Pyranometr LP PYRA 10|13

Email
Pyranometr LP PYRA 10|13

Pyranometr klasy wzorcowej " Secondary standard" wg ISO9060.
Spełnia wymagania Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO).LP PYRA 10
Dołączony Certyfikat Kalibracji. Pyranometr zamocowany w płaszczyźnie poziomej mierzy promieniowanie całkowite (suma bezpośredniego i rozproszonego). Ten sam pyranometr zainstalowany na systemie nadążnym oprócz promieniowania całkowitego mierzy część promieniowania odbitego. Pyranometr z taśmą ocieniającą mierzy promieniowanie rozproszone.
Zakres pomiarowy: ±2000W/m2 Czułość: 10µV/(W/m2)
Zakres spektralny: 305...2800nm
Stała czasowa: <9s
Impedancja: 500...1000Ω
Temperatura pracy: -40...80°C
Masa: 0.9kg
Długość kabla: 5 lub 10m
W komplecie: tarcza ocieniająca, 2 wkładki osuszające, torebka silikażelu, certyfikat kalibracji.

Parametry wg ISO9060:

 • Offset przy 200W/m2: <7W/m2
 • Offset przy 5K/h: ±2W/m2
 • Stabilność roczna: ±0.8%
 • Nieliniowość: ±0.5%
 • Błąd kierunkowy: ±10W/m2
 • Selektywność spektralna: ±3%lppyra10_4
 • Wpływ temperatury: <2%
 • Wpływ położenia: ±0.5%

Dostępne jest 8 wersji wykonania:

 • z wyjściem mV - LP PYRA 10 / LP PYRA 13
 • z wbudownanym przetwornikiem 4...20mA (AC) - LP PYRA 10 AC / LP PYRA 13 AC
 • z wbudownanym przetwornikiem 0...10V (AV) w opcji 0...1/5V - LP PYRA 10 AV / LP PYRA 13 AV
 • z wyjściem cyfrowym RS485 - LP PYRA 10S / LP PYRA 13S

W komplecie: dysk ocieniający, kartridż z silikażelem, poziomiczka, Raport Kalibracji, wtyczka

Kabel:
CPM12 AA4.2 - 2mb
CPM12 AA4.5 - 5mb
CPM12 AA4.10 - 10mb
Dysk ocieniający LP S1

Do pobrania:

acr Karta katalogowa:  pdf Pyranometr wzorcowy LP PYRA 10 i 13