Rotametr TVA

Email
Rotametr TVA
OPIS

Seria przepływomierzy TVA jest przeznaczona do zastosowania w cieczach wysoce korozyjnych lub ultraczystych. Są one wykonywane całkowicie z teflonu. Skalowanie podzielni jest uniwersalne i dołączone są tabele korelacji.

DOSTĘPNE MODELE
Zakresy niskie
Z zaworem Bez zaworu
Długość
[mm]
Przyłącze
(gwint wewn.)
Zakres dla wody
[gal/h] / [ml/min]
TVA1113 TVA1103
75
1/4 NPT
6.34 / 400
TVA1115 TVA1105
75
1/4 NPT
15.9 / 1000
TVA1317 TVA1307
75
3/8 NPT
39.6 / 2500
TVA1319 TVA1309
75
3/8 NPT
79.2 / 5000
Zakresy wysokie
Z zaworem Bez zaworu
Długość
[mm]
Przyłącze
(gwint wewn.)
Zakres dla wody
[gal/min] / [l/min]
TVA22110 TVA22010
125
1/2 NPT
3.43 / 13
TVA24112 TVA24012
125
3/4 NPT
7.93 / 30
TVA24114 TVA24014
125
3/4 NPT
11.9 / 45
DANE TECHNICZNE

Medium: kompatybilne gazy i ciecze

Materiały mające kontakt  z medium:

  • Rurka pomiarowa: teflon PFA
  • Pływak i króćce: teflon PTFE
  • Pręty prowadzące: PCTFE

Ciśnienie max.: 6.9bar

Temperatura max.: 121°C

Dokładność: 5% zakresu

Powtarzalność: ±0.25%

Podzielnia:

  • Skalowanie: uniwej15lne
  • Długość: 75 lub 125mm

Stopień szczelności: 1x10-7 cm3He/s

Pozycja montażowa: pionowa

Sposób przeliczenia przepływu gazów dla warunków innych niż standardowe dla powietrza i innych gazów:

Warunki standardowe dla których kalibrowany jest rotametr dla powietrza to:

  • 20oC i 1,014 bar (absolutne)

Aby wykorzystać rotametry do poprawnego pomiaru przepływu gazów w innych niż standardowe warunkach należy uwzględnić poprawkę na te warunki.

Wzór na taka poprawkę wygląda następująco:

wzorgdzie:
Q - aktualny przepływ [Nl/min]
Qo- przepływ powietrza odczytany z rotametru [Nl/min]
r1 - gęstość względna odniesiona do powietrza (1.293kg/m³/1.293kg/m³=1)
r2 - gęstość względna mierzonego gazu odniesiona do powietrza (x/1.293kg/m³)
p1 - standardowe ciśnienie atmosferyczne [1.014bar(abs)]
p2 - ciśnienie absolutne mierzonego gazu w warunkach rzeczywistych [bar(abs)]
T1 - temperatura absolutna powietrza dla warunków standardowych (Kelvin) = 293oK  (=20oC)
T2 - temperatura absolutna mierzonego gazu dla warunków aktualnych (Kelvin) = oK

Przykład:

Korzystamy z rotametru do pomiaru przepływu CO2, przy ciśnieniu 2bary względnego w temperaturze 30oC
Wynik odczytany z rotametru to 200Nl/min
wzor2gdzie:
Qo- 200 [Nl/min]
r1 - 1
r2 - 1.529 | (1.977kg/m³/1.293kg/m³)
p1 - 1.013bar(abs)
p2 - 2bary względne 3 bary absolutne
T1 - 293oK  (=20oC),   | 0oC = 273oK |
T2 - 303oK

Przy wskazywanym przepływie 200Nl/min aktualny przepływ to 274Nl/min dla CO2 przy ciśnieniu 2 bar / 30oC

W uproszczeniu:

Jeżeli mamy medium o innej gęstości niż powietrze a pozostałe parametry zgodne z warunkami standardowymi dla których kalibrowany był rotametr (dla powietrza + 20oC i 1,014 bar (absolutne))  to w/w wzór ulega uproszczeniu do:

rotametry wzor 12