Katalog produktów

Przetwornik T i RH Vaisala HMT120 | 130

Nr kat.: Przetwornik HMT120 i HMT130
+
Przetworniki temperatury i wilgotności serii HMT120 | 130 charakteryzują się doskonałą dokładnością pomiaru wilgotności opartą o czujnik fińskiego producenta Vaisala model HUMICAP 180R. Oprócz doskonałej dokładności i stabilności pracy przetworniki mają możliwość wymiany sondy na nową bez konieczności jej ponownej kalibracji. Jeżeli jednak pojawi się tego typu wymóg użytkownik ma możliwość porównania jego wskazań do wzorcowego miernika Vaisala. W opcji wykonanie z czujnkiem katalitycznym odpornym na pracę w środowisku gazowego nadtlenku wodoru (sterylizaja VHP).

Cechy:HMT130 small3

 • Zakres pomiarowy wilgotności: 0...100%
 • Dokładność pomiaru wilgotności: ±1.5%
 • Zakres pomiarowy temperatury: -40...+80ºC
 • Dokładność pomiaru temperatury: ±0.2ºC

Przetworniki wilgotności i temperatury Vaisala HUMICAP HMT120 I HMT130® Zostały zaprojektowane do monitorowania wilgotności i temperatury w pomieszczeniach: czystych, instalacjach HVAC, (wentylacja i/lub klimatyzacja). Mogą być również używane do lekkich aplikacji przemysłowych.  HMT120/130 zawierają technologię czujnika Vaisala HUMICAP odpornego na kurz i zanieczyszczenia. Obudowa została zoptymalizowana do użytkowania w czystych pomieszczeniach (CLEAN ROOM). Gładka powierzchnia sprawia, że urządzenie łatwo utrzymać w czystości a obudowę można czyścić za pomocą popularnych środków dezynfekcyjnych. Ponadto w przypadku montażu naściennego okablowanie może przechodzić przez tylną ściankę urządzenia.

HMT120 HMT130Dostępne modele:

 • HMT120 - wyjście 2 - przewodowe 4...20mA
 • HMT130 - wyjście 3 - przewodowe 0...1 / 5 / 10V

Dostępne wielkości na wyjściu analogowym: RH, T, Td, Td/f, a, x, h, Tw, pws i pw

 • wilgotność względna (RH) - wyrażona w [%] stosunek ciśnienia cząstkowego pary wodnej zawartej w powietrzu do prężności pary wodnej nasyconej w tej samej temperaturze.
 • temperatura punktu rosy (Td) - oznacza temperaturę, do której należy ochłodzić powietrze, przy stałej prężności pary wodnej, aby stała się ona równa prężności pary nasyconej, przy tej temperaturze aktualne ciśnienie pary wodnej staje się ciśnieniem maksymalnym (e = E).
 • temperatura punktu szronu (Td/f)
 • wilgotność bezwzględna (a) - masa pary wodnej wyrażona w gramach zawarta w 1 m3 powietrza,
 • współczynnik zmieszania (x) - masa pary wodnej wyrażona w gramach zawarta w 1 kg powietrza suchego
 • Tw - temperatura termometru mokrego
 • pws - ciśnienie cząstkowe nasyconej pary wodnej
 • pw - ciśnienie cząstkowe pary wodnej
 • Entalpia wilgotnego powietrza (h) - odnosi się do sumy 1kg powietrza suchego i x kg wilgoci przypadającej na 1kg powietrza suchego.

  I=ig +xip

  gdzie:
  ig - entalpia 1kg powietrza suchego [kcal/mol],
  ip - entalpia 1kg pary wodnej [kcal/mol],
  x - zawartość wilgoci w [kg/kg]

Dane techniczneHMT130 5

Wilgotność względna
Zakres pomiarowy 0 ... 100 %RH
Dokładność w tym: nieliniowość, histereza, powtarzalność
Zakresu temperatury 0 °C ... +40 °C

 • 0 ... 90 %RH ±1.5 %RH
 • 90 ... 100 %RH ±2.5 %RH

Zakres temperatury -40 ... 0 °C, +40 ... +80°C

 • 0 ... 90 %RH ±3.0 %RH
 • 90 ... 100 %RH ±4.0 %RH

Niepewność kalibracji fabrycznej +20 °C: ±1.5 %RH
Czujnik wilgotności Vaisala HUMICAP®180R
Stabilność długoczasowa: ±2 %RH ponad 2 lataHMT130 meteo

TEMPERATURA
Zakres pomiarowy  -40 °C ... +80 °C
Dokładność w zakresie pomiarowym

 • przy +15 °C ... +25 °C ±0.2 °C
 • przy 0 ... +15 °C oraz +25 °C ... +40 °C ±0.25 °C
 • przy -40 °C ... +0 °C oraz +40 °C ... +80 °C ±0.4 °C

Czujnik temperatury Pt1000 RTD Class F0.1 IEC 60751
Zakres temperatury pracy

 • Obudowa przetwornika bez ekranu LCD -40°C ... +60°C
 • Obudowa przetwornika z ekranem LCD -20°C ... +60°C

Sonda HMP110  -40°C ... +80°C
Temperatura przechowywania -50°C ... +70°C
Kompatybilność elektromagnetyczna EN 61326-1, EN 55022

UWAGA w opcji:

Wersja specjalna z czujnikiem katalitycznym Humicap VHC odpornym na sterylizację VHP.
Sterylizacja gazowym nadtlenkiem wodoru H2O2 (VHP - vaporized hydrogen peroxide):

Sterylizacja VHP przeprowadzana jest w zamkniętym cyklu, w którym powietrze zostaje nasycone gazowym nadtlenkiem wodoru. Strumień powietrza przepływa przez filtr HEPA (w celu nie dopuszczenia do skażenia systemu). Dalej powietrze jest pozbawiane wody na osuszaczu i przepuszczane przez waporyzator, gdzie 35-procentowy roztwór nadtlenku wodoru zostaje doprowadzony do postaci gazowej. Osuszone powietrze niosące gazowy nadtlenku wodoru jest następnie wprowadzane do pomieszczenia.

Proces VHP podlega ścisłej kontroli, tak aby wprowadzane do pomieszczenia powietrze zawierające nadtlenek wodoru było suche (stężenia wody i nadtlenku wodoru są utrzymywane poniżej punktu kondesacji). Użycie suchego gazu gwarantuje równomierną dystrybucję w obrębie pomieszczenia.

Praktyczne informacje dotyczące pomiaru wilgotności:

Oprócz limitów temperatury określonych dla wszystkich naszych przetworników, podczas użytkowania należy przestrzegać następujących zasad:

1. Kontakt z płynami
Unikaj bezpośredniego kontaktu czujnika wilgotności z jakąkolwiek cieczą. Czujnik może wykrywać wilgotność w atmosferze tylko na powierzchni cieczy lub ciała stalego. Nawet jeżeli charakterystyka czujnika nie zmieni się po bezpośrednim kontakcie z wodą i uzyskaniu poprawnych wartości po osuszeniu. Należy unikać bezpośredniego zanurzenia lub kondensacji wody na jego powierzchni. Niektóre gazy występujące w powietrzu mogą tworzyć w kontakcie z wodą kwasy, a atak korozyjny spowoduje uszkodzenie czujnika w dłuższym okresie czasu.

2. Ochrona sensora przed wysokimi prędkościami opływającego powietrza/gazuHMT120 HMT130 vaisala
Ponieważ sensor wilgotności ma bardzo małą masę ale równocześnie dużą powierzchnią, należy chronić go przed uszkodzeniem przez szybko przepływający gaz.
Dostępne są różne filtry zapewniające ochronę zgodnie z poniższą listą:
- filtr podstawowy - ochronny (SS-316): do 1 m/s
- Filtr nierdzewny spiekany (SS-316): do 30 m/s
- Filtr teflonowy (spiekany PTFE): do 50 m/s
- Filtr osiowy (SS-316 z membraną PTFE): do 30 m/s (przepływ wzdłuż osi) lub do 50m/s (przepływ poprzeczny)

3. Ochrona przed pyłem i aerozolami
a) filtr spiekany (stal SS-316) - posiada pory 38µm - stosuje się go do ochrony przed pyłem i cząsteczkami stałymi. W przypadku potrzeby zmniejszenia czas reakcji czujnika, preferuje się filtr osiowy, ale wtedy żadne cząstki o dużej prędkości nie mogą uderzyć w membranę teflonową. Membrana posiada pory 0.2µm które to mogą zostać uszkodzone.
b) Jeśli pomiary wilgotności wykonywane są w atmosferze zawierającej aerozole, takie jak rozpuszczalniki, oleje lub smary, należy zastosować filtr teflonowy (pory wynoszą około 20µm). Gładka powierzchnia PTFE nie zostanie zanieczyszczona tak szybko, jak inne filtry. Wysokie stężenie aerozoli wymusza od czasu do czasu czyszczenie filtra teflonowego. Można to łatwo zrobić w kąpieli ultradźwiękowej.

4. Wpływ temperatury na pomiar wilgotności
Chcąc uzyskać poprawny pomiar wilgotności czujnik musi być w równowadze z atmosferą - pomiaru nie można dokonywać spontanicznie! Od Ciebie zależy wybór położenia czujnika, w którym równowaga może być osiągnięta tak szybko, jak to możliwe. Weź pod uwagę, że również temperatura ma wielki wpływ na wilgotność! W temperaturze pokojowej (20°C) i wilgotności względnej 50%, różnica w zmierzonej temperaturze o 1°C powoduje zmianę wilgotności względnej o 3%. To jest powód, dla którego przy pomiarze wilgotności należy uwzględniać pomiar temperatury. Pomiar wilgotności wykonuje się dopiero po ustabilizowaniu się temperatury. Różne rodzaje materiałów z których wykonano sondy czujników mają wpływ na temperaturę a właściwie jej stabilizację dzięki ich różnej pojemności cieplnej i przewodności. Większa pojemność cieplna rurki stalowej czujnika powoduje dłuższy czas stabilizacji równowagowego punktu temperatury niż dla takiej samej rurki teflonowej lub PP - bądź świadom tego problemu i wybierz odpowiedni materiał.

Unikaj błędów spowodowanych niewłaściwym punktem instalacji sond, np:
- Wpływ ciepła: bezpośrednie promieniowanie słoneczne, obecność w pobliżu grzejników, strefy martwe powietrza itp.
- Wpływ wody: opary, zraszacze, opryski wodne itp.
- Wpływ zanieczyszczeń: pył, aerozole, substancje chemiczne itp.

Do pobrania

acr Karta katalogowa: Przetwornik wilgotności HMT120 i HMT130
acr Kod zamawiania przetwornika wilgotności i temperatury HMT130
acr Kod zamawiania przetwornika wilgotności i temperatury HMT120
Zapytaj o produkt