Katalog produktów

Przetwornik T3417

Nr kat.: T3417
+

Przetwornik wilgotności i temperatury.
Wersja kanałowa.
Sonda ze stali kwasoodpornej.
Podwójny wyświetlacz LCD.
Interfejs cyfrowy RS485.

Mierzone parametry:t3413_full

 • wilgotność
 • temperatura
 • punkt rosy
 • wilgotność bezwzględna
 • skład mieszaniny
 • entalpia

Pomiar wilgotności:

 • Zakres pomiarowy: 0...100%
 • Rozdzielczość: 0.1%
 • Dokładność: 2.5%

Pomiar temperatury

 • Zakres pomiarowy: -30...125°C
 • Rozdzielczość: 0.1°C
 • Dokładność: 0.4°C

Pomiar punktu rosy

 • Zakres: -60...80°C
 • Dokładność: ±1.5°C

Pomiar wilgotności bezwzględnej:

 • Zakres: 0...400g/m3
 • Dokładność: ±3g/m3

Pomiar składu mieszaniny

 • Zakres: 0...995g/kg
 • Dokładność: ±2g/kg

Pomiar entalpi

 • Zakres: 0...995kJ/kg
 • Dokładność: ±3kJ/kg

Typ wyjścia: RS485 (separowany)
Prędkość transmisji: 110...115200bd
Protokoły transmisji: Advantech i Modbus
Zasilanie: 9...30VDC.
Stopień ochrony (obudowa): IP65
Stopień ochrony (czujnik): IP40

Wymiary:

 • Obudowa: 89 x 73 x 37mm
 • Sonda: Ø18 x 700mm

OPIS

Przetworniki z wyjściem cyfrowym RS485 lub RS232 są przeznaczone do pomiaru temperatury, wilgotności i punktu rosy. Wyjściowy sygnał cyfrowy zabezpiecza przed ewentualnymi błędami pomiarowymi. Przetwornik ma zaimplementowane dwa protokoły transmisji Modbus, ASCII (zgodne z modułami ADAM firmy Advantech) plus protokół HWG do wspólpracy z modułami Poseidon firmy HWG. Właściwy protokół transmisji jest wybierany indywidualnie przez użytkownika. Przetwornik działa zawsze w trybie slave i odpowiada do urządzenia będącego masterem. Zakres adresowania przetwornika: 0...255. Zasilanie przetwornika bezpośrednia z portu PC lub poprzez zewnętrzny zasilacz. Elektronika jest zamknięta w odpornej plastikowej obudowie a czujniki temperatury i wilgotności w sondzie z filtrem z porowatego brązu. Duży podwójny wyświetlacz LCD wskazuje jednocześnie wartość temperatury i wilgotności, i dodatkowo wartość temperatury punktu rosy. Jest możliwe wyłączenie wskazań na wyświetlaczu.

Wysokiej jakości polimerowy czujnik pojemnościowy zapewnia świetną stabilność długoczasową, odporność na wodę i skondensowaną parę wodną. Przetwornik jest skonstruowany do pracy w środowisku nieagresywnym.

Główne zastosowania

 • serwerownie
 • urządzenia telekomunikacyjne
 • hurtownie
 • szklarnie
 • przemysł
 • muzea, archiwa, galerie
 • pomieszczenia klimatyzowane
 • stacje pogodowe

Mierzone parametry

 • temperatura w zależności od typu: -30...+80°C, -30...+105°C, -30...+125°C
 • wilgotność względna [%]: 0...100%
 • temperatura punktu rosy [°C]: - 60...+80°C
 • wilgotność bezwzględna [g/m3]: 0...400g/m3
 • wilgotność właściwa [g/kg]: 0...550g/kg
 • współczynnik zmieszania [g/kg]: 0...995g/kg
 • Entalpia wilgotnego powietrza [kJ/kg]: 0...995kJ/kg
t3411_1 t3411_2 t3411_3 t3411_4
Wykonanie naścienne Wykonanie kablowe z sondą wytrzymująca 10bar Wykonanie kanałowe Wykonanie kanałowe kątowe

Dane techniczne

Czujnik temperatury: RTD Pt1000 - 3850ppm/°C
Zakres pomiarowy temperatury: -30...+80°C
Dokładność pomiaru temperatury: ±0.4°C
Zakres wilgotności względnej: 0 do 100%
Dokładność pomiaru wilgotności: ±2.5% wilgotności względnej od 5 do 95% przy 23°C
Zakres pomiarowy temperatury punktu rosy: -60...+80°C
Dokładność wyznaczania temperatury punktu rosy: ±1.5°C <25°C oraz 30 do 95% RH
(obliczana z temperatury i wilgotności względnej)
Wilgotność bezwzględna: 0...400g/m3dokładność: ±3g/m3dla T <40°C
Wilgotność właściwa: 0...550g/kg dokładność: ±2g/g dla T <35°C
Współczynnik zmieszania: 0...995g/kg dokładność: ±2g/g dla T <35°C
Entalpia wilgotnego powietrza: 0...995kJ/kg dokładność: ±3kJ/kg dla T <25°C
Zakres kompensacji temperaturowej dla wilgotności: -30 to +80°C
Zasilanie: 9...30VDC, pobór prądu ok. 8mA
Zakres temperatur pracy wyświetlacza LCD: czytelny do temperatury +70°C,
zalecane wyłączenie wyświetlacza powyżej +70°C
Zdolność filtracyjna osłony czujnika: 0.025mm
Stopień ochrony: IP65
Protokół komunikacyjny : Modbus| Protokół HWG | ASCII (zgodne z modułami ADAM firmy Advantech)
Prędkość transmisji: 110 do 115200 Bd
Wymiary obudowy
(W x H x D):
88 x 165 x 37 mm

Parametry mierzone

 • wilgotność względna- wyrażony w [%] stosunek ciśnienia cząstkowego pary wodnej zawartej w powietrzu do prężności pary wodnej nasyconej w tej samej temperaturze.
 • temperatura punktu rosy(Tg) -oznacza temperaturę, do której należy ochłodzić powietrze, przy stałej prężności pary wodnej, aby stała się ona równa prężności pary nasyconej, przy tej temperaturze aktualne ciśnienie pary wodnej staje się ciśnieniem maksymalnym (e = E).
 • wilgotność bezwzględna- masa pary wodnej wyrażona w gramach zawarta w 1 m3 powietrza,
 • wilgotność właściwa- masa pary wodnej wyrażona w gramach zawarta w 1 kg powietrza (powietrza ważonego razem z parą wodną)
 • współczynnik zmieszania- masa pary wodnej wyrażona w gramach zawarta w 1 kg powietrza suchego
 • Entalpia wilgotnego powietrza - odnosi się do sumy 1kg powietrza suchego i x kg wilgoci przypadającej na 1kg powietrza suchego.

  I=ig +xip

  gdzie:
  ig - entalpia 1kg powietrza suchego [kcal/mol],
  ip - entalpia 1kg pary wodnej [kcal/mol],
  x - zawartość wilgoci w [kg/kg]

Wilgotność względna (oznaczana najczęściej jako f ), którą definiuje się jako:

f = (e/E) * 100 [%],

informująca w jakim procencie, w stosunku do maksymalnie możliwego w danej temperaturze (tj. temperaturze, w której zmierzono e) powietrze jest nasycone parą wodną.

Temperatura punktu rosy Temperatura, do której należy schłodzić powietrze, aby przy danej prężności aktualnej wilgotność względna osiągnęła 100% i rozpoczęły się w nim procesy kondensacji. Oznaczana jako td.

Wilgotność (bezwzględna) absolutna, informująca ile kg pary wodnej znajduje się w 1 m3powietrza (przy czym nie bierze się pod uwagę występujących ewentualnie produktów kondensacji - wody w stanie ciekłym lub stałym). Wilgotność absolutna (a) jest związana z prężnością aktualną (e, hPa) następującą zależnością:

a = 0.8 * (e / (1 + m*t)),

gdzie: m - współczynnik objętościowego rozszerzania gazów równy 1/273 (0,00366),
t - temperatura powietrza w °C.

Wilgotność właściwa (q) -stosunek masy pary wodnej zawartej w danej objętości powietrza do całej masy powietrza wilgotnego w tej samej objętości. Wyrażana jest w gramach na gram lub w gramach na kilogram (g × g-1, lub g × kg-1).

Współczynnik zmieszania ( r ), określający stosunek masy pary wodnej do masy powietrza suchego, znajdującego się w danej objętości wilgotnego powietrza (g / kg), obliczany jako funkcja prężności aktualnej (e) i ciśnienia atmosferycznego (p):

r = 622 * (e / (p - e)),

gdzie: p - ciśnienie atmosferyczne (hPa).

Obszar roboczy czujnika wilgotności zastosowanego w przetworniku w zależności od temperatury:

obszar

Akcesoria

Certyfikat kalibracji producenta oraz instrukcja obsługi. Darmowe oprogramowanie do konfiguracji przetwornika.

Akcesoriaopcjonalne

SW100 Płyta CD z darmowym oprogramowaniem.

duallock2
MD036 Samoprzylepny uchwyt mocujący typu "rzep"
f5200 F5200 Plastikowa osłona czujnika z siateczką ze stali kwasoodpornej o oczkach 0,025mm
f0000 F0000 Przeciwpyłowa osłona czujnika z porowatego brązu do zastosowania w środowiskach zapylonych. Zdolność filtracyjna 0.025mm.
f5100 F5100 Plastikowa osłona czujnika do zastosowania w środowiskach niezapylonych.
pp4 PP4 Płaski kołnierz okrągły - do kanałowego montażu sond.
pp90 PP90 Kwasoodporny uchwyt kątowy do naściennego montażu sond.
sp004 SP004 Dławik plastikowy do bezpośredniego montażu sondy poprzez otwór o średnicy 29mm.
41003 F8000 Ochrona radiacyjna dla zastosowań w meteorologii
a1510 A1510 Zasilacz 230VAC-50Hz/12VDC.
md046 MD046 Akcesoria do kalibracji wilgotności przez użytkownika.
Zapytaj o produkt