Katalog produktów

Przetwornik różnicy ciśnień MSX

Nr kat.: różnica ciśnień powietrza
+
Magnesense MSX nowa seria dokładnych przetworników do pomiaru różnicy niskich ciśnień powietrza. W standardzie mogą przeliczać mierzoną różnicę ciśnień na prędkość (charakterystyka pierwiastkowa) lub wydajność po wprogramowaniu przekroju. Wdwyer MSX 2 nowej odmianie dodano kolejne podzakresy pomiarowe, uniwersalne wyjście 4...20mA | 0...5(10)V oraz oprócz prędkości dodatkowo przeliczanie na wydajność m³/h. Chcąc przeprogramować przetwornik niezbędnym jest posiadanie wyświetlacza - LCD. Kod: MSX-LCD.
 
Przetwornik różnicy ciśnień serii MSX Magnesense® łączy w sobie stabilność i wszechstronność przetwornika serii MS2 Magnesense® II do stosowania w aplikacjach sterowania budynkiem. MSX upraszcza proces zamawiania oraz skraca czas przygotowania produktu. Zakresy ciśnień są dostępne w [Pa], [mm w.c.] i [w w.c.] Wszystkie zakresy ciśnienia można skonfigurować w trybie jednokierunkowym lub symetrycznym łącznie to 32 podzakresy. Przetwornik MSX może dostarczać liniowo informację o aktualnym stanie różnicy ciśnień i prędkości dzięki wbudowanej charakterystyce pierwiastkowej. Dodatkowo dostępna jest możliwość wpisania powierzchni do obliczania przepływu. W zestawie podwójne wyście napięciowe oraz prądowe do zapewnienia zarówno sterowania, jak i weryfikacji sygnału wyjściowego sprzętu.
 
 
CECHY / KORZYŚCI
 
• Obrotowy wyświetlacz o 180° dla łatwego odczytu
• Opcjonalna listwa zaciskowa bez użycia narzędzi umożliwia szybkie i łatwe okablowanie
• Ochrona obudowy UL94 V-0 zwiększające bezpieczeństwo w różnych zastosowaniach
 
ZASTOSOWANIA

• Monitorowanie filtrów w centralach wentylacyjnych
• Ciśnienie w czystych pomieszczeniach farmaceutycznych / produkcji półprzewodników
• Nadciśnienie w budynkach komercyjnych
• Prędkość / przepływ powietrza w systemach VAV
 

Przetworniki posiadają 8 zakresów pomiarowych wybieranych zworką.Sygnał wyjściowy może być liniowy względem ciśnienia lub prędkości |wydajności (np. przy współpracy z rurkami Pitota lub podobnymi urządzeniami). W przetwornikach dodatkowo można zaimplementować (wymienny) wyświetlacz LCD pokazujący aktualną wartość różnicy ciśnień, prędkość lub przepływ. Modele kanałowe posiadają dodatni króciec wejściowy wykonany w postaci zintegrowanej sondy o długości 200mm wpuszczanej do kanału wentylacyjnego, co upraszcza ich montaż.

Jak przetwornik wylicza prędkość:

Wzór ogólny do pomiaru prędkości dla rurek Prandtla: V[m/s] = K√ (2ΔP/ρ),
gdzie
ΔP - ciśnienie różnicowe uzyskane z sondy
ρ - gęstość powietrza
K- współczynnik charakterystyczny dla rurki spiętrzającej, zazwyczaj 1, możliwość wpisania: 0.001~9.999

czyli:

rurka-prosta_wzor_1

dla powietrza suchego w 21.1ºC i ciśnieniu 101 325Pa
(Warunki standardowe USA -  STP ρ gęstość powietrza suchego w 21.1ºC i ciśnieniu 101 325Pa: 1.200kg/m³)

przyjmuje postać:

Po uproszczeniu: V[m/s] = Kx1.291√ (ΔP)
gdzie ΔP - ciśnienie różnicowe z rurki (Pa)
stała K dla rurek Prandla =1 a dla np. rurki prostej 160F: K = 0.81

Przyrząd przeznaczony jest do pomiaru powietrza lub innych nieagresywnych gazów. Dzięki różnicowemu wejściu można mierzyć nadciśnienie, podciśnienie oraz różnicę ciśnień. Konstrukcja jest odporna na wibracje, wstrząsy oraz przeciążenia. Przystępna cena to dodatkowy atut.

Przyrząd jest szeroko stosowany do pomiaru ciśnienia w kanałach wentylacyjnych, pomieszczeniach czystych, prędkości powietrza, ciągów kominowych, spadków ciśnienia na filtrach i kryzach, poziomu cieczy z zastosowaniem lancy pneumatycznej i wielu innych. Często wykorzystywany też w aparaturze medycznej takiej jak respiratory i przyrządy do pomiaru ciśnienia tętniczego.

DOSTĘPNE MODELE

Model Sygnał wyjściowy Zakresy (wybierane zworką) Montaż
MSX-W10-PA
Zakres 0
4-20 mA | 0...5 (10V)  (25, 30, 40, 50Pa)
 (60, 75, 100, 125Pa)
ścienny
MSX-W11-PA
Zakres 1
4-20 mA | 0...5 (10V)  (25, 40, 50, 60Pa)
 (100, 150, 160, 250Pa)
ścienny
MSX-W12-PA
Zakres 2
4-20 mA | 0...5 (10V)  (250, 300, 400, 500Pa)
 (600, 750, 1000, 1250Pa)
ścienny
MSX-W13-PA
Zakres 3
4-20 mA | 0...5 (10V)  (1000, 1500, 2000, 2500Pa)
 (3000, 4000, 5000, 7000Pa)
ścienny
Wersje symetryczne
MSX-W20-PA 4-20 mA | 0...5 (10V) ± (25, 30, 40, 50Pa)
± (60, 75, 100, 125Pa)
ścienny
MSX-W21-PA 4-20 mA | 0...5 (10V) ± (25, 40, 50, 60Pa)
± (100, 150, 160, 250Pa)
ścienny
MSX-W22-PA 4-20 mA | 0...5 (10V) ± (250, 300, 400, 500Pa)
±
(600, 750, 1000, 1250Pa)
ścienny
MSX-W23-PA 4-20 mA | 0...5 (10V) ± (1000, 1500, 2000, 2500Pa)
±
(3000, 4000, 5000, 7000Pa)
ścienny

Opcje

- LCD

- FP

- TT

- wyświetlacz

- Króciec karbowany

- złącze kablowe beznarzędziowe

 

DANE TECHNICZNE

Medium:   powietrze i nieagresywne gazy. 
Dokładność:
(w warunkach standardowych):
±1%
Stabilność: 1% zakresu/rok
Temperatura pracy: -20...70°C.
Zakres programowania współczynnika K: 0.001~9.999
Przeciążenie:  zakres 0 i 1 maksymalne dla pracy 3.6 niszczące 6 psi oraz zakres 2 i 3, praca 6 pracy/niszczące
 Zasilanie:  10...35 VDC (2-przewodowe) dla 4...20mA oraz 17..36 VDC lub izolowane 21.6...33 VAC (3-przewodowe).
 Wyjście:
  • 4...20 mA (2-przewodowe)
  • 0...5 | 10 V (3-przewodowe).
Stała czasowa (τ63): Programowalna 0 lub 3s.
Stała czasowa (T95): 3xT63
Programowanie zera/zakresu:  przyciskami na płytce.
Impedancja obciążenia wyjścia:
  • Wyjście prądowe: <1250Ω
  • Wyjście napięciowe: >1 kΩ
Pobór prądu: 21 mA max.
Wyświetlacz (opcjonalny) 4-cyfrowy LCD.
Przekrój kabla: 16...26 AWG.
Gwint dławika: 1/2" NPT.
Średnica kabla: 5...10 mm.
Przyłącze procesowe: do rurek elastycznych o średnicy wewnętrznej  5 lub 6mm.
Stopień ochrony: IP66, UL 2043 (Plenum), UL94 V-0
Orientacja procesowa przetwornika: pionowa.
Masa: 230g
Zatwierdzenie: CE
W opcji wyświetlacz 5 cyfr do 99.999

 

MS2 LCD cert

OPCJA:a 392 3

1. W aplikacjach gdzie występuje zapylenie producent poleca zastosowanie dodatkowych filtrów A-392 na przewodach doprowadzających powietrze.
Filtry wytrzymują pracę do 34bar oraz temperaturę w zakresie: 1...93ºC, wewnątrz wbudowany jest spiek z fosforobrązu o sicie 40μm. Przyłącze na wejściu żeńskie 1/4" NPT oraz na wyjściu męskie 1/4" NPT.

2. Certyfikaty kalibracji do wyboru - Laboratorium AKredytowane PCA lub Laboratorium fabryczne TEST-THERM.

 

 

A-480 - króciec poboru próbki gdzie nie występuje przepływ powietrza lub przy pomiarze ciśnienia statycznego na filtrze, wymaga zastosowania 2szt. przed i za filtrem. Wymiar: 80mm/Ø6mm, końcówka ścięta pod kątem 60º, kołnierz 25mm, przyłącze pod rurkę Ø6~7mm stożkowe, długość 18.5mm

a 480 4

Wymiary:

wymiary dwyer MSX 2

Do pobrania:

acr   Przetwornik Magnesense MSX
acr   Instrukcja przetwornik różnicy ciśnień Magnesense MSX
Zapytaj o produkt