Katalog produktów

Miernik uniwersalny TA465

Nr kat.: TA465
+

Uniwersalne mierniki TA465X i TA465P z wymiennymi sondami pomiarowymi:


TA465X oraz TA465P mierniki z uniwersalnym wejściem na wymienne sondy pomiarowe: TA465termoanemometryczne, skrzydełkowe, wilgotności, termopary typu K, tlenek węgla CO, dwutlenek węgla CO2, różnicy ciśnień i ciśnienia barometrycznego, VOC, wersje z sondą teleskopową prostą lub przegubową

Miernik TA465P posiada wbudowany mikromanometr
Miernik TA465X bez wbudowanego mikromanometru

Najbardziej zaawansowana wersja mierników z pomiarem:

 1. prędkości powietrza poprzez sondę termoanemometryczną lub opcjonalną rurkę Pitota
 2. prędkość powietrza poprzez sondę skrzydełkową
 3. pomiar strumienia objętościowego powietrza (po wprowadzeniu przekroju)
 4. pomiar temperatury (sonda termoanemometryczna i skrzydełkowa) lub poprzez termopary typu K (wbudowane podwójne gniazdo dla dwóch termopar typu K)
 5. pomiar wilgotności z wyliczaniem temperatury termometru mokrego i temperatury punktu rosy
 6. pomiar poziomu CO lub CO2
 7. pomiar różnicy ciśnień
 8. pomiar ciśnienia barometrycznego
 9. Nowość: sondy VOC (lotne związki organiczne)
 10. Wykrywanie nieprzyjemnych zapachów pochodzących np. z dymu papierosowego, szkodliwych słabo wyczuwalnych oparów z otoczenia (meble, farby, lakiery, wykładziny, pot, perfumy, środki czyszczące, kleje itp.). Dodatkowo istnieje możliwość wykrywania stężenia gazów np.: tlenek węgla, etanol, amoniak, chlor, benzen, benzyny, ropy, propanu. Dostępne są sondy VOC o dwóch zakresach pomiarowych: (ppb) budynki lub (ppm) materiały. Możliwe jest również określenie koncentracji danego zwązku w mg/m3. W sondach zastosowano precyzyjną metodę pomiaru PID w oparciu lampę kryptonową w przciwieństwie do niedokładnych metod opartych o półprzewodniki MOS.ta460big

 

Dodatkowo:

 • Wbudowany datalogger z pamięcią 26 500 pomiarów i wyjściem USB. (zapis danych klawiszem lub automatyczny)
 • Wyjście bezprzewodowe Bluetooth dla zewnętrznej drukarki.
 • Wbudowane funkcje wyliczania:
  - mocy cieplnej (ciepło utajone, ciepło jawne, współczynnik ciepła jawnego oraz sumę - moc całkowitą)
  - turbulecji
  - przeciągu wg. ASHRAE 55-2004 (wyliczenie bazuje na pomiarach temperatury, prędkości oraz turbulencji powietrza - wyraża odsetek osób niezadowolonych z powodu przeciągu)

Mierniki wyposażono w duży czytelny wyświetlacz z podświetleniem, umożliwiający równoczesną prezentację do 5 mierzonych parametrów. Mogą pracować jako miernik prędkości w wysokich temperaturach poprzez pomiar przy pomocy rurki Pitota (dla wersji TA465P). Standardowo mierniki nie posiadają żadnej z sond pomiarowych, klient może zamówić dowolną sondę z dostępnego typoszeregu.Mierniki wyposażono w przelicznik wartości mierzonych na warunki standardowe lub aktualne. Dodatkowym atutem jest pamięć 26 500 próbek podzielona na 100 grup. Wprowadzanie danych odbywa się w sposób automatyczny z zaprogramowanym wcześniej interwałem czasowym lub manualnie poprzez kliknięcie odpowiednim klawiszem. W cenie kabel USB do transmisji danych oraz oprogramowanie LogDat2, umożliwiające zapis danych na dysku do pliku typu *.xls. Dzięki bezprzewodowemu wyjściu Bluetooth możliwym jest także wydruk raportu z wykonanych pomiarów.
Użytkownik posiada możliwość podglądu zapamiętanych danych wraz z informacja o wartości maksymalnej, minimalnej lub średniej. Po zastosowaniu sondy prędkości i wprogramowaniu przekroju wylicza strumień objętościowy powietrza. Przekrój wprowadza się poprzez podanie powierzchni w m², średnicy dla okrągłego lub boków dla prostokątnego. Specjalna wersja sondy z końcówką na przegubie umożliwia ustawienie sondy pod kątem 90°. Wymiar sondy od kolana do końcówki dobrano zgodne z normami pomiarów czystych pomieszczeń w USA (od ściany nawiewu do pomiaru odległość ma wynosić minimum 6.4").

TA465P i X to lekki, przenośny przyrząd, ergonomicznie skonstruowany. Specjalna konstrukcja rączki wymiennych sond umożliwia wpięcie jej w miernik. Wbudowana automatyczna kompensacja temperatury dla sondy termoanemometrycznej zapewnia stabilne i dokładne pomiary, w zakresie temperatury powietrza między -10 a 60°C. Pomiar temperatury w sondzie termoanemometrycznej odywa się dzięki wbudowanemu czujnikowi rezystancyjnemu Pt100. Smukły czujnik teleskopowy sondy termoanemometrycznej jest idealny do wykonywania pomiarów w wysoko położonych miejscach i jest szybkim i łatwym rozwiązaniem dla wszelkich pomiarów wewnątrz kanału z dostępem poprzez otwory w jego ściankach. Wysoka odporność na błędy położenia czujnika względem kierunku przepływu charakterystyczna dla czujników anemometrycznych Airflow zapewnia również dokładne, powtarzalne odczyty, nawet przy odchyleniach sięgających 15° względem położenia idealnego. Potwierdzeniem parametrów pomiarowych jest bezpłatny certyfikat kalibracji producenta dostarczany do każdej sondy pomiarowej indywidualnie. Dodatkowym atutem jest miarka wykonana na sondzie pomiarowej termoanemometrycznej, umożliwiająca pomiar prędkości w kanałach wentylacyjnych zgodnie z obowiązującymi metodami trawersowania. Opcjonalne sondy CO i CO2 zapewniają pomiar i wyliczenie wymaganej ilości powietrza świeżego.

 

 • Zakres pomiarowy mierników z odpowiednimi sondami:
  prędkość dla sondy termoanemometrycznej: 0...50m/s, dokładność ±3% wartości mierzonej lub ±0.015m/s
  prędkość dla skrzydełkowej: 0.25...30m/s, dokładność ±1% wartości mierzonej lub ±0.02m/s
  prędkość dla rurki Pitota (tylko miernik TA465P): 1.27...78.7m/s, dokładność ±1.5% przy 10.16m/s
  temperatura dla sondy termoanemometrycznej : -10...600C, dokładność: ±0.30C
  ciśnienie różnicowe (tylko miernik TA465P): ±3735Pa, dokładność ±1% wartości mierzonej ± 1Pa
  ciśnienie barometryczne (tylko miernik TA465P): 517.15...930.87 mmHg, dokładność ±2% wartości mierzonej
  wilgotność dla sondy termoanemometrycznej z czujnikiem RH: 0...95%, dokładność: ±3%
  temperatura punktu rosy (wyliczana): -15...490C
  temperatura termometru mokrego (wyliczana): 5...600C
  poziom CO2 : 0...5000ppm, dokładność ±3% wartości mierzonej +50ppm
  poziom CO: 0...500ppm, dokładność ±3% wartości mierzonej ±3ppm
 • Rozdzielczość pomiarowa:
  prędkość: 0.01m/s oraz 0.1m/s dla rurki Pitota
  temperatura: 0.10C
  ciśnienie różnicowe: 1Pa
  wilgotność: 0.1%
  temperatura punktu rosy: 0.10C
  temperatura termometru mokrego: 0.10C
  poziom CO2 1ppm
  poziom CO 1ppm
 • Wymiary sondy teleskopowej termoanemometrycznej:
  dla prostej:
  długość: 1016mm
  średnica przy końcu: 7mm
  średnica przy rączce: 13mm
  dla sondy z kolanem:
  j.w. plus średnica przy kolanie 9.5mm
 • Waga: 360g
 • Jednostki: m/s - ft/min - m3/s - ft3/s - °C - °F - % i inne
 • Funkcje: MAX/MIN/AVG/ - m/s - mph - % - °C - °F - m3/s - ft3/s i inne
 • Zasilanie: 4 x 1,5V AA-baterie lub akumulatorki z mozliwością ładowania w mierniku
 • W zestawie: walizka, instrukcja obsługi , termoanemometr z sondą , certyfikat kalibracji
  opcjonalny zasilacz zewnętrzny AC230VAC

Miernik uniwersalny oferowany jest również w komplecie z sondą termoanemometryczną posiada wtedy oznaczenie odpowiednio: TA465 i TA465A jest to wersja urządznienia TA465P z sondą prędkości termoanemometryczną i dodatkowo z wbudowanym pomiarem wilgotności

TA465 / TA465-A to termoanemometry z pomiarem wilgotności, różnicy ciśnień i ciśnienia barometrycznego. Do wyboru modele z sondą teleskopową prostą lub przegubową.
Urządzenia posiadają następujące cechy:

 • Wbudowany datalogger z pamięcią 26 500 pomiarów i wyjściem USB. (zapis danych do pamięci klawiszem lub automatyczny)
 • Wyjście bezprzewodowe Bluetooth dla zewnętrznej drukarki.
 • Wbudowane funkcje wyliczania:

  - mocy cieplnej (ciepło utajone, jawne, współczynnik ciepła jawnego oraz ich sumę - moc całkowitą).  Więcej: Strumień cieplny wyliczanie w TA465 oraz PH730
  - turbulecji
  - przeciągu wg. ASHRAE 55-2004

Funkcje pomiarowe:

 • prędkości powietrzapoprzez sondę termoanemometryczną lub opcjonalną rurkę Pitota
 • strumienia objętościowego powietrza (po wprowadzeniu przekroju)
 • temperatury (sonda termoanemometryczna) lub poprzez termopary typu K (wbudowane podwójne gniazdo dla dwóch termopar typu K)
 • wilgotności z wyliczaniem temperatury termometru mokrego i temperatury punktu rosy
 • różnicy ciśnień
 • ciśnienia barometrycznego

Termoanemometr wyposażono w duży czytelny wyświetlacz z podświetleniem, umożliwiający równoczesną prezentację do 5 mierzonych parametrów. Dzięki wbudowanemy precyzyjnemu czujnikowi różnicy ciśnień urządzenie może współpracować z rurką Pitota i mierzyć prędkości powietrza o wysokiej temperaturze Miernik może również współpracować z nietypowymi elementami pomiarowymi strumienia objętości powietrza - wprogramowany wzór do wyliczenia strumienia wygląda następująco:

Przepływ = Kf x √ (2/ρΔP)

gdzie:
- Kf - współczynnik charakterystyczny dla nietypowego elementu pomiarowego: 0.001...9.999
- √(2/ρΔP) - pierwiastek z różnicy ciśnień i gęstości (ρ)


rurka-prostaTakim nietypowym elementem jest rurka spiętrzająca prosta model 800187 służąca do pomiaru prędkości w kanałach wentylacyjnych, rurka ta posiada współczynnik Kf=0.815. Zakres jej pracy do +800ºC.


Standardowo termoanemometr wykonany jest z teleskopową sonda prędkości, temperatury i wilgotności. Miernik wyposażono w przelicznik wartości mierzonych na warunki standardowe lub aktualne. Dodatkowym atutem jest pamięć 26 500 próbek podzielona na 100 grup. Wprowadzanie danych odbywa się w sposób automatyczny z zaprogramowanym wcześniej interwałem czasowym lub manualnie poprzez kliknięcie odpowiednim klawiszem. W cenie kabel USB do transmisji danych oraz oprogramowanie LogDat2, umożliwiające zapis danych na dysku do pliku typu *.xls. Dzięki bezprzewodowemu wyjściu Bluetooth możliwym jest także wydruk raportu z wykonanych pomiarów.
Użytkownik posiada możliwość podglądu zapamiętanych danych wraz z informacja o wartości maksymalnej, minimalnej lub średniej. Po wprogramowaniu przekroju wylicza strumień objętościowy powietrza. Przekrój wprowadza się poprzez podanie powierzchni w m2, średnicy dla okrągłego lub boków dla prostokątnego. Specjalna wersja TA465-A z końcówką na przegubie umożliwia ustawienie sondy pod kątem 90°. Wymiar sondy od kolana do końcówki dobrano zgodne z normami pomiarów czystych pomieszczeń w USA (od ściany nawiewu do pomiaru odległość ma wynosić minimum 6.4").

ta460cTA465 to lekki, przenośny przyrząd, ergonomicznie skonstruowany. Specjalna konstrukcja rączki umożliwia wpięcie sondy pomiarowej w termoanemometr. Wbudowana automatyczna kompensacja temperatury zapewnia stabilne i dokładne pomiary, w zakresie temperatury powietrza między -10 a 60°C. Pomiar temperatury odywa się dzięki wbudowanemu czujnikowi rezystancyjnemu Pt100. Smukły czujnik teleskopowy jest idealny do wykonywania pomiarów w wysoko położonych miejscach i jest szybkim i łatwym rozwiązaniem dla wszelkich pomiarów wewnątrz kanału z dostępem poprzez otwory w jego ściankach. Wysoka odporność na błędy położenia czujnika względem kierunku przepływu charakterystyczna dla czujników anemometrycznych Airflow™ zapewnia również dokładne, powtarzalne odczyty, nawet przy odchyleniach sięgających 15° względem położenia idealnego. Potwierdzeniem parametrów pomiarowych jest bezpłatny certyfikat kalibracji producenta. Dodatkowym atutem jest miarka wykonana na sondzie pomiarowej, umożliwiająca pomiar prędkości w kanałach wentylacyjnych zgodnie z obowiązującymi metodami trawersowania.

Charakterystyka:

 • Zakres pomiarowy:
  prędkość: 0...50m/s, dokładność ±3% wartości mierzonej lub ±0.015m/s
  prędkość dla rurki Pitota: 1.27...78.7m/s, dokładność ±1.5% przy 10.16m/s
  temperatura: -10...600C, dokładność: ±0.30C
  ciśnienie różnicowe: ±3735Pa, dokładność ±1% wartości mierzonej ± 1Pa
  ciśnienie barometryczne: 517.15...930.87 mmHg, dokładność ±2% wartości mierzonej
  wilgotność: 0...95%, dokładność: ±3%
  temperatura punktu rosy: -15...490C
  temperatura termometru mokrego: 5...600C
 • Rozdzielczość pomiarowa:
  prędkość: 0.01m/s oraz 0.1m/s dla rurki Pitota
  temperatura: 0.10C
  ciśnienie różnicowe: 1Pa
  wilgotność: 0.1%
  temperatura punktu rosy: 0.10C
  temperatura termometru mokrego: 0.10C
 • Wymiary sondy teleskopowej:
  dla prostej:
  długość: 1016mm
  średnica przy końcu: 7mm
  średnica przy rączce: 13mm
  dla sondy z kolanem:
  j.w. plus średnica przy kolanie 9.5mm
 • Waga: 360g
 • Jednostki: m/s - ft/min - m3/s - ft3/s - °C - °F - % i inne
 • Funkcje: MAX/MIN/AVG/ - m/s - mph - % - °C - °F - m3/s - ft3/s i inne
 • Zasilanie: 4 x 1,5V AA-baterie lub akumulatorki z mozliwością ładowania w mierniku
 • W zestawie: walizka, instrukcja obsługi , termoanemometr z sondą , certyfikat kalibracji
  opcjonalny zasilacz zewnętrzny AC230VAC ta460d

MOŻLIWOŚCI

 • Szybki, wielofunkcyjny wyświetlacz.
 • Automatyczna kompensacja temperatury w całym zakresie pomiarowym.
 • Odczyt natężenia przepływu - wystarczy podać pole przekroju.
 • "Super smukły" czujnik teleskopowy.
 • Możliwość samodzielnej rekalibracji przyrządu.
 • Mocna walizka do przenoszenia

KORZYŚCI

 • Trzy przyrządy w jednym
 • Wiarygodność dzięki certyfikatowi kalibracji.
 • Szybkie i łatwe pomiary bez zbędnych przygotowań.
 • Wysoka dokładność.
 • Wygodna, przenośna konstrukcja

ZASTOSOWANIE

 • Kontrola i regulacja instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
 • Sprawdzanie bezpieczeństwa "czystych pomieszczeń".
 • Regulacja kratek i przepustnic.
 • Pomiary komfortu i środowiska.
 • Sprawdzanie kanałów wentylacyjnych

DANE TECHNICZNE

Długość czujnika rozłożonego TA465 | TA465A 1016mm
Masa (bez baterii) 360g
Zakresy pomiarowe
- prędkość:
- prędkość dla rurki Pitota:
- temperatura:
- ciśnienie różnicowe:
- ciśnienie barometryczne:
- wilgotność:
- temperatura punktu rosy:
- temperatura termometru mokrego:

0...50m/s,
1.27...78.7m/s,
-10...600C,
±3735Pa,
517.15...930.87 mmHg,
0...95%,
-15...490C
5...600C

Wspólne dla wszystkich mierników:

- prędkość dla sondy termoanemometrycznej:
0...50m/s, dokładność ±3% wartości mierzonej lub ±0.015m/s
- prędkość dla skrzydełkowej:
0.25...30m/s, dokładność ±1% wartości mierzonej lub ±0.02m/s
prędkość dla rurki Pitota (tylko miernik TA465P):
1.27...78.7m/s, dokładność ±1.5% przy 10.16m/s
temperatura dla sondy termoanemometrycznej :
-10...60oC, dokładność: ±0.3oC
ciśnienie różnicowe (tylko miernik TA465P):
- ±3735Pa, dokładność ±1% wartości mierzonej ± 1Pa
ciśnienie barometryczne (tylko miernik TA465P): 517.15...930.87 mmHg, dokładność ±2% wartości mierzonej
wilgotność dla sondy termoanemometrycznej z czujnikiem RH: 0...95%, dokładność: ±3%
temperatura punktu rosy (wyliczana): -15...49oC
temperatura termometru mokrego (wyliczana): 5...60oC
poziom CO2 : 0...5000ppm, dokładność ±3% wartości mierzonej +50ppm
poziom CO: 0...500ppm, dokładność ±3% wartości mierzonej ±3ppm

Dokładność pomiaru prędkości przy 20°C
i 1013 hPa (68°F i 30" Hg)
±3% wartości mierzonej ±1 cyfra
nie mniej niż 0.015m/s
Dokładność pomiaru temperatury ±0.3°C
Zakres średnicy kanału 1 do 635cm
Średnica czujnika min. 7mm
max. 13mm
Długość przewodu ok. 1m
Zakres temperatur otoczenia -10...60°C (praca)
-20...60°C (przechowywanie)
Wymiary 178 x 84 x 44mm
Zasilanie 4 ogniwa R6 1.5V
(zwykłe, alkaliczne lub akumulatorki Ni-Cd)
Czas pracy Około 15 godzin dla baterii alkalicznych
Akcesoria standardowe Przyrząd, plastikowa walizka,
instrukcja obsługi, certyfikat kalibracji

 

TA465-P
Przyrząd wielofunkcyjny TA465-P z wbudowanym mikromanometrem i dataloggerem.
Zestaw zawiera: przyrząd, walizkę, baterie, kabel USB z oprogramowaniem, certyfikat kalibracji. Bez sond pomiarowych.
TA465-X
Przyrząd wielofunkcyjny TA465-X z dataloggerem.
Zestaw zawiera: przyrząd, walizkę, baterie, kabel USB z oprogramowaniem, certyfikat kalibracji. Bez sond pomiarowych i bez wbudowanego mikromanometru.

TA465 Wersja przyrządu wielofunkcyjnego TA465-P w komplecie z sondą pomiarową 964 prędkości (termiczna), temperatury i wilgotności, wykonanie: prosta.

oraz

TA465 A Wersja przyrządu wielofunkcyjnego TA465-P w komplecie z sondą pomiarową 966 prędkości (termiczna), temperatury i wilgotności, wykonanie: łamane.

Akcesoria wspólne dla wszystkich mierników

960 Sonda pomiarowa prędkości (termiczna) i temperatury, prosta.
962 Sonda pomiarowa prędkości (termiczna) i temperatury, łamana.
964 Sonda pomiarowa prędkości (termiczna), temperatury i wilgotności, prosta.
966 Sonda pomiarowa prędkości (termiczna), temperatury i wilgotności, łamana.
995 Sonda pomiarowa prędkości (skrzydełkowa) i temperatury, prosta. Bez teleskopu.
980 Sonda jakości powietrza (CO2, temperatura i wilgotność)
982 Sonda jakości powietrza (CO, CO2, temperatura i wilgotność)
984 (ppb) VOC, temperatura
986 (ppb) VOC, temperatura, CO, CO2 i wilgotność
985 (ppm) VOC, temperatura
987 (ppm) VOC, temperatura, CO, CO2 i wilgotność

Rurki Prandtla (tylko dla modelu TA465-P)

634334000 - długość 12" (30cm) - 5/16"(8mm)
634334001 - długość 18" (46cm) - 5/16"(8mm)
634334002 - długość 24" (61cm) - 5/16"(8mm)
634334003 - długość 36" (91cm) - 5/16"(8mm)
634334005 - długość 60" (152cm) - 5/16"(8mm)
634334004 - Teleskopowa 8~12" (20~96cm)
800287 - Prosta 18" (46cm) - 5/16" (8mm)

 

acr Karta katalogowa: Termoanemometr TA460
acr Karta katalogowa sondy VOC: Sonda VOC do TA460
acr Strumień cieplny zasada obliczania: Strumień cieplny wyliczanie w TA465 oraz PH730
Zapytaj o produkt