Spektroradiometry

W wielu branżach wymagana jest ocena i analiza światła oraz promieniowania UVA, UVB czy UVC. Rozwiązaniem, które pozwala określić jakość światła i jego źródła jest spektroradiometr. To niewielkie urządzenie z pewnością przyda się w każdym miejscu, które związane jest z branżą oświetleniową i dziedzinami, w których istotne są parametry światła.

Co to jest spektroradiometr?

Spektroradiometry to wyspecjalizowane urządzenia, dzięki którym możliwe jest dokonanie precyzyjnego pomiaru natężenia światła i jego poszczególnych fal w rozgraniczeniu na emitowane kolory.

Nazwa urządzenia pochodzi od radiometrii, zajmującej się badaniem promieniowania elektromagnetycznego. Jednym z jego rodzajów jest właśnie światło emitowane przez różne źródła. Spektroradiometry to urządzenia kompaktowe, łatwe w obsłudze i przenoszeniu.

Jak działa spektroradiometr?

Emitowane światło widzialne, a w zasadzie jego widmo, zbudowane jest z sześciu różnych kolorów. Struktura ta doskonale widoczna jest po skierowaniu wiązki na popularny pryzmat. Każdy z kolorów składowych tworzy inną długość fali. To właśnie ten parametr decyduje o jego kolorze.

Spektroradiometr mierzy rozkłady mocy w widmie światła emitowanego przez konkretne źródło. Dzieje się to poprzez proces wykrywania, a następnie rozdzielenia przez urządzenie każdej długości fali lub koloru. Jest ona precyzyjnie i indywidualnie odczytywana, w wyniku czego uzyskać można informacje, jak silny jest każdy z kolorów w wiązce światła, a przez to docelowo, jaka jest jakość i siła źródła danego światła jako całości.

Zastosowanie spektroradiometrów

Spektroradiometria to dziedzina, która wykorzystywana jest na szeroką skalę w astronomii do badań obiektów znajdujących się w przestrzeni kosmicznej i ich właściwości. Dzięki pomiarowi widzialnych fal świetlnych możliwe staje się określenie m.in. temperatury danego obiektu na podstawie emitowanego koloru światła i jego natężenia.

Spektroradiometry stosowane są również w dokonywaniu pomiarów jakości światła emitowanego przez różne rodzaje żarówek używanych w domach, instytucjach i zakładach pracy. Jest to niezbędne zwłaszcza przy produkcji tego typu produktów. Każda żarówka musi bowiem posiadać swoje oznaczenie, informujące o rodzaju emitowanego światła, jego barwie, mocy i natężeniu. Często spotkać można się z określeniem barwy światła o chłodnym lub ciepłym kolorze. W istocie żarówki te posiadają różne zakresy kolorów o odmiennych długościach. Wykrycie ich poszczególnych wartości przez spektroradiometr pozwala rozbić widzialne światło na czynniki pierwsze i umożliwić precyzyjny odczyt jego składowych.

Urządzenia dokonujące pomiaru widma światła, służą również do kalibracji ekranów telewizyjnych i monitorów komputerowych. Określenie przez spektroradiometr poszczególnych parametrów umożliwia odpowiednie dopasowanie balansu ustawień i kolorów. Odbywa się to poprzez pomiar widma i porównanie go z najkorzystniejszym ustawieniem. Wówczas wystarczy jedynie skalibrować różnice i ustawić odpowiednio dopasowaną konfigurację.

Wyników 1 - 1 z 1