Pehametr HD2205.2

Email
Pehametr HD2205.2

Laboratoryjny miernik pH, temperatury i napięcia REDOX.
Miernik z pamięcią wyposażony jest w dwa wejścia BNC do pomiaru pH, REDOX poprzez elektrody pH lub ORP lub elektrody z oddzieloną elektrodą odniesienia i dodatkowo wejście na kombinowaną elektrodę z modułem SICRAM.

Cechy charakterystyczne:
Wyświetlacz alfanumeryczny 240x 64punkty.
Pamięć 20000 pomiarów.
Interwał rejestracji 1s...1h.
Pamięć ostatnich 8 kalibracji.
Parametry mierzone: pH, mV,°C, °F.

Pomiar pH:

 • Zakres pomiarowy: -9.999...+19.999pHhd2205.6
 • Dokładność: ±0.001pH ±1 cyfra
 • Rozdzielczość: 0.01...0.001 deklarowana z menu
 • Impedancja wejściowa: >1012Ω
 • Punkty kalibracyjne: do 5 z listy 13 buforów automatycznie wykrywanych

Pomiar mV:

 • Zakres: -1999.9...+1999.9mV
 • Rozdzielczość: 0.1mV
 • Dokładność: ±0.1mV ±1 cyfra
 • Dryft po 1 roku: 0.5mV / rok

Pomiar temperatury:

 • Czujnik rezystancyjny Pt100: -50...+150oC
 • Czujnik rezystancyjny Pt1000: -50...+150oC
 • Rozdzielczość: 0.1°C
 • Dokładność: 0.1°C
Automatyczna lub ręczna kompensacja
Interfejsy szeregowe: RS232 i USB.
Oprogramowanie: DeltaLog9.
Zasilanie: 3 ogniwa LR6.
Czas pracy: 100 godzin.
Wymiary: 265 x 185 x 70mm.
Masa: 490g (z bateriami).
Stopień ochrony: IP66.