Przepływomierz turbinowy Aalborg PWE

Email
pwe_big
Przepływomierz turbinowy PWE

Zasady działania
 
Przepływomierza działa w oparciu o zasadę pomiaru objętości przepływającej cieczy za pomocą wirnika o stałej geometrii łopatek. Wewnątrz wirnika znajdują się magnesy hermetycznie odizolowane od mierzonego medium. Umieszczony w obudowie czujnik Halla w sposób bezkontaktowy odbiera ruch obrotowy magnesów i przetwarza na sygnał proporcjonalny do przepływu. Następnie wbudowany cyfrowy układ mikroprocesorowy przelicza impulsy na sygnał analogowy i/lub cyfrowy wraz z  sygnalizacją wartości granicznych lub wskazaniem przepływu chwilowego. Przyłącza gwintowe umożliwiają łatwy montaż urządzenia. Ciecz przepływająca przez urządzenie powoduje obracanie się koła łopatkowego. Gdy magnesy osadzone w kole łopatki obracają się obok czujnika,pwe przepływomierz wytwarzane są impulsy elektryczne, których częstotliwość jest proporcjonalna do natężenia przepływu. Liczba impulsów na pożądany przedział czasu i współczynnik K (liczba impulsów / galonów) umożliwia obliczenie natężenia przepływu i objętości. Wbudowany procesor i układ liczący wyprowadza dane w postaci sygnału cyfrowego i analogowego z wyjściem 0-5 VDC lub 4-20 mA. Pamięć nieulotna przechowuje wszystkie programowalne zmienne, w tym tabelę linearyzacji przepływu. Natężenie przepływu może być wyświetlane w 23 różnych jednostkach objętości lub innych jednostkach inżynierskich. Parametry i funkcje przepływomierza można programować lokalnie za pomocą klawiatury i wyświetlacza LCD lub zdalnie za pośrednictwem interfejsu RS-232 / RS-485. Przepływomierze PWE obsługują różne funkcje, w tym dwa niezależnie programowalne sumatory przepływów, programowalny alarm niskiego lub wysokiego zakresu i temperatury, dwa zestawy programowalnych izolowanych optycznie wyjść, automatyczny alarm diagnostyczny, wyjście impulsowe dla danej wartości przepływu. Opcjonalny lokalny wyświetlacz LCD 2x16  z regulowanym podświetleniem zapewnia odczyt natężenie przepływu, temperatury lub sumy objętości w aktualnie wybranych jednostkach inżynierskich. Dodatkowo może sygnalizować wystąpienie zdarzenia lub prosić o hasło dostępu zabezpieczające przed nieuprawnioną manipulacją lub resetem sumatora.
 
Dostępne zakresy pomiarowe:
 • PWE4: 0.15-18.9l/min
 • PWE6: 0.3-37.6 l/min
 • PWE8: 0.6-64.4 l/min
 • PWE10: 1.3-132.5 l/min
 
Cechy:
 • Obsługuje do 23 jednostek inżynierskich (w tym jedno zdefiniowane przez użytkownika)
 • Dwa programowalne sumatory przepływu (główny i opcjonalny) wskazujący całkowitą objętość cieczy
 • Programowalne limity alarmów wysokiego i niskiego przepływu z ustawionym opóźnieniem
 • Programowalne limity alarmów o wysokiej i niskiej temperaturze z zadanym interwałem opóźnienia (opcjonalnie)
 • Dwa zestawy programowalnych, izolowanych optycznie wyjść
 • Wybierane przez użytkownika (za pomocą zworek) wyjścia analogowe 0-5 V DC lub 4-20 mA i temperatury (opcjonalnie)
 • Wyjście impulsowe (3.3Vdc)
 • Interfejs cyfrowy (RS-232 lub RS-485)
 • Obszerna diagnostyka z wyświetlaczem LCD (opcjonalnie)
 • Lokalna klawiatura i wyświetlacz LCD 2x16 znaków z regulowanym podświetleniem (opcjonalnie)
 • Obudowa odporna na warunki atmosferyczne do IP65
 • Darmowa konfiguracja poprzez oprogramowanie AALBORG

Parametry

 • Medium: przepływomierze PWE przeznaczone są do pracy tylko z cieczami, nie należy mierzyć natężenia przepływu suchego gazu.
 • Kalibracja: w warunkach standardowych (101,4 kPa) i (21,1°C), chyba że zażądano inaczej lub ustalono inaczej.
 • Lepkość skalibrowana do 1 cSt (dla wody). Przepływomierz z wyświetlaczem można stosować do płynów o granicznej lepkości do 50 [cSt] centyStokes, 50[cP] centyPuaz, 50[mPa·s] z kalibracją indywidualną (mogącą wpływać na maksymalny zakres przepływu).

  Przeliczenie granicznej lepkości na inne jednostki:
   centystokes (centistokes)  cSt  50,00 
   cm²/s (ssquare centimeter per second)  cm²/s  0,50
   inch²/s (square inch per second)  in²/s  0,08
   mm²/s (square millimeter per second)  mm²/s  50,00


 • Ochrona  (IEC 664) Poziom instalacji II; Stopień zanieczyszczenia II.
 • Dokładność przepływu: ±1% zakresu
 • Powtarzalność: ± 0,25% zakresu
 • Zakres pomiaru temperatury płynu:  -10...+70°C
 • Dokładność pomiaru temperatury: ±0,5°C
 • Stała czasowa: ok. 1s (powyżej 10% przepływu w pełnej skali), ok. 2s (poniżej 10% przepływu w pełnej skali)
 • Maksymalne ciśnienie pracy: 10 ba)
 • Maksymalny spadek spadek ciśnienia na przepływomierzu:  1,4 bar przy przepływie 132,5 l / min. Patrz tabela IV dotycząca spadków ciśnienia związanych z różnymi modelami i natężeniami przepływu.


SYGNAŁY WYJŚCIOWE
Liniowy 0-5 Vdc (impedancja obciążenia 3kΩ min)
Liniowy 4-20 mA (maksymalna rezystancja pętli 0.5kΩ)
Wyjście impulsowe: Amplituda 3.3 Vdc (impedancja obciążenia min. 3000Ω)
W opcji wyjście UCE @ 40Vdc, ICE @ 150 mA

Pobór prądui:
+ 12 V DC (maks. 150 mA)
+ 24 V DC (maks. 100 mA)
Wyjście cyfrowe (RS-232 / RS-485)
Szybkość transmisji: .................... 9600 bodów
Bit stopu: ....................... 1
Bity danych: ...................... 8
Parzystość: .......................... Brak
Kontrola przepływu: ............... Brak
Wyświetlacz: Opcjonalny lokalny wyświetlacz LCD 2x16 znaków z regulowanym podświetleniem (2 linie tekstu).
Klawiatura Opcjonalna 4-przyciskowa.
Zgodność z CE Kompatybilność elektromagnetyczna z 89/336 / EWG z późniejszymi zmianami.
Norma emisji: EN 55011: 1991, grupa 1, klasa A
Norma odporności: EN 55082-1: 1992

Poniżej obrazy z darmowego oprogramowania konfiguracyjnego przepływomierzy serii PWE:

 

Oprogramowanie do przepływomierza PWE

Orientacyjna cena: od 2933zł + VAT (dla wersji bez wyświetlacza)

Do pobrania:

pdf new small Karta:  pdf Przepływomierz Aalborg wirnikowy PWE (131 KB)
pdf new small Instrukcja: pdf Przepływomierz wirnikowy PWE instrukcja Aalborg (1.44 MB)
pdf new small Oprogramowanie: dostępne na życzenie