Konduktometr HD2106.1

Email
Konduktometr HD2106.1


Podwójny wyświetlacz LCD.
Półautomatyczna kalibracja.
Pomiar przewodności:

 • Dokładność: 0.5%
 • Rozdzielczość i zakresy (k=1):
  • 0.1µS/cm (0.0...199.9µS/cm)
  • 1µS/cm (200...1999µS/cm)
  • 0.01mS/cm (2.00...19.99mS/cm)
  • 0.1mS/cm (20.0...199.9mS/cm)

Pomiar TDS (χ/TDS=0.5):

 • Rozdzielczość (k=1): 0.05mg/l
 • Rozdzielczość i zakresy:
  • 0.5mg/l (0.0...199.9mg/l)
  • 1mg/l (200...1999mg/l)
  • 0.01g/l (2.00...19.99g/l)
  • 0.1g/l (20.0...199.9g/l)

Pomiar zasolenia:

 • Rozdzielczość i zakresy:
  • 1mg/l (0.000...1.999g/l)
  • 10mg/l (2.00...19.99g/l)
  • 0.1g/l (20.0...199.9g/l)

Pomiar temperatury:

 • Typ wejścia: Pt100/Pt1000
 • Zakres pomiarowy: -50...200°C
 • Rozdzielczość: 0.1°C
 • Dokładność: 0.1°C

Automatyczna lub ręczna kompensacja.
Temperatura odniesienia 20 lub 25°C.
Stała czujnika: 0.1, 0.7, 1 i 10.
Współczynnik konwersji χ/TDS: 0.4...0.8
Interfejs szeregowy: RS232.
Oprogramowanie: DeltaLog9.
Zasilanie: 4 ogniwa LR6.
Czas pracy: 200 godzin.
Wymiary: 185 x 90 x 40mm.
Masa: 470g (z bateriami).
Stopień ochrony: IP67