperatura absolutna mierzonego gazu dla warunków aktualnych (Kelvin) = oK

Przykład:

Korzystamy z rotametru do pomiaru przepływu CO2, przy ciśnieniu 2bary względnego w temperaturze 30oC
Wynik odczytany z rotametru to 200Nl/min
wzor2gdzie:
Qo- 200 [Nl/min]
r1 - 1
r2 - 1.529 | (1.977kg/m³/1.293kg/m³)
p1 - 1.013bar(abs)
p2 - 2bary względne 3 bary absolutne
T1 - 293oK  (=20oC),   | 0oC = 273oK |
T2 - 303oK

Przy wskazywanym przepływie 200Nl/min aktualny przepływ to 274Nl/min dla CO2 przy ciśnieniu 2 bar / 30oC

W uproszczeniu:

Jeżeli mamy medium o innej gęstości niż powietrze a pozostałe parametry zgodne z warunkami standardowymi dla których kalibrowany był rotametr (dla powietrza + 20oC i 1,014 bar (absolutne))  to w/w wzór ulega uproszczeniu do:

rotametry wzor 12

acr Karta katalogowa:  pdf Rotametr VA