Pyranometr LP PYRA 10|13

Email
Pyranometr LP PYRA 10|13

Pyranometr klasy wzorcowej " Secondary standard" klasa A wg ISO9060.
Spełnia wymagania Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO).LP PYRA 10
Dołączony Certyfikat Kalibracji. Pyranometr zamocowany w płaszczyźnie poziomej mierzy promieniowanie całkowite (suma bezpośredniego i rozproszonego). Ten sam pyranometr zainstalowany na systemie nadążnym oprócz promieniowania całkowitego mierzy część promieniowania odbitego. Pyranometr z taśmą ocieniającą mierzy promieniowanie rozproszone.
Zakres pomiarowy: ±2000W/m2 Czułość: 10µV/(W/m2)
Zakres spektralny: 305...2800nm
Stała czasowa: Impedancja: 500...1000Ω
Temperatura pracy: -40...80°C
Masa: 0.9kg
Długość kabla: 5 lub 10m
W komplecie: tarcza ocieniająca, 2 wkładki osuszające, torebka silikażelu, certyfikat kalibracji.

Parametry wg ISO9060:

 • Offset przy 200W/m2: <7W/m2
 • Offset przy 5K/h: ±2W/m2
 • Stabilność roczna: ±0.8%
 • Nieliniowość: ±0.5%
 • Błąd kierunkowy: ±10W/m2
 • Selektywność spektralna: ±3%lppyra10_4
 • Wpływ temperatury: <2%
 • Wpływ położenia: ±0.5%

Dostępne jest 8 wersji wykonania:

 • z wyjściem mV - LP PYRA 10 / LP PYRA 13
 • z wbudownanym przetwornikiem 4...20mA (AC) - LP PYRA 10 AC / LP PYRA 13 AC
 • z wbudownanym przetwornikiem 0...10V (AV) w opcji 0...1/5V - LP PYRA 10 AV / LP PYRA 13 AV
 • z wyjściem cyfrowym RS485 - LP PYRA 10S / LP PYRA 13S

W komplecie: dysk ocieniający, kartridż z silikażelem, poziomiczka, Raport Kalibracji, wtyczka

Kabel:
CPM12 AA4.2 - 2mb
CPM12 AA4.5 - 5mb
CPM12 AA4.10 - 10mb
Dysk ocieniający LP S1

Dostępne wersje pyranometru LP PYRA10:

 1. LPPYRA10: Pyranometr klasy A zgodnie z ISO9060: 2018. Sygnał wyjściowy µV/Wm-2. Pyranometr dostarczany jest z urządzeniem poziomującym, tarczą ocieniającą i raportem kalibracji. Na życzenie kabel CPM12AA4….
 2. LPPYRA10AC: Pyranometr klasy A zgodnie z ISO9060: 2018. Zakres pomiarowy  0 ÷ 2000W/m2. Pyranometr dostarczany jest z urządzeniem poziomującym, tarczą ocieniającą i raportem kalibracji. Pyranometr zintegrowany z przetwornikiem 4… 20mA. Zasilanie 10… 30VDC. Na życzenie kabel CPM12AA4….
 3. LPPYRA10AC4: Pyranometr klasy A zgodnie z ISO9060: 2018. Zakres pomiarowy  0 ÷ 4000W/m2. Pyranometr dostarczany jest z urządzeniem poziomującym,tarczą ocieniającą i raportem kalibracji. Pyranometr zintegrowany z przetwornikiem 4… 20mA. Zasilanie 10… 30VDC. Na życzenie kabel CPM12AA4….
 4. LPPYRA10AV: Pyranometr klasy A zgodnie z ISO9060: 2018. Zakres pomiarowy  0 ÷ 2000W/m2. Pyranometr dostarczany jest z urządzeniem poziomującym, tarczą ocieniającą i raportem kalibracji. Pyranometr zintegrowany z przetwornikiem 0…1, 0…5 lub 0…10V. Zasilanie 10… 30VDC (15…30VDC dla wyjścia 0…10V). Na życzenie kabel CPM12AA4….
 5. LPPYRA10AV: Pyranometr klasy A zgodnie z ISO9060: 2018. Zakres pomiarowy  0 ÷ 4000W/m2. Pyranometr dostarczany jest z urządzeniem poziomującym, tarczą ocieniającą i raportem kalibracji. Pyranometr zintegrowany z przetwornikiem 0…1, 0…5 lub 0…10V. Zasilanie 10… 30VDC (15…30VDC dla wyjścia 0…10V). Na życzenie kabel CPM12AA4….
 6. LPPYRA10S: Pyranometr klasy A zgodnie z ISO9060: 2018. Pyranometr dostarczany jest z urządzeniem poziomującym, tarczą ocieniającą i raportem kalibracji. Pyranometr zintegrowany z przetwornikiem RS485 (Modbus RTU). Zasilanie 5… 30VDC. Na życzenie kabel CPM12-8D….
 7. LPPYRA10S12: Pyranometr klasy A zgodnie z ISO9060: 2018. Pyranometr dostarczany jest z urządzeniem poziomującym, tarczą ocieniającą i raportem kalibracji. Pyranometr zintegrowany z przetwornikiem SDI12. Zasilanie 5… 30VDC. Na życzenie kabel CPM12-8D….

 

Dostępne wersje pyranometru promieniowanie rozproszonego z taśmą ocieniającą LP PYRA13:

 1. LPPYRA13: Pyranometr klasy B zgodnie z ISO9060: 2018. Sygnał wyjściowy µV/Wm-2. Pyranometr dostarczany jest z urządzeniem poziomującym, z taśmą ocieniającą i raportem kalibracji. Na życzenie kabel CPM12AA4….
 2. LPPYRA13AC: Pyranometr klasy B zgodnie z ISO9060: 2018. Zakres pomiarowy  0 ÷ 2000W/m2. Pyranometr dostarczany jest z urządzeniem poziomującym z taśmą ocieniającą i raportem kalibracji. Pyranometr zintegrowany z przetwornikiem 4… 20mA. Zasilanie 10… 30VDC. Na życzenie kabel CPM12AA4….
 3. LPPYRA13AC4: Pyranometr klasy B zgodnie z ISO9060: 2018. Zakres pomiarowy  0 ÷ 4000W/m2. Pyranometr dostarczany jest z urządzeniem poziomującym, z taśmą ocieniającą i raportem kalibracji. Pyranometr zintegrowany z przetwornikiem 4… 20mA. Zasilanie 10… 30VDC. Na życzenie kabel CPM12AA4….
 4. LPPYRA13AV: Pyranometr klasy B zgodnie z ISO9060: 2018. Zakres pomiarowy  0 ÷ 2000W/m2. Pyranometr dostarczany jest z urządzeniem poziomującym, z taśmą ocieniającą i raportem kalibracji. Pyranometr zintegrowany z przetwornikiem 0…1, 0…5 lub 0…10V. Zasilanie 10… 30VDC (15…30VDC dla wyjścia 0…10V). Na życzenie kabel CPM12AA4….
 5. LPPYRA13AV: Pyranometr klasy B zgodnie z ISO9060: 2018. Zakres pomiarowy  0 ÷ 4000W/m2. Pyranometr dostarczany jest z urządzeniem poziomującym, z taśmą ocieniającą i raportem kalibracji. Pyranometr zintegrowany z przetwornikiem 0…1, 0…5 lub 0…10V. Zasilanie 10… 30VDC (15…30VDC dla wyjścia 0…10V). Na życzenie kabel CPM12AA4….
 6. LPPYRA13S: Pyranometr klasy B zgodnie z ISO9060: 2018. Pyranometr dostarczany jest z urządzeniem poziomującym,z taśmą ocieniającą i raportem kalibracji. Pyranometr zintegrowany z przetwornikiem RS485 (Modbus RTU). Zasilanie 5… 30VDC. Na życzenie kabel CPM12-8D….
 7. LPPYRA13S12: Pyranometr klasy B zgodnie z ISO9060: 2018. Pyranometr dostarczany jest z urządzeniem poziomującym, z taśmą ocieniającą i raportem kalibracji. Pyranometr zintegrowany z przetwornikiem SDI12. Zasilanie 7… 30VDC. Na życzenie kabel CPM12-8D….

Do pobrania:

acr Karta katalogowa:  pdf Pyranometry LPPYRA 02 | 03 | 10| 13