Cyfrowy przepływomierz masowy DFM

Email
dmf_big
Przepływomierz masowy serii DFM, amerykańskiej firmy Aalborg. W wersji podstawowej mierzący przepływ a w wieloparametrowej przeznaczony do pomiaru przepływu temperatury i ciśnienia. Dostęp do wszystkich funkcji przepływomierza można uzyskać za pomocą lokalnej klawiatury z czterema przyciskami i dedykowanym wyświetlaczem graficznym. W opcji interfejs cyfrowy RS485 (w opcji RS-232), zapewniający dostęp do odpowiednich danych wewnętrznych takich jak pomiar przepływu, temperatury, ciśnienia, funkcja auto-zero, sumator i alarmy, tabela dostępnych gazów, współczynnik konwersji oraz do wyboru jednostek inżynierskich. Możliwa jest także, dynamiczna zmiana stałej czasowej i dostosowanie jej do linearyzacji.

Dostępne wersje wykonania:
 • DFM 26,36,46 - mierzą jedne parametr: przepływ
 • DFM 27,37,47 - wieloparamerowe: przepływ, temperatura + ciśnieniaAalborg DMF flowmeter

Interfejs analogowy: wyjścia: 0...5VDC , 0...10VDC lub 4...20 mA dla przepływu, ciśnienia i temperatury.

Cechy:

Programowalny termiczny przepływomierz masowy DFM z cyfrowym przetwarzaniem sygnału - cechy:

 • możliwość pracy na jednej linii do 256 przepływomierzy (poprzez RS-485)
 • pamięć danych kalibracyjnych dla 10 różnych gazów
 • obsługuje 10 różnych jednostek inżynierskich, w tym zdefiniowane przez użytkownika
 • programowalny licznik 12 cyfr wskazujący całkowitą objętość gazu
 • limity alarmów przepływu dla wysokiego i niskiego przepływu gazu z wyjściem przekaźnikowym
 • limity alarmów ciśnienia dla wysokiego i niskiego ciśnienia gazu z wyjściem przekaźnikowym
 • limity alarmów temperatury dla wysokiej i niskiej temperatury gazu z wyjściem przekaźnikowym
 • klawiatura z czterema przyciskami i duży graficzny wyświetlacz LCD 128x64 z podświetleniem
 • wyjście cyfrowe (RS-232 lub RS-485) i wyjścia analogowe, działające jednocześnie
 • wewnętrzne współczynniki konwersji dla maksymalnie 32 gazów
 • automatyczna regulacja zera
 • własne testy diagnostyczne

Funkcja Auto Zero
DFM obsługuje automatyczną regulację przesunięcia punktu zerowego, która może być aktywowana lokalnie za pomocą klawiatury lub zdalnie za pośrednictwem interfejsu cyfrowego. Funkcja automatycznego zerowania nie wymaga żadnego przepływu przez licznik podczas procesu automatycznego zerowania. Wprowadzone są procedury umożliwiające uruchamianie, zatrzymywanie lub zapisywanie bieżącej wartości auto zera za pomocą poleceń cyfrowych.

Sumator (licznik przepływu)
Całkowitą objętość gazu oblicza się przez całkowanie rzeczywistego natężenia przepływu gazu względem czasu. Funkcja dostępna jest zarówno z menu klawiatury, jak i poprzez interfejsu cyfrowego.
Umożliwia:

 • resetowanie sumatora do zera
 • uruchamianie licznika przy uprzednio ustawionym przepływie
 • przypisywanie funkcji po osiągnięciu ustalonego przepływu
 • start / stop sumatora przepływu
 • odczytanie aktualnej wartości na sumatorze

Warunki na sumatorze stają się prawdziwe, gdy odczyt licznika i zaprogramowanej uprzednia objętości są równe.

Alarm przepływu
Wysoki i niski przepływ gazu ALARM można zaprogramować wstępnie za pomocą klawiatury lub zdalnie za pośrednictwem interfejsu cyfrowego. Warunki ALARM stają się prawdziwe, gdy odczyt bieżącego przepływu jest równy lub wyższy / niższy niż odpowiadające wartości poziomów alarmowych wysokiego i niskiego poziomu. Aktywację alarmu można ustalić z pewnym programowalnym opóźnieniem (0-3600s).

Alarm ciśnienia
Wysokie i niskie ciśnienie ALARM może być wstępnie zaprogramowany za pomocą klawiatury lub zdalnie przez interfejs cyfrowy. Warunki alarmu ciśnienia stają się prawdziwe, gdy bieżący odczyt ciśnienia jest równy lub wyższy niż uprzednio zaprogramowany próg wysokiego ciśnienia lub równy lub niższy niż odpowiadająca mu wartość alarmu niskiego ciśnienia. Sposób działania alarmu może być różny dla progu wysokiego i niskiego ciśnienia.

Alarm temperatury
Górny i dolny próg alarmowy można zaprogramować za pomocą klawiatury lub zdalnie poprzez interfejs cyfrowy. Alarm przekroczenia temperatury jest prawdziwy, gdy bieżący odczyt temperatury jest równy lub wyższy od uprzednio zaprogramowanego prógu górnego lub równy lub niższy niż próg dolny. Sposób działania alarmu można przypisać indywidualnie dla progu górnego i dolnego.

Jednostki inżynierskie
Wartości zadane przepływu, zmierzony przepływ gazu i powiązane dane sumatora są skalowane bezpośrednio w jednostkach inżynierskich za pomocą klawiatury na panelu czołowym lub interfejsu cyfrowego.Przepływomierz masowy DMF

Obsługiwane są następujące jednostki miary: % zakresu, l/min, l/h, ml/min, ml/h, SCFH, SCFM, LbPH, LbPM, inne zdefiniowane przez użytkownika.

Kalibracja wielu gazów
DFM może przechowywać podstawowe dane kalibracyjne dla maksymalnie 10 gazów. Funkcja ta pozwala na kalibrację tego samego DFM dla wielu gazów przy jednoczesnym zachowaniu dokładności znamionowej każdego z nich

Przeliczniki
Współczynniki konwersji do 32 gazów są przechowywane w DFM. Ponadto przewiduje się zdefiniowanie przez użytkownika własnego współczynnika konwersji. Współczynniki konwersji można zastosować do jednego z dziesięciu gazów za pomocą klawiatury lub poleceń interfejsu cyfrowego.

Przykładowe:

 1. AIR | 1.0000 Powietrze
 2. AR | 1.4573 Argon
 3. C2H2 | 0.5839 Acetylen
 4. AsH3 | Aresenowodór
 5. Trichlorek boru, BCl₃
 6. Trifluorek boru, BF3
 7. Br2 Brom
 8. Pentafluorek bromu BrF5
 9. C3H8 | 0.3500 Propan
 10. C3H4 | Propyn
 11. C4H10 | 0.2631 Butan
 12. CH4 | 0.7175 Metan
 13. CO | 1.0000 Tlenek węgla
 14. CO2 | 0.7382 Dwutlenek węgla
 15. HE | 1.4540 Hel
 16. HF | 0.9998 Fluorek wodoru
 17. H2 | 1.0106 Wodór
 18. N2 | 1.0000 Azot
 19. NH3 | 0.7310 Amoniak
 20. O2 | 0.9926 Tlen
 21. SO2 | 0.6900 Dwutlenek siarki oraz inne

Przekaźnik (2szt.)
Dwa zestawy styków bezpotencjałowych służą do uruchamiania urządzeń użytkownika. Są one programowalne poprzez lokalną klawiaturę lub interfejs cyfrowy tak, że przekaźniki mogą być przełączane, gdy wystąpi określone zdarzenie (np. gdy przekroczony zostanie limit alarmu niskiego lub wysokiego przepływu, ciśnienia lub temperatury lub gdy licznik osiągnie określoną wartość).

Szczelność układu

Maksymalny wyciek 1x10-9 mL/s dla helu do środowiska zewnętrznego.

Dane techniczne:

Dokładność ±1% zakresu
Kalibracja Dla warunków standardowych 1014hPa i 21.1ºC
Zakres ciśnienia 0.34...6.8bar
Dokładność pomiaru ciśnienia ±1% zakresu
Zakres pomiaru temperatury 0...50ºC
Dokładność pomiaru temperatury ±1ºC
Powtarzalność ±0.25% zakresu
Stała czasowa 0.6...1.0s do ± 2% ustawionego zakresu ponad 20% do 100% zakresu nominalnego
Współczynnik temperaturowy 0.15% / ºC lub lepiej
Współczynnik ciśnieniowy 0.01% zakresu/ 0.07bar lub lepiej
Optymalne ciśnienie gazu 1.73 bar
Maksymalne ciśnienie DFM 26/36/46: 68bar (względnego), 6895 kPa g).
DFM 27/37/47: 6.8bar (absolutnego), 689 kPa abs)
Maksymalne ciśnienie nieniszczące DFM 26/36/46: 68bar (względnego), 6895 kPa g).
DFM 27/37/47: 13.6bar (absolutnego), 1379 kPa abs)
Temperatura medium i otoczenia 0...50ºC, -10...+50ºC - tylko dla suchych gazów
Sygnał wyjściowy: 0...5/10V, 4...20mA
Wejście zasilające Konfigurowalne ±15VDC
+12VDC
+24VDC
Materiały zwilżalne 316 SS, Viton O-rings. Opcja O-rings, Buna EPR oraz Kalrez
Przyłącze mechaniczne procesowe DFM 26/27: standardowe 1/4"
W opcji 6mm ciśnieniowe, 3/8" lub 1/8" i 1/4" VCR
DFM 36/37: standardowe 1/4"
W opcji 6mm ciśnieniowe, 3/8" lub 1/4" VCR
DFM 46/47: standardowe 3/8"
Wyświetlacz graficzny LCD 128 x 64 z podświetleniem (do 8 linii tekstu)
Opcje kalibracji Standard 10 punktowy zgodny z  NIST
W opcji do 9 dodatkowych punktów za dodatkową opłatą
Certyfikat CE
 
Dostępne programowalne zakresy pomiarowe:
 

DFM model 26/27 niski przepływ
kod mL/min (N2)
01 0...10
02 0...20
03 0... 50
04 0...100
05 0...200
06 0...500
kod l/min (N2)
07 0...1
08 0...2
09 0...5
10 0...10
DFM 36/37 – modele dla średniego przepływu
kod l/min (N2)
11 0...15
30 20
31 30
32 40
33 50
DFM46/47 – modele dla dużego przepływu 
kod l/min (N2)
40 60
41 80
42 100
 
 
Spadek ciśnienia na przepływomierzu serii DFM

Model  Przepływ (litry/minutę)  Maksymalny spadek ciśnienia DFM
(mm H2O) (psid) (kPa)
DFM 26/27 do 10 25 0.04 0.276
  20 300 0.44 3.03
DFM 36/37 30 800 1.18 8.14
  40 1480 2.18 15.03
  50 2200 3.23 22.3
  60 3100 4.56 31.4
DFM 46/47 100 5500 8.08 55.7
 
 
Sposób zamawiania:
 
 
Przykład DFM 26
S V A L 2 A - A -5
Zakres 26 10l/min            
  36 50l/min            
  46 100l/min            
  27 10l/min            
  37 50l/min            
  47 100l/min            
                 
Materiał Stal   S          
                 
Uszczelnienie Viton     V        
  Buna     B        
  EPR     E        
  PTFE / Kalrez     T        
                 
Przyłącze 1/4" DFM 26,27,36,37     A      
  1/8" DFM 26&27     B      
  1/4"VCR DFM 26,27,36,37     C      
  3/8" DFM 26,27,36,37,46,47     D      
  6mm DFM26,27,36,37     H      
                 
Wyświetlacz LCD         L    
                 
Zasilanie 2           12VDC  
  4           24VDC  
  5           ±15VDC  
                 
Wyjście A             0...5V
  B             4...20mA
  C             0...10V
                 
Wyjście T & Ciśnienie A (tylko 26,36,46) brak brak          
  B 0..5V 0...5V          
  C 0...5V 4...20mA          
  D 0...5V 0...10V          
  E 4...20mA 0...5V          
  F 4...20mA 4...20mA          
  G 4...20mA 0...10V          
  H 0...10V 0...5V          
  I 0...10V 4...20mA          
  J 0...10V 0...10V          
                 
Wyjście cyfrowe 2 RS232            
  5 RS485            
 
 DFM 36 2 - V A L 5 - A A 5
 
Przykładowa cena:
 • Model z pomiarem przepływu DFM26S-VAL5 - AA5: 1195Euro + VAT
 • Model wieloparametrowy z pomiarem przepływu, temperatury i cisnienia DFM27S-VAL5 - AB5: 1475Euro + VAT

Bezpłatne oprogramowanie do ustawiania parametrów przepływomierza:

dmf oprogramowanie

Do pobrania: