Mikromanometr TT570 Standard

Email
dpmtt570big
Nowy mikromanometr występujący w dwóch wersjach wykonania:

1. TT570SV:
- wbudowane 3 podzakresy pomiarowe: ±0...99.9Pa | ±100...999Pa | ±1.00...7.50kPa
- dowolny współczynnik K
- możliwość wpisania pola powierzchni i pomiaru wydajności w [l/s]
- błąd pomiarowy TT570SV: w zakresie do 10Pa:  ± 0.2Pa | do 99.9Pa: ±1% wartości mierzonej + 0.1Pa | do 999Pa ±1% wartości mierzonej + 1Pa | powyżej ±1% wartości mierzonej + 10Pa

2. TT570S:
- wbudowane 2 podzakresy pomiarowe: ±0...999Pa | ±1.00...7.50kPa
- brak możliwości programowania indywidualnego wsp. K charakterystycznego dla rurek spiętrzających.
- błąd pomiarowy TT570 Low Res w zakresie do 999Pa ±1% wartości mierzonej + 1Pa | powyżej ±1% wartości mierzonej + 10Pa


Umożliwia pomiar (w zależności od wersji):

manometr dpm TT570

 • Różnicę ciśnień - Pa | kPa | mbar | mmH2O | inH2O
 • Prędkość powietrza poprzez opcjonalną rurkę statyczna Pitota (Prandtla) - m/s, ft/min
 • Strumienia objętościowego powietrza (przy pomocy rurki Prandtla po wprowadzeniu przekroju) lub wydajności dla  elementów spiętrzających posiadających Kf (współczynnik charakterystyczny elementu pomiarowego) - l/s, cfm

INNE

Funkcja przeliczania wyniku na warunki standardowe lub aktualne. Dzięki korekcji na temperaturę medium w zakresie: -50...+400°C oraz poprawce na ciśnienie barometryczne: 850mbar...1200mbar, użytkownik może bardzo precyzyjnie mierzyć prędkość i wydajność powietrza. Mikromanometr wyposażono w duży czytelny wyświetlacz z podświetleniem, umożliwiający równoczesną prezentację mierzonych parametrów. Pracuje jako miernik prędkości poprzez pomiar przy pomocy rurki Pitota.

Wzór ogólny do pomiaru prędkości V[m/s] = K√ (2ΔP/ρ), gdzie

ΔP - ciśnienie różnicowe uzyskane z sondy
ρ - gęstość powietrza
K- współczynnik charakterystyczny dla rurki Prandtla = 1

czyli:

rurka-prosta_wzor_1

dla powietrza suchego w 21.1ºC i ciśnieniu 101 325Pa
(Warunki standardowe USA -  STP ρ gęstość powietrza suchego w 21.1ºC i ciśnieniu 101 325Pa: 1.200kg/m³)

przyjmuje postać:

Po uproszczeniu: V[m/s] = Kx1.291√ (ΔP)
gdzie ΔP - ciśnienie różnicowe z rurki (Pa)
stała K = 1 dla standardowych rurek Prandtla

 

Najnowszy mikromanometr dostępny w kilku wersjach, mogący pracować jako:

Mikromanometr - Model TT570 wersja standard
Zakres pomiarowy: ciśnienie: ± 0~7500Pa
Podzakresy:

 • Pa: ± 0~99.9Pa| ±100...999Pa | ± 1.00~7.50kPa - tylko dla wersji 570SV
 • mbar: ± 0~0.999 | ± 1.00~9.99 | ± 10.0 ~75.0mbar
 • mmH20: ± 0.000~0.999 | ± 1.00~9.99 | ± 10.0 ~99.9 | ± 100 ~750

Anemometr - Współpracuje z głowicą dpmAne™ - Prędkość: dpmAne™   Zakres: 0.70...25.0m/s | Rurka Prandtla: 2...90m/s

Może współpracować z następującymi elementami:dpmtt570 2

 • rurką spiętrzająca Prandtla - pomiar prędkości i wydajności w kanale wentylacyjnym
 • rurka prosta o współczynniku K różnym od 1
 • z głowicą DPM Ane pracuje jako anemometr
 • z dowolnym elementem spiętrzającym

Dane techniczne

 • zakres pracy 0...50oC
 • stabilność temperaturowa długo-czasowa: 0.1%/oC
 • system auto-zero: ±0.05Pa
 • Wyjście cyfrowe: RS232
 • pamięć: 2500 pomiarów
 • dopuszczalny wyciek: 0.1mL/min przy 5kPa
 • W opcji oprogramowanie na komputer
 • Zasilanie bateria lub akumulatory AA
 • Żywotność na bateriach: 22h
 • Przeciążenia max 15kPa
 • Waga: 360g
 • Wymiary: 145x85x50mm
 • Opcja: wyjście analogowe, kabel USB, oprogramowanie, czujniki temperatury, dpm Ane, dpm Hood, dpm ShortHood, rurka Prandtla

Dokładności pomiarowe:

 • Błąd pomiarowy TT570SV: w zakresie do 10Pa:  ± 0.2Pa | do 99.9Pa: ±1% wartości mierzonej + 0.1Pa | do 999Pa ±1% wartości mierzonej + 1Pa | powyżej ±1% wartości mierzonej + 10Pa
 • Błąd pomiarowy TT570S: w zakresie do 999Pa ±1% wartości mierzonej + 1Pa | powyżej ±1% wartości mierzonej + 10Pa


Zamówienia:


1. Mikromanometr TT570SV lub 570S w zestawie certyfikat kalibracji producenta, w opcji gumowa osłonka ochronna , miękkie etui, oprogramowanie

acr Karta katalogowa: pdf TT570SV mikromanometr
Karta katalogowa: pdf TT570S wersja uproszczona
acr Instrukcja: pdf Mikromanometr TT570SV instrukcja
Instrukcja: pdf Mikromanometr TT570S niższej rozdzielczości