Miernik CO2 IAQ 7515

Email
Miernik CO2 IAQ 7515

7515_1

Nowy miernik firmy TSI-AIRFLOW z pomiarem CO2 jest doskonałym przenośnym miernikiem do pomiaru i monitoringu poziomu ditlenku węgla popularnie zwanym dwutlenkiem węgla - CO2 . W przypadku wrostu poziomu dwutlenku węgla w pomieszczeniach, może to świadczyć o nieodpowiedniej ilości świeżego powietrza dostarczanego do pomieszczenia. Niekontrolowany wzrost dwutlenku węgla może skutkować pogorszenie komfortu pracy pracowników w biurach. Miernik IAQ-CALC 7515 (dawniej IAQ910) szybko i precyzyjnie mierzy poziom CO2 , prezentując wynik w ppm (parts per million). Instrument posiada wbudowany czujnik NDIR pozwalający na precyzyjny pomiar poziomu CO2 w czasie rzeczywistym. Dodatkowo urządzenie posiada możliwość wyciągania wartości minimalnej, maksymalnej lub średniej z danego interwału czasowego.

Funkcje & Zalety

 • Pomiar pomiar: stężenie CO2 (dwutlenek węgla) w czasie rzeczywistym
 • Stabilny i dokładny czujnik NDIR
 • Niewielkie rozmiary
 • Zasilanie bateryjnie
 • Nowoczesna konstrukcja opartą o metodę NDIR (ang. non-dispersive infrared - metoda bezrozproszeniowa strumienia podczerwieni) - pomiar tłumienności promieniowania podczerwonego o określonej długości fali przepuszczanego przez mierzony gaz, które to tłumienie jest zależne od zawartości dwutlenku węgla w badanym gazie.
 • Metoda NDIR w połączeniu z technologią firmy AIRFLOW zapewnia dokładny i stabilny wynik pomiaru oraz bezawaryjną pracę przez wiele lat

Applikacje

 • Weryfikacja poprawności wykonanie instalacji HVAC
 • Sprawdzenie poprawnej ilości wymian powietrza
 • Pomiar jakości powietrza w pomieszczeniach
 • Monitoring procesów przemysłowych
 • Sprawdzanie warunków panujących w magazynach lub przechowywalniach

Czynniki szkodliwe:7515

Dopuszczalne stężenie czynników szkodliwych w pomieszczeniach przemysłowych określają normy dotyczące NDS (najwyższe dopuszczalne stężenie). Jednym ze sposobów sprawdzenia poprawności pracy instalacji wentylacyjnej jest zbadanie poziomu CO2. Za złą jakość powietrza przyjmuje się zawartość CO2 w powietrzu powyżej 0.1% czyli 1000ppm. Maksymalna zawartość CO2 w pomieszczeniach to poziom 1400ppm. Niebezpieczny poziom dla zdrowia to 2500ppm. Orientacyjna zawartość CO2 w mieście to poziom ok. 400ppm.

Stężenie CO2
Wpływ na człowieka
% objętości
0.033
powietrze w naturze
0.07
powietrze w wolnej przestrzeni w mieście
0.08
wzrastająca wrażliwość zapachowa
0.1
maksymalna dopuszczalna zawartość CO2
0.14
maksymalne dopuszczalne stężenie w pomieszczeniach biurowych
0.4
maksymalna wartość w izbie klasowej
0.5
NDS - 5000ppm, 9000mg/m3
2.0
fizjologiczna wartość krótkotrwale tolerowana
3 - 4
trudności z oddychaniem
6 - 8
zjawisko bezwładu
8 - 10
dawka śmiertelna przy długotrwałym wdychaniu
10
gaśnięcie świecy

UWAGA:

NDS (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie) podawane jest mg/m3 poniżej prosty sposób przeliczenia CO2 na procenty objętościowe przy temperaturze 20oC:

Wzór przeliczeniowy: X [ppm] = (24.04 / 44) * Y [ mg /m3 ]

gdzie Y to stężenie w mg/m3

Odp NDS dla CO2 = 9000mg/m3 odpowiada 4917ppm przy temperaturze 20oC

Zgodnie z normą dotyczącą wentylacji budynków niemieszkalnych - Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji nr PN-EN 13779 wprowadzono klasyfikację pomieszczeń w zależności od poziomu CO2 w stosunku do zawartości poziomu CO2 w powietrzu zewnętrznym:

Kategoria
Przyrost stężeniaCO2 powyżej poziomu CO2 w powietrzu zewnętrznym 
Typowo
Domyślne
IDA 1
≤ 400
350
IDA 2
400 - 600
500
IDA 3
600 - 1000
800
IDA 4
> 1000
1200

Aplikacje miernika IAQ-CALC 7515

 • HVAC (klimatyzacja i wentylacja)
 • Browary, gorzelnie i inne zakłady przemysłu fermentacyjnego
 • Rozlewnie napojów gazowanych
 • Magazyny butli CO2
 • Magazyny środków gaśniczych i pomieszczenia z instalacja gaśnicza na bazie CO2
 • Przemysł rolno-spożywczy: fermy drobiu, szklarnie, magazyny żywności
 • Pomiary na stanowiskach pracy

DANE TECHNICZNE

CHARAKTERYSTYKA POMIAROWA MIERNIKA
Oznaczenie IAQ-CALC 7515 CO2
Typ sensora NDIR
Zakres pomiaru 0...5000 ppm
0...0,5 %
Dokładność pomiaru CO2 ±(3 % wartości mierzonej+ 50 ppm) w 20°C
Rozdzielczość pomiaru CO2 1ppm
WARUNKI PRACY
Zakres wilgotności względnej otoczenia 0...80 % bez kondensacji pary wodnej
Zakres temperatur pracy 5...+45°C  
Zakres temperatur przechowywania -20...+60°C  
Inne
Zasilanie 4 - baterie AA  
Certyfikat kalibracji w cenie