Przetwornik punku rosy DMT345 i DMT346

Email
dmt345-punk-rosy2
Przetworniki punktu rosy DMT345 oraz DMT346 zostały zaprojektowane do pracy w warunkach wysokiej temperatury. Przetworniki posiadają czujnik Vaisala DRYCAP®. Czujnik zapewnia bardzo dokładne pomiary, stabilność oraz niezawodność podczas użytkowania. Dodatkowo odporny jest na kondensacje oraz zanieczyszczenia cząstkami stałymi, oparami olejów, a także zanieczyszczeniami chemicznymi.DMT345 srednie zdjecie Czujnik DRYCAP® cechuje się dodatkowo niską stałą czasową oraz szybkim odzyskiem parametrów w przypadku zalania. Przetworniki punktu rosy DMT345 oraz DMT346 skonstruowano w celu bezpośredniego pomiaru punktu rosy w wysokich temperaturach bez potrzeby stosowania separowanych układów poboru próbki. W rezultacie utrzymywana jest wysoka dokładność oraz trwałość pomiaru. Dokładność i stabilność pomiaru wynika z wyjątkowej funkcji auto-kalibracji. Funkcja ta pozwala wykonać auto-kalibrację przetwornika w trakcie trwania procesu pomiarowego. W przypadku gdy dokładność pomiaru nie zostanie potwierdzona, następuje automatyczna korekta wskazań. Cała procedura jest tak szybka, a błędy na tyle niewielkie że nie mają one wpływu na poprawność pracy. Przetwornik DMT345 zapewnia niezrównaną dokładność pomiaru w temperaturze do 140°C, chociaż może on pracować bezpiecznie nawet do 180°C. Osłonę wykonano z stali nierdzewnej, zaprojektowanej specjalnie do pracy w wysokiej temperaturze. Posiada dodatkowo (opcjonalnie) kołnierz instalacyjny w celu ułatwienia regulacji głębokości montażu sondy, a tym samym bardziej precyzyjne pozycjonowanie. Urządzenie posiada potrójne wyjście analogowe, izolowane galwanicznie od wejścia zasilającego. Dodatkowo seryjny interfejs do połączenia USB, RS232, a także RS485. W przetworniki zaimplementowano protokół transmisji danych MODBUS: RTU (RS485) lub TCP/IP (Ethernet). Przetwornik może być połączony z siecią (W)LAN dzięki opcjonalnemu modułowi transmisji danych.

Możemy wyróżnić dwa typy sond które są kompatybilne z urządzeniem:
 
Zależność pomiaru punktu rosy od temperatury dla modelu DMT345

wykresik DMT345

  
Parametr pomiarowy Temperatura punktu rosy
Zakres pomiarowy -40...+100°C (-40...+212°F) Td
Dokładność pomiaru ±2 °C (± 3.6 °F) Td                                          
Temperatura pracy 0 ... +60 °C z wyświetlaczem 
Ciśnienie 0 ... 200mbar (powyżej atmosferycznego)
Zasilanie 10 - 35 VDC, 24 VAC ±20%
Wyjście analogowe standardowo 2 (opcjonalnie 3)
Wilgotność względna otoczenia 0...100%
Prędkość przepływu powietrza 1l/min i 1bar ciśnienia
Ochrona obudowy IP65 (NEMA 4X) z wyświetlaczem
 
 
Zależność pomiaru temperatury od punktu rosy dla modelu DMT346

wykres dewa

 
Parametr pomiarowy Temperatura punktu rosy
Zakres pomiarowy -25 ... +100 °C (-13 ... +212 °F) Td
Dokładność pomiaru ±2 °C (± 3.6 °F) Td                                          
Temperatura pracy 0 ... +60 °C (+32 ... +140 °F)
Ciśnienie 0 ... 20 bar
Zasilanie 10 - 35 VDC, 24 VAC ±20%
Wyjście analogowe standardowo 2  (opcjonalnie 3)
Wilgotność względna otoczenia 0...100%
Prędkość przepływu powietrza 1l/min i 1bar ciśnienia
Ochrona obudowy IP65 (NEMA4X)
 
 
DO POBRANIA